• Finland

Publications

Filter
Chapter
2019

Kokemuksia sähköisen oppimateriaalikustantamisen mahdollisuuksista ja haasteista

Pernaa, J. & Veistola, S., 2019, Sähköistyvä koulu: oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Tossavainen, T. & Löytönen, M. (eds.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, p. 198-214 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2017

Oppikirjan merkitys ja rooli kemian opetuksessa 1800-luvulta sähköiselle aikakaudelle

Aksela, M. & Pernaa, J., 2017, Oppikirja Suomea rakentamassa. Hiidenmaa, P., Löytönen, M. & Ruuska, H. (eds.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, p. 189–216 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Oppikirjan rooli ja merkitys kemian opetuksessa 1800-luvulta sähköiselle aikakaudelle

Aksela, M. K. & Pernaa, J., 28 Jan 2017, Oppikirja Suomea rakentamassa. Hiidenmaa, P., Löytönen, M. & Ruuska, H. (eds.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, Vol. 2017. 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Osallisuuden tilat kuvataidekasvatuksessa

Knif, L., 30 Nov 2017, Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (eds.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 449-479 31 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkimuksellinen opiskelu ja formatiivinen arviointi luonnontieteissä

Herranen, J. K., Koljonen, T. & Aksela, M. K., 2017, Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointii. Kauppinen, E. & Vitikka, E. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 114-126 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2016

Differentiation in chemistry education

Kousa, P., 20 Dec 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, p. 1-4 (International Journal on Math, Science and Technology Education; vol. 1, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Effectiveness of a Lesson on Multimodal Writing

Tolppanen, S., Rantaniitty, T. & Aksela, M., 2016, Using Multimodal Representations to Support Learning in the Science Classroom. Hand, B., McDermott, M. & Vaughan, P. (eds.). Springer , 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment?

Aksela, M. K. & Ikävalko, V-M. K., 2016, Science Education Research and Practical Work : A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016 . Eilks, I., Markic, S. & Ralle, B. (eds.). Aachen: Shaker , 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inquiry-based and learner-centered chemistry education

Herranen, J. K., 20 Dec 2016, Promoting innovative and collaborative chemistry education through evidence-based chemistry teacher education. LUMA Centre Finland, 5 p. (International Journal on Math, Science and Technology Education; vol. 1, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Oppimispelit mielekkäässä kemian opetuksessa

Tuomisto, M., 30 Sep 2016, Tutkimuksellinen kemian opettajankoulutus: Kemian opetusta yhteisöllisesti kehittäen. Aksela, M. (ed.). 1 ed. Helsinki: Kemian opettajankoulutusyksikkö, p. 69-73 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Promoting Meaningful Science Teaching and Learning Through ICT in the Finnish LUMA Ecosystem

Aksela, M., Vartiainen, J., Tuomisto, M., Turkka, J., Pernaa, J. & Tolppanen, S., 2016, New Ways to Teach and Learn in China and Finland: Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 255-278 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Engaging Gifted and Talented Students in Math, Science and Technology in Finland

Aksela, M. K., Oct 2015, Giftedness Across the Lifespan Begabungsförderung von der frühen Kindheit bis ins Alter: Forder- und Förderkonzepte aus der Forschung. Fisher, C., Fisher-Ontrup, C., Käpnick, F., Mönks, F-J. & Solzbacher, C. (eds.). Münster: Lit Verlag, 11 p. (Begabungsforschung; no. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luma Centre Finland: The Finnish model to educate teachers in math, science and technology

Aksela, M. K., 2015, 10 Jahre LeLa Jahrestagung. Heinichen, U. & Haupt, O. J. (eds.). Berlin: LernortLabor, Bundesverband der Schülerlabore, p. 16-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Luonnontieteiden kerho-opetus ja muu soveltaminen -kurssi Helsingin yliopistossa

Vartiainen, J. L., Aksela, M. K., Räsänen, J. J. & Kesler, M., 2015, Tiede- ja teknologiakasvatus: Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. Helsinki: Kehittämiskeskus Opinkirjo, p. 58-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Relevance of Non-Formal Education in Science Education

Tolppanen, S. P., Vartiainen, J., Ikävalko, V-M. & Aksela, M. K., Jun 2015, Relevant Chemistry Education: From Theory to Practice. Eilks, I. & Hofstein, A. (eds.). Rotterdam: Sense publishers, Vol. 2015. p. 335-354 20 p. 18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Esipuhe

Pernaa, J., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). PS-kustannus, p. 7 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimuksen mahdollisuudet opetuksellisten innovaatioiden kehittämismenetelmänä

Pernaa, J. & Aksela, M., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 27–44 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä

Aksela, M. & Pernaa, J., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 181–200 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä

Pernaa, J., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 9–26 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Opetuksellinen kehittämistutkimus väitöskirjatutkimuksen lähestymistapana

Translated title of the contribution: Educational design research approach in PhD researchVesterinen, V-M. & Aksela, M., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 201-222 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Työskentely -ja ajattelutaitojen arviointi kouluopetuksessa

Kärnä, P. & Aksela, M., Mar 2013, Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Räisänen, A. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, 20 p. (Raportit ja selvitykset; vol. 2013, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2012

Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä?

Aksela, M. K., Tikkanen, G. M. & Kärnä, P., 2012, Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (eds.). Suomen Yliopistopaino Oy: Opetushallitus, Vol. Koulutuksen seurantaraportti 2012: 10. 19 p. (Koulutuksen seurantaraportti; vol. 2012, no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2011

Kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa

Translated title of the contribution: Practical Work in ChemistryLab GadolinAksela, M. K. & Tolvanen, S., 2011, Kansainvälinen kemian vuosi: Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Aksela, M., Pernaa, J. & Happonen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 125 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (osa 2)

Maija Aksela ja kemian opettajankoulutusyksikön opiskelijoita, 7 Dec 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 29-66 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän oppimista tukevien oppimispelien kehittäminen ja testaaminen osana kehittämistutkimusta

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 95-110 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Asetyylisalisyylihapon määrän mittaus valokuvaamalla

Lohenoja, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 160-164 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ensimmäisen vuosikurssin kemian opiskelijoiden näkemyksiä kemian opinnoista

Aremo, N., Kronholm, J. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 221-238 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Higher-order thinking skills in chemistry learning through computer-assisted inquiry

Aksela, M., 2009, Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista ja ajattelun taitoa tutkimassa: raportti Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n tutkimuspäiviltä 28.9.-29.9.2007. K. M. J. T-R. H. . . (ed.). [Turku]: Turun opettajankoulutuslaitos, p. 9-27 19 p. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. B).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kokeellisuus ja kiinnostus kemian opetuksessa

Arajärvi, K. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 172-180 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kokeellisuus kemian oppimisen tukena: teoriaa ja käytäntöä

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 17-22 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lukion kemian oppikirjojen laboratoriotöiden analysointi käyttäen SOLO-taksonomiaa

Tomperi, P. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 152-159 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia tutkivasta kokeellisuudesta ja tarvittavista välineistä kemian opetuksessa

Rukajärvi-Saarela, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 130-140 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Matemaattisten aineiden opettajankoulutusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa

Aksela, M., 2009, Yhteistyöllä laatua opettajankoulutukseen: näkökulmia opettajankoulutuksen kehittämisestä 2007-2009. Winter, K. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta, p. 53-58 6 p. (Pedagogica; no. 30).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Molekyyligastronomia lukion kemian opetuksessa

Ahvenniemi, R. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 165-171 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

TOP 10 kokeelliset työt kemian opetuksessa

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 23-28 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteiden ja ilmiöiden opetus sekä oppiminen

Aksela, M., Ahvenniemi, R., Anttila, J., Arppe, S., Bergström-Nyberg, S., Herranen, J., Kaksonen, K., Karihuhta, S., Lohenoja, J., Meriläinen, S., Nevanko, P., Olsson, T., Pohjola, A. L., Rantaniemi, M-L., Ravanko, K., Soramies, T., Särkkä, H., Tikkanen, P., Tähtinen, A., Vakkala, K. & 3 others, Västinsalo, J., Zittin, E. & Zitting, E., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 50-86 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Kemian aineenopettajaopiskelijoiden mielikuvia erilaisista oppimisympäristöistä ja niiden hyödyllisyydestä kemian opetuksessa

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 13-20 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lehdet kemian opetuksessa peruskoulusta korkeakouluihin: esimerkkinä Kemia-Kemi-lehti

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 69-80 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ongelmaperustainen oppiminen työtapana kemian opetuksessa

Rautiainen, J. A. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 81-88 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Projektimaiset kokeelliset työt kemian opetuksessa

Csikos-Penzes, J. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 99-106 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella

Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 21-26 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus -oppimisympäristö yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kemian kiinnostuksen tukena

Jääskeläinen, P. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 53-58 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Verkkolehti Luova nuorten kemian kiinnostuneisuuden herättäjänä ja tukena

Vesterinen, V-M., Korhonen, S. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008: Uusia oppimisympäristöjä ja ongelmalähtöistä opetusta. Välisaari, J. & Lundell, J. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 27-34 8 p. (Research report / Department of Chemistry; no. 129).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Hiilihydraattien kemian opetus terveysnäkökulmasta

Piipponen, S. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 73-81 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemiallinen sidos kemian perusopetuksen ja lukion oppimateriaaleissa

Stolt, A. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 46-55 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian luonne Pohjoismaiden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa

Translated title of the contribution: Nature of chemistry on Nordic frame curriculaVesterinen, V-M., Aksela, M. & Sundberg, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät 29.-30.3.2007 Helsinki. Aksela, M. & Montonen, M. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 100-107 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian opettajaopiskelijoiden käsityksiä kokeellisuudesta

Csikos, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 48-60 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian opettajien kokemuksia tietokoneavusteisesta molekyylimallinnuksesta

Aksela, M. & Lundell, J., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 15-35 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian ylioppilaskirjoitukset vuosina 1996-2006

Tikkanen, G. M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 60-72 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ksenonit -virtuaalikerho lasten innoittajana

Västinsalo, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 65-68 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review