• Finland

Publications 2005 2019

Filter
Chapter
2017

Oppikirjan rooli ja merkitys kemian opetuksessa 1800-luvulta sähköiselle aikakaudelle

Aksela, M. K. & Pernaa, J., 28 Jan 2017, Oppikirja Suomea rakentamassa. Hiidenmaa, P., Löytönen, M. & Ruuska, H. (eds.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, Vol. 2017. 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Osallisuuden tilat kuvataidekasvatuksessa

Knif, L., 30 Nov 2017, Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (eds.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 449-479 31 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 75). (Kasvatusalan tutkimuksia).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkimuksellinen opiskelu ja formatiivinen arviointi luonnontieteissä

Herranen, J. K., Koljonen, T. & Aksela, M. K., 2017, Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointii. Kauppinen, E. & Vitikka, E. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 114-126 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2016

Differentiation in chemistry education

Kousa, P., 20 Dec 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, p. 1-4 (International Journal on Math, Science and Technology Education; vol. 1, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Effectiveness of a Lesson on Multimodal Writing

Tolppanen, S., Rantaniitty, T. & Aksela, M., 2016, Using Multimodal Representations to Support Learning in the Science Classroom. Hand, B., McDermott, M. & Vaughan, P. (eds.). Springer , 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment?

Aksela, M. K. & Ikävalko, V-M. K., 2016, Science Education Research and Practical Work : A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016 . Eilks, I., Markic, S. & Ralle, B. (eds.). Aachen: Shaker , 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inquiry-based and learner-centered chemistry education

Herranen, J. K., 20 Dec 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, 5 p. (International Journal on Math, Science and Technology Education; vol. 1, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Oppimispelit mielekkäässä kemian opetuksessa

Tuomisto, M., 30 Sep 2016, Tutkimuksellinen kemian opettajankoulutus: Kemian opetusta yhteisöllisesti kehittäen. Aksela, M. (ed.). 1 ed. Helsinki: Kemian opettajankoulutusyksikkö, p. 69-73 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Promoting Meaningful Science Teaching and Learning Through ICT in the Finnish LUMA Ecosystem

Aksela, M. K., Vartiainen, J. L., Tuomisto, M., Turkka, J. S., Pernaa, J. I. S. & Tolppanen, S., 2016, New Ways to Teach and Learn in China and Finland : Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 255-278 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Engaging Gifted and Talented Students in Math, Science and Technology in Finland

Aksela, M. K., Oct 2015, Giftedness Across the Lifespan Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter: Forder- und Förderkonzepte aus der Forschung. Fisher, C., Fisher-Ontrup, C., Käpnick, F., Mönks, F-J. & Solzbacher, C. (eds.). Münster: Lit Verlag, 11 p. (Begabungsforschung; no. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luma Centre Finland: The Finnish model to educate teachers in math, science and technology

Aksela, M. K., 2015, 10 Jahre LeLa Jahrestagung. Heinichen, U. & Haupt, O. J. (eds.). Berlin: LernortLabor, Bundesverband der Schülerlabore, p. 16-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Luonnontieteiden kerho-opetus ja muu soveltaminen -kurssi Helsingin yliopistossa

Vartiainen, J. L., Aksela, M. K., Räsänen, J. J. & Kesler, M., 2015, Tiede- ja teknologiakasvatus: Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. Helsinki: Kehittämiskeskus Opinkirjo, p. 58-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Relevance of Non-Formal Education in Science Education

Tolppanen, S. P., Vartiainen, J., Ikävalko, V-M. & Aksela, M. K., Jun 2015, Relevant Chemistry Education: From Theory to Practice. Eilks, I. & Hofstein, A. (eds.). Rotterdam: Sense Publishers, Vol. 2015. p. 335-354 20 p. 18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Kehittämistutkimuksen mahdollisuudet opetuksellisten innovaatioiden kehittämismenetelmänä

Pernaa, J. & Aksela, M. K., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä

Aksela, M. K. & Pernaa, J., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Opetuksellinen kehittämistutkimus väitöskirjatutkimuksen lähestymistapana

Vesterinen, V-M. & Aksela, M., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 201-222 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Työskentely -ja ajattelutaitojen arviointi kouluopetuksessa

Kärnä, P. & Aksela, M., Mar 2013, Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Räisänen, A. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, 20 p. (Raportit ja selvitykset; vol. 2013, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2012

Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä?

Aksela, M. K., Tikkanen, G. M. & Kärnä, P., 2012, Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (eds.). Suomen Yliopistopaino Oy: Opetushallitus, Vol. Koulutuksen seurantaraportti 2012: 10. 19 p. (Koulutuksen seurantaraportti; vol. 2012, no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2011

Kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa

Aksela, M. K. & Tolvanen, S., 2011, Kansainvälinen kemian vuosi: Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Aksela, M., Pernaa, J. & Happonen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 125 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Alkusanat

Aksela, M., Pernaa, J. & Rukajärvi-Saarela, M., 7 Dec 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen: V Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 3 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (osa 2)

Maija Aksela ja kemian opettajankoulutusyksikön opiskelijoita, 7 Dec 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 29-66 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän oppimista tukevien oppimispelien kehittäminen ja testaaminen osana kehittämistutkimusta

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 95-110 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Oppimispeleistä apua alkuaineiden jaksollisen järjestelmän perusopetukseen?

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät 29.-30.3.2007 Helsinki. Aksela, M. & Montonen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 54-62 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review