University of Helsinki

  • Helsinki

    Finland

Publications 1914 2022

Filter
Book
209

Unelma sivistyneestä kansakunnasta: Kansalaisopistojen liitto 100 vuotta

Nyström, S., 0209, Helsinki. 130 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
1914

Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat: Ranskan apu Suomelle 1939–1940

Tala, H., Aug 1914, Minerva. 336 p.

Research output: Book/ReportBook

1968

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 1968

Lahti, R. (ed.), 1968, Helsinki.

Research output: Book/ReportBook

1969

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot 1969

Lahti, R. (ed.) & Tuori, K. (ed.), 1969, Forssa.

Research output: Book/ReportBook

Containerklausulen i Haag-Visby-reglerna

Sisula, L., 1970, Göteborg: Läromedelsförlaget. 38 p. (Handelhögskolan i Göteborg; Skifter; vol. 1)

Research output: Book/ReportBook

1971

An econometric study of the effects of economic integration on Finnish economy

Hämäläinen, T., Loikkanen, H. A. & Sullström, R., 1971, Helsingin yliopisto. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia; no. 12)

Research output: Book/ReportBook

1972

Asuinkerrostalojen rakennuskustannukset: Tilastomatemaattinen analyysi

Loikkanen, H., 1972, (Rakennustalouden laboratorio / Tiedonanto; no. 4)

Research output: Book/ReportBook

1973

Barnets mentala hälsa: Från råd till dåd

Translated title of the contribution: The mental health of the child: From mental health counseling to (inter)actionHautamäki, A., Wahlström, J. & Wahlström, R., 1973, Helsingfors: Folkhälsan. 105 p.

Research output: Book/ReportBook

Den socialpaediatriske organisation: Nord. Laerebog i Paediatri

Hultin, H., 1973, Kobenhavn.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Evankelioiva herätysliike: Tutkimus Suomen Evankelisluterilaiseen Kansanlähetykseen kuuluvista

Kauppinen, J., 1973, Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 167 p. (Sarja A; no. 21)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1974

Lapsen mielenterveys: Sanoista tekoihin

Translated title of the contribution: The mental health of the child: From mental health counseling to (inter)actionHautamäki, A., Wahlström, J. & Wahlström, R., 1974, Helsinki: Folkhälsan. 102 p.

Research output: Book/ReportBook

Marcus Henrici Helsingius: Humanist ija teologi varhaisortodoksian Suomessa

Heininen, S. K. M., 1974, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 262 p. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; no. 92)

Research output: Book/ReportBook

1975

Fatal alcohol poisonings in cultural context

Poikolainen, K., 1975, (The Social Research Institute of Alchol Studies; no. 86)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ilolaulu Jeesuksesta: Siionin Kanteleen käsikirja

Suokunnas, S., 1975, Helsinki: SLEY-kirjat. 186 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Matkaan: Lähetysvuoden 1975-76 kerho-ohjelmisto 7-10 vuotiaille tytöille ja pojille

Niemi, H., Orenius, E., Perkiö, P., Kuuluvainen, L. & Kivimäki, S., 1975, Kirkon nuorisotyön keskus. 180 p.

Research output: Book/ReportBook

Osallisuudesta rikokseen: Osallisuussäännösten tulkintaan ja uudistamiseen liittyviä kysymyksiä.I. Tutkimuksen lähtökohtia ja yleisiä kysymyksiä

Lahti, R., 1975, Turku. 93 p. (Turun yliopiston rikos- ja prosessi¬oikeuden laitoksen julkaisusarja; no. 1)

Research output: Book/ReportBook

Sukupolvenvaihdoksen ongelma maataloudessa

Honkanen, S., Komonen, A., Korkeaoja, J., Köppä, T. & Varmole, R., 1975, Pellervo-seuran markkinatutkimuslaitos. 75 p. (Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen julkaisuja ; no. 16)

Research output: Book/ReportBook

Suomen ortodoksinen väestö

Huotari, V., 1975, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 154 p. (Kirkkososiologian julkaisuja; no. A 1)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Talonrakennustoiminnan keskittymisaste

Junka, T. & Loikkanen, H., 1975, Taloudellinen suunnittelukeskus.

Research output: Book/ReportBook

Vanhustentalon terveystarkastus ja fyysinen aktivointi, osa 1

Heikkilä, J. & Koli, T., 1975, (Kansanterveystieteen julkaisuja M17:1975)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Vapausrangaistusjärjestelmän uudistus

Lahti, R., 1975, Turku. 17 p. (Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja ; no. 2)

Research output: Book/ReportBook

Ylikysyntä ja sen inflaatiovaikutukset rakennusmarkkinoilla vuosina 1972 ja 1973

Loikkanen, H. A., Riihelä, S. & Skurnik, S., 1975, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Tiedonanto / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, rakennus- ja yhdyskuntatalouden laboratorio; no. 31)

Research output: Book/ReportBook

1976

Data Procedure of the Finnish Twin Register: Compilation and Mailing

Sarna, S., Koskenvuo, M., Kaprio, J. & Rantasalo, I., 1976, (Kansanterveystieteen julkaisuja M19:1976)

Research output: Book/ReportBook

Diktonius, modernisti ja säveltäjä

Vainio, M. O., 1976, Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura. 472 p.

Research output: Book/ReportBook

Etniska minoriteters identitetskris i assimilationsprocessen - en konstruktionsteoretisk modell

Translated title of the contribution: The identity crisis of minorities in the process of assimilation - a model within the theory of personal constructsLiebkind, K., 1976, Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian laitos. (Sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 2)

Research output: Book/ReportBook

Kielitieteen ja fonetiikan termistöä

Hakulinen, A. & Ojanen, J., 1976, 2 ed. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 179 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; vol. 324)

Research output: Book/ReportBook

Kognitiv identitetsteori, gridmetodologi och operationella definitionsproblem

Translated title of the contribution: Cognitive identity theory, grid methodology and problems of operational definitionsLiebkind, K., 1976, Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian laitos. (Sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 3)

Research output: Book/ReportBook

Methodology and structure of the Finnish Twin Registry

Koskenvuo, M., Sarna, S. & Kaprio, J., 1976, (Kansanterveystieteen julkaisuja M20:1976)

Research output: Book/ReportBook

Nuori Mikael Agricola

Heininen, S. K. M., 1976, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 110 p. (Suomi; no. 120:3)

Research output: Book/ReportBook

Om reassuradörs ersättningsskyldighet vid skadeåterförsäkring

Wilhelmsson, T., 1976, Stockholm. 96 p. (Försäkringsjuridiska föreningens publikation; no. 21)

Research output: Book/ReportBook

Piirteitä Otto Brusiinin ajatusmaailmasta

Kangas, U., 1976, Helsinki: Yleinen oikeustieteen laitos. 168 p. (Yleisen oikeustieteen laitoksen julkaisuja / [Helsingin yliopisto])

Research output: Book/ReportBook

Ranskan frekvenssisanakirja

Koskinen, E. (ed.) & Tella, S. (ed.), 1976, WSOY. 199 p.

Research output: Book/ReportBook

Road-user behavior and traffic accidents

Näätänen, R. & Summala, H., 1976, Amsterdam: North-Holland. 270 p.

Research output: Book/ReportBook

Travaux pratiques 2, Exercices de rédaction

Anttila, J., Nuotio, I., Sinisalo, M. & Tella, S., 1976, Kirjayhtymä . 121 p.

Research output: Book/ReportBook

1977

DETA ja julkisen sektorin kasvu Suomessa

Loikkanen, H. A., 1977, [Hki]: Helsingin yliopisto. 1 p. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita; no. 57)

Research output: Book/ReportBook

Elintarvikemikrobiologian ja -hygienian alkeita

Korkeala, H. & Pakkala, P., 1977, Helsinki : Tietomies. 195 p.

Research output: Book/ReportBook

Interaatioalgoritmien lopetuskriteereistä

Sarna, S., 1977, Helsinki. 25 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M 26:1977)

Research output: Book/ReportBook

Kaupunkilaisen kirkko: Tutkimus seurakuntatyön tavoittavuudesta ja mahdollisuuksista kasvavissa kaupunkiseurakunnissa Kivenlahdessa ja Lohjalla

Huotari, V. & Askola, I., 1977, Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 156 p. (Sarja A; no. 32)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Monimuuttujamenetelmät lääketieteellisessä tutkimuksessa

Sarna, S., 1977, Helsinki: Yliopistopaino. 19 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M24:1977)

Research output: Book/ReportBook

Monimuuttujamenetelmät lääketieteellisessä tutkimuksessa II

Sarna, S., 1977, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 13 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M25:1977)

Research output: Book/ReportBook

Ohjeita harjoitusaineiden kirjoittajille

Anneli Lieko, Laila Lehikoinen, Kaino Laaksonen, Silva Kiuru, 1977, Helsinki: Gaudeamus. 48 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Om styrning av försäkringsvillkor: en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Wilhelmsson, T., 1977, Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus. 444 p. (Juridiska föreningens i Finland publikationsserie)

Research output: Book/ReportBook

On the theory of job search: an extension

Loikkanen, H. A., 1977, Preliminary version. ed. [Hki]: Helsingin yliopisto. 1 p. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita; no. 67)

Research output: Book/ReportBook

Rikosoikeuden soveltamistapauksia: Rikosoikeudellisia tenttitapauskysymyksiä sekä vastauksia ja vastausohjeita niihin

Lahti, R., 1977, Turku. 98 p. (Rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja ; vol. B, no. 3)

Research output: Book/ReportBook