University of Helsinki

  • Helsinki

    Finland

Publications

Filter
Master's thesis
2016

Esitys kokemuksena. Soittajan kokemus ja ruumiillisuus esitystilanteessa.

Hyytinen, J., 1 May 2016, 57 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Fluoksetiinin vaikutus Rho- ja BDNF-signalointiin hiiren aivoissa

Translated title of the contribution: Effects of fluoxetine on Rho- and BDNF-signaling in the mouse brainKohtala, H. S., 2016, [Helsinki]. 77 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Isenjen kielen vokaalijärjestelmä

Laine, A., Feb 2016, Helsinki: University of Helsinki, Department of Modern Languages. 72 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Jodioidun ruokasuolan vaikutus ruoan aistittavaan laatuun

Greis, M., 2016

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Kuoleman rajoilla sairaalassa

Sarivaara, S., 1 Jan 2016, [S. Sarivaara]. 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Luopio ja vihollinen: ebionien Paavali-kuva identiteetinrakentajana

Vanhoja, A. E., 12 Oct 2016, 80 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Maaperän kosteus arktisessa maisemassa

Kemppinen, J., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 94 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Om härkomsten av de färöiska reflexerna till fornvästnordiskt ǫ

Metsämuuronen, M., Nov 2016, Helsinki: University of Helsinki. 65 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pintamaan geokemiaa selittävät tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

Translated title of the contribution: Topsoil geochemistry and its controlling factors in a changing tundra environmentVirkkala, A-M., Mar 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 115 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Privacy versus Information in Keystroke Latency Data

Leinonen, J., 25 Nov 2016, Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File
Open Access

Pystyvyysuskomusten muutos ja oppimisen lähestymistavat oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla

Translated title of the contribution: Changes in self-efficacy and approaches to learning in first-year Law studentsKleemola, K. A., 2016

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Queer Jeesus: Johanneksen evankeliumin queer-teologinen luenta

Kinnunen, M. M., 2016, 115 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Skalaariset partikkelit koltansaamessa

Juutinen, M. M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 83 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Socio-digital interests, networks and excessive ICT engagement in Finnish adolescents

Kruskopf, M., Jun 2016, Turku: Turun yliopisto. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Turvassa maailmalla? Suomalaisten vaihto-opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia turvallisuudesta

Translated title of the contribution: Finnish Exchange Students' Experiences of Safety and Security During ExchangeSumari, L. E. S., 21 Jun 2016, 97 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Universaaleista arvoista piknik-kansaan: näkökulmia maailmanperintöarvoihin Suomenlinnassa

Translated title of the contribution: Perspectives on World Heritage values in Suomenlinna FortressSimolin, O., 6 Sep 2016, Helsinki: University of Helsinki. 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

”It don’t mean nothing.” − Yhdysvaltalaissotilaiden kertomukset ja tappamisen psykologia Vietnamin sodassa

Translated title of the contribution: ”It don’t mean nothing.” − The Narratives of American Soldiers and the Psychology of Killing in the Vietnam WarSiitonen, O. M., 26 Apr 2016, 117 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

”Olikohan tsunami jonkinlainen opetus.” Luonnonkatastrofin yliluonnollinen tarkoitus ja tieteelliset selitykset internetkeskustelussa

Translated title of the contribution: "I wonder if the tsunami was a lesson of some sort." Supernatural purpose and scientific explanations for natural disasters in internet discussionHaimila, T. R. M., 1 Jun 2016

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

”Zerkalo”: Istorija sozdanija i osobennosti recepcii fil´ma Andreja Tarkovskogo

Öhman, M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 114 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä

Kervinen, A., 17 Aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 96 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Delaktighet i skolvardagen - En skoletnografisk studie

Nordström, A., May 2015, 73 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

HIP based mobility for Cloudlets

Toivonen, J. M. T., Dec 2015, Helsinki: University of Helsinki, Department of Computer Science. 80 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Investigating the role of fibroblast growth factor-21 (FGF21) in regulating microglial inflammatory response

Redmann, A. L., 2015, Helsinki: University of Helsinki. 55 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Kirkkonummen järvien ja lampien nimet

Raunamaa, J., 2015

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Koon vaikutus sinitiaisen (Parus caeruleus) selviytymiseen talvesta

Tirri, I-S., 2015, 27 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses