University of Helsinki

  • Helsinki

    Finland

Publications 1914 2022

Filter
Book
1981

Saatavan ulosmittaus

Koulu, R., 1981, 79 p. (Helsingin yliopiston prosessioikeuden laitoksen julkaisusarja n:o 3/1981)

Research output: Book/ReportBook

Die finnischen Studenten in Wittenberg 1531-1552,

Heininen, S. K. M., 1980, Helsinki: Luther-Agricola-Society. 115 p. (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft ; no. A 19)

Research output: Book/ReportBook

Elasticities of demand for rental housing: evidence from Finland

Loikkanen, H. A., 1980, [Hki]: Helsingin yliopisto. 4 p. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelu- ja tutkimusaloitteita; no. 138)

Research output: Book/ReportBook

En psykologisk analys av relationen mellan individ och samhälle: Härledning och validering av en relationell modell fö skolelevpersonlighetens verksamhetsmiljö

Translated title of the contribution: A psychological analysis of the relations between the individua and the society: Validation of a theoretical model of the activity environment of the pupil at homeHautamäki, A., 1980, Joensuu: University of Joensuu, the Faculty of Education. 315 p. (Publications of the Department of Education, University of Joensuu; no. 14)

Research output: Book/ReportBook

Jet Set 7.Opettajan opas

D. Webster, L. Elonen, L. Kirveskari, M. Watson, T. Wiik & Tella, S., 1980, Otava. 316 p.

Research output: Book/ReportBook

Jet Set 7.Textbook

D. Webster, L. Elonen, L. Kirveskari, M. Watson, T. Wiik & Tella, S., 1980, Otava. 160 p.

Research output: Book/ReportBook

Jet Set 7. Textbook. A-tekstien suomennokset

D. Webster, L. Elonen, L. Kirveskari, M. Watson, T. Wiik & Tella, S., 1980, Otava. 32 p.

Research output: Book/ReportBook

Jet Set 7.Workbook. Keski- ja laaja kurssi

D. Webster, L. Elonen, L. Kirveskari, M. Watson, T. Wiik & Tella, S., 1980, Otava. 230 p.

Research output: Book/ReportBook

Jet Set 7. Workbook. Yleiskurssi

D. Webster, L. Elonen, L. Kirveskari, M. Watson, T. Wiik & Tella, S., 1980, Otava. 219 p.

Research output: Book/ReportBook

Laajalahden luontopolku

Hirvonen, H. J., 1980, Espoo: Espoon ympäristönsuojelulautakunta. 18 p. (Espoon ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu; vol. 1980, no. 8)

Research output: Book/ReportBook

Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus

Hakulinen, A., Karlsson, F. G. & Vilkuna, M., 1980, 1. ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos. 189 p. (Helsingin yliopiston yleisen kieltieteen laitoksen julkaisuja; vol. 6)

Research output: Book/ReportBook

VIP 3. Opettajan opas

A. Gaib, K. Roos & Tella, S., 1980, Weilin+Göös. 110 p.

Research output: Book/ReportBook

1979

An Extended Model of Job Search

Loikkanen, H. & Pursiheimo, U., 1979, University of Helsinki. (Department of Economics / Discussion papers; no. 1979:118)

Research output: Book/ReportBook

Breeding biology and population dynamics of the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus

Stjernberg, T., 1979, Helsinki: Suomen eläintieteen julkaisutoimikunta. 88 p. (Acta zoologica Fennica; no. 157)

Research output: Book/ReportBook

Corpus of Texts in the Indus Script

Koskenniemi, K. & Parpola, A., 1979, Helsinki: Department of Asian and African Studies, University of Helsinki. 179 p. (Research Reports; vol. 1)

Research output: Book/ReportBook

Elintarvikeoppi

Ala-Kulju, M-L., Heiskanen, S., Koivurinta, J., Oksanen, J., Paloranta, P. & Salovaara, H. O., 1979, 271 p.

Research output: Book/ReportBook

Lyhyt ranskan kielioppi

Sohlberg, A-L. & Tella, S., 1979, Otava. 112 p.

Research output: Book/ReportBook

Nykysuomen lauseoppia

Hakulinen, A. & Karlsson, F., 1979, Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 425 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 350)

Research output: Book/ReportBook

Ohjeita tutkielman kirjoittajille

Anneli Lieko, Laila Lehikoinen, Kaino Laaksonen, Silva Kiuru, 1979, Gaudeamus. 56 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ranskan kieliopin harjoituksia

Sohlberg, A-L. & Tella, S., 1979, Otava. 179 p.

Research output: Book/ReportBook

Ranskan kielioppi

Sohlberg, A-L. & Tella, S., 1979, Otava. 224 p.

Research output: Book/ReportBook

Teologian tiedonlähteitä: Kommentoitu valikoima hakuteoksia, bibliografioita ja aikakausjulkaisuja

Sinikara, K., 1979, 66 p. (Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjaston julkaisuja; no. 3)

Research output: Book/ReportBook

The Finnish twin registry: baseline characteristics. Section III. Occupational and psycho-social factors

Koskenvuo, M., Langinvainio, H., Kaprio, J., Rantasalo, I. & Sarna, S., 1979, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 129 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M; no. M49)

Research output: Book/ReportBook

Varusmiesten alkoholinkäyttö

Vertio, H., 1979, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 18 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M; no. M46)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

VIP 3

A. Gaib, K. Roos & Tella, S., 1979, Weilin+Göös. 299 p.

Research output: Book/ReportBook

1978

Kuljetusoikeuden pääkohdat

Sevón, L. & Sisula, L., 1978, Helsinki. 172 p. (Suomen lakimiesliiton kirjasarja; vol. 54)

Research output: Book/ReportBook

Maalaisuus kaupunkilaistuvassa yhteiskunnassa

Köppä, T., 1978, Helsinki: Pellervo-seura. 47 p. (Raportteja ja artikkeleita / Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos)

Research output: Book/ReportBook

Maaseutuyhteisöjen toimivuuden edellytykset

Köppä, T., 1978, Pellervo-seuran markkinatutkimuslaitos. 121 p. (Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos. Raportteja ja artikkeleita; no. 5)

Research output: Book/ReportBook

Oppilaiden ahdistuneisuuden analyysi rippikoulun tavoite-evaluointia ja oppilastuntemusta varten

Niemi, H., 1978, Helsinki: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. 132 p. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos)

Research output: Book/ReportBook

Selected Papers on Penal Problems

Lahti, R. & Lehtimaja, L., 1978, 41 p. (Series of Publications in Criminal and Procedural Law; vol. A, no. 7)

Research output: Book/ReportBook

Suomen harjoituksia 1

Hämäläinen, E., 1978, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 149 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

The family law research in Finland during the 1970s

Kangas, U., 1978, Helsinki: Helsingin yliopisto. 30 p. (Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja)

Research output: Book/ReportBook

The Finnish twin registry: baseline characteristics, section II

Kaprio, J., Sarna, S., Koskenvuo, M. & Rantasalo, I., 1978, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 143 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M; no. M37)

Research output: Book/ReportBook

Transporträtten i huvuddrag

Sevón, L. & Sisula, L., 1978, Helsingfors: Finlands juristförbund. 134 p. (Suomen lakimiesliiton kirjasarja; vol. 57)

Research output: Book/ReportBook

Väkivalta ja itsetuho: miten tuhokäyttäytyminen syntyy

Keltikangas-Järvinen, L., 1978, Helsingissä : Otava. 188 p.

Research output: Book/ReportBook

VIP 2. Opettajan opas

A. Gaib, K. Roos & Tella, S., 1978, Weilin+Göös. 112 p.

Research output: Book/ReportBook

VIP 2 – englannin oppikirja aikuisille

A. Gaib, K. Roos & Tella, S., 1978, Weilin+Göös. 296 p.

Research output: Book/ReportBook

1977

DETA ja julkisen sektorin kasvu Suomessa

Loikkanen, H. A., 1977, [Hki]: Helsingin yliopisto. 1 p. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita; no. 57)

Research output: Book/ReportBook

Elintarvikemikrobiologian ja -hygienian alkeita

Korkeala, H. & Pakkala, P., 1977, Helsinki : Tietomies. 195 p.

Research output: Book/ReportBook

Interaatioalgoritmien lopetuskriteereistä

Sarna, S., 1977, Helsinki. 25 p. (Kansanterveystieteen julkaisuja M 26:1977)

Research output: Book/ReportBook

Kaupunkilaisen kirkko: Tutkimus seurakuntatyön tavoittavuudesta ja mahdollisuuksista kasvavissa kaupunkiseurakunnissa Kivenlahdessa ja Lohjalla

Huotari, V. & Askola, I., 1977, Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 156 p. (Sarja A; no. 32)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review