• Finland

Activities 1998 2019

Filter
Supervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kemian opetuksen tila vuonna 2018: Kartoitus kemian opettajien käsityksistä

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

File

Kestävää kehitystä kemian opetukseen

Johannes Pernaa (Supervisor), Maija Aksela (Supervisor)
2019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

File

Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentyminen luonnontieteiden projektitöissä: Tapaustutkimus StarT-projekteista

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

File

Kehittämistutkimus: kolmiulotteisesti tulostetut molekyylimallit optisen isomerian opetuksessa

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2019 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kehittämistutkimus: Lukion kemian opettajien toiveita ja tarpeita vastaavien tutkimuksellisten oppilastöiden kehittäminen

Johannes Pernaa (Supervisor), Maija Aksela (Supervisor)
2019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

File

Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena: esimerkkinä Fakta ensin -menetelmä

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen relevanssi 7.–9. luokilla oppilaan ensikokemuksen näkökulmasta

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon: Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Maisteritutkielman ohjaus

Helena Åström (Supervisor), Maija Katariina Aksela (Supervisor)
20182019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Maisteritutkielman ohjaus

Helena Åström (Supervisor), Maija Katariina Aksela (Supervisor)
20182019

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kehittämistutkimus: Aquafaba eheyttävän opetuksen kontekstina yläkoulun kemian opetuksessa

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2018

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kehittämistutkimus: Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Oppilaiden kokemuksia käsitepiirroksista kemian opetuksessa ja niiden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kehittämistutkimus: Mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Design-based research: The use of computer-based molecular modelling to enhance student understanding of chemical bonding

Maija Katariina Aksela (Supervisor), Johannes Pernaa (Supervisor)
2016

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus: Kehittämistutkimus: Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa

Maija Katariina Aksela (Supervisor)
20162017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus: Non-formaali tiedekasvatus: tiedeleirien relevanssi lasten ja perheiden näkökulmasta

Maija Katariina Aksela (Supervisor)
20162017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielma (Sjöblom, A)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielma (Asikainen, T.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu-tutkielman ohjaus (Vilén,H.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Asikainen, T.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielman ohjaus (Tammi, K.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Ghulam S.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu-tutkielman ohjaus (Sjöblom, A.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Lisensiaatintutkielman ohjaus (Tuomisto, M.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Mustikkaniemi H)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Nousiainen, T.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielman ohjaus (Martikainen, S.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus (Martikainen, S.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu tutkielman ohjaus (Meriläinen, S.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielman ohjaus (Heiskanen, N)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Isometsä, P.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielman ohjaus (Tunturi, H.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielma (Nousiainen, T.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu-tutkielman ohjaus (Laamanen, J.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus: Kehittämistutkimus: mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina

Maija Katariina Aksela (Supervisor)
20152017

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus (Sirkiä, T)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu-tutkielman ohjaus (Jeskanen, E.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Blomgren P.)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradututkielman ohjaus (Lahdelma, M)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Kandidaattitutkielman ohjaus (Blomgren, P)

Maija Aksela (Supervisor)
2015 → …

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu -tutkielman ohjaus (Oksanen, M)

Maija Aksela (Supervisor)
20142015

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Pro gradu-tutkielman ohjaus (Haatainen, O.)

Maija Aksela (Supervisor)
2014

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)