• Finland

Publications

Filter
Chapter
2005

Tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä opettajankoulutuksessa

Aksela, M., 2005, Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus, p. 331-338 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Hiilihydraattien kemian opetus terveysnäkökulmasta

Piipponen, S. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 73-81 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemiallinen sidos kemian perusopetuksen ja lukion oppimateriaaleissa

Stolt, A. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 46-55 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian luonne Pohjoismaiden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa

Translated title of the contribution: Nature of chemistry on Nordic frame curriculaVesterinen, V-M., Aksela, M. & Sundberg, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät 29.-30.3.2007 Helsinki. Aksela, M. & Montonen, M. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 100-107 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian opettajaopiskelijoiden käsityksiä kokeellisuudesta

Csikos, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 48-60 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian opettajien kokemuksia tietokoneavusteisesta molekyylimallinnuksesta

Aksela, M. & Lundell, J., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 15-35 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kemian ylioppilaskirjoitukset vuosina 1996-2006

Tikkanen, G. M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 60-72 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ksenonit -virtuaalikerho lasten innoittajana

Västinsalo, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 65-68 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luova ajattelu ja tutkiva oppiminen Innoapajassa: esimerkkinä polymeerikemia

Vänskä, M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 37-43 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luova – nuorten luonnontiedeverkkolehti

Translated title of the contribution: Luova - website for teenagersVesterinen, V-M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 76-80 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mielekästä kokeellisuutta kemian opetukseen

Csikos, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 69-75 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mittausautomaatio lukion kemian oppimisessa

Leskinen, H. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 54-59 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Molekyylimallinnus lukion kemian opetuksessa

Jalonen, E., Lundell, J. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 48-53 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Oppimispeleistä apua alkuaineiden jaksollisen järjestelmän perusopetukseen?

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 51-59 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Oppimispeleistä apua alkuaineiden jaksollisen järjestelmän perusopetukseen?

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät 29.-30.3.2007 Helsinki. Aksela, M. & Montonen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 54-62 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

PALAVA-projekti: Kemian opiskelijoiden mentaaliset mallit Boylen laista

Tanskanen, H. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 31-47 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perusopetuksen oppilaiden käsityksiä kemian teknologiasta

Laajaniemi, A. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 82-86 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puu- ja paperikemian www-oppimateriaali lukion kemian opetukseen

Haapoja, K. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 95-99 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkimusperustainen kemian opettajankoulutus

Aksela, M., 2007, Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, p. 111-119 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkiva lähestymistapa kemian opettamisessa: tapaustutkimus luokanopettajien täydennyskoulutustarpeesta kemiassa

Rukajärvi-Saarela, M. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 87-95 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vaaralliset kemikaalit vartijakoulutuksessa

Virtanen, L. & Aksela, M., 2007, Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Opetushallitus, p. 73-83 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Valtakunnallinen LUMA-keskus elinikäisen oppimisen tukena

Aksela, M., 2007, Opettajaksi: kokemuksia aineenopettajan koulutuksen kehittämisestä 2004-2006. Helsinki: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, p. 49-56 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Kemian aineenopettajaopiskelijoiden mielikuvia erilaisista oppimisympäristöistä ja niiden hyödyllisyydestä kemian opetuksessa

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 13-20 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lehdet kemian opetuksessa peruskoulusta korkeakouluihin: esimerkkinä Kemia-Kemi-lehti

Syrjäläinen, N. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 69-80 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ongelmaperustainen oppiminen työtapana kemian opetuksessa

Rautiainen, J. A. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 81-88 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Projektimaiset kokeelliset työt kemian opetuksessa

Csikos-Penzes, J. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 99-106 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella

Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 21-26 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus -oppimisympäristö yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kemian kiinnostuksen tukena

Jääskeläinen, P. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 53-58 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Verkkolehti Luova nuorten kemian kiinnostuneisuuden herättäjänä ja tukena

Vesterinen, V-M., Korhonen, S. & Aksela, M., 2008, Kemian opetuksen päivät 2008: Uusia oppimisympäristöjä ja ongelmalähtöistä opetusta. Välisaari, J. & Lundell, J. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 27-34 8 p. (Research report / Department of Chemistry; no. 129).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän oppimista tukevien oppimispelien kehittäminen ja testaaminen osana kehittämistutkimusta

Tuomisto, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 95-110 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Asetyylisalisyylihapon määrän mittaus valokuvaamalla

Lohenoja, J., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 160-164 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ensimmäisen vuosikurssin kemian opiskelijoiden näkemyksiä kemian opinnoista

Aremo, N., Kronholm, J. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 221-238 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Higher-order thinking skills in chemistry learning through computer-assisted inquiry

Aksela, M., 2009, Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista ja ajattelun taitoa tutkimassa: raportti Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n tutkimuspäiviltä 28.9.-29.9.2007. K. M. J. T-R. H. . . (ed.). [Turku]: Turun opettajankoulutuslaitos, p. 9-27 19 p. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. B).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kokeellisuus ja kiinnostus kemian opetuksessa

Arajärvi, K. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 172-180 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kokeellisuus kemian oppimisen tukena: teoriaa ja käytäntöä

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 17-22 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lukion kemian oppikirjojen laboratoriotöiden analysointi käyttäen SOLO-taksonomiaa

Tomperi, P. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 152-159 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia tutkivasta kokeellisuudesta ja tarvittavista välineistä kemian opetuksessa

Rukajärvi-Saarela, M. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 130-140 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Matemaattisten aineiden opettajankoulutusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa

Aksela, M., 2009, Yhteistyöllä laatua opettajankoulutukseen: näkökulmia opettajankoulutuksen kehittämisestä 2007-2009. Winter, K. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta, p. 53-58 6 p. (Pedagogica; no. 30).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Molekyyligastronomia lukion kemian opetuksessa

Ahvenniemi, R. & Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 165-171 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

TOP 10 kokeelliset työt kemian opetuksessa

Aksela, M., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Helsinki: Kemian opetuksen keskus, p. 23-28 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteiden ja ilmiöiden opetus sekä oppiminen

Aksela, M., Ahvenniemi, R., Anttila, J., Arppe, S., Bergström-Nyberg, S., Herranen, J., Kaksonen, K., Karihuhta, S., Lohenoja, J., Meriläinen, S., Nevanko, P., Olsson, T., Pohjola, A. L., Rantaniemi, M-L., Ravanko, K., Soramies, T., Särkkä, H., Tikkanen, P., Tähtinen, A., Vakkala, K. & 3 others, Västinsalo, J., Zittin, E. & Zitting, E., 2009, Arkipäivän kemia, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: IV Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät. Aksela, M. & Pernaa, J. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 50-86 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Tutkiva kemian opettaja: Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (osa 2)

Maija Aksela ja kemian opettajankoulutusyksikön opiskelijoita, 7 Dec 2010, Tutkiva lähestymistapa kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, p. 29-66 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa

Translated title of the contribution: Practical Work in ChemistryLab GadolinAksela, M. K. & Tolvanen, S., 2011, Kansainvälinen kemian vuosi: Kemia osaksi hyvää elämää: VI Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät -symposiumkirja. Aksela, M., Pernaa, J. & Happonen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 125 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2012

Mielekäs luonnontieteiden opetus: Miten tukea oppilaiden ajattelua ja ymmärtämistä?

Aksela, M. K., Tikkanen, G. M. & Kärnä, P., 2012, Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012. Kärnä, P., Houtsonen, L. & Tähkä, T. (eds.). Suomen Yliopistopaino Oy: Opetushallitus, Vol. Koulutuksen seurantaraportti 2012: 10. 19 p. (Koulutuksen seurantaraportti; vol. 2012, no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2013

Esipuhe

Pernaa, J., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). PS-kustannus, p. 7 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimuksen mahdollisuudet opetuksellisten innovaatioiden kehittämismenetelmänä

Pernaa, J. & Aksela, M., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 27–44 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä

Aksela, M. & Pernaa, J., Mar 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 181–200 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä

Pernaa, J., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 9–26 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Opetuksellinen kehittämistutkimus väitöskirjatutkimuksen lähestymistapana

Translated title of the contribution: Educational design research approach in PhD researchVesterinen, V-M. & Aksela, M., 2013, Kehittämistutkimus opetusalalla. Pernaa, J. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 201-222 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Työskentely -ja ajattelutaitojen arviointi kouluopetuksessa

Kärnä, P. & Aksela, M., Mar 2013, Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Räisänen, A. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, 20 p. (Raportit ja selvitykset; vol. 2013, no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional