University of Helsinki

  • Helsinki

    Finland

Publications

Filter
Master's thesis

Periglasiaalisten ilmiöiden alueellinen mallintaminen subarktisessa ympäristössä

Aalto, J., 2011, 137 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pohjanmaan kompleksin tulkinta painovoimamallinnuksen ja seismisten aineistojen avulla

Valtonen, O., 15 Feb 2011, 73 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Population Genetic Simulations of the Savonian Expansion in Finland

Heger, M., Jan 2011, 70 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Saksan evankelisten ja katolisten teologien ekumeenisen työryhmän käsitys Raamatusta kirkon traditiossa

Translated title of the contribution: The Conception of the Bible in the Church’s Tradition in the German Ecumenical Working Group for Protestant and Catholic TheologiansHeikkilä, I., 2011, University of Helsinki. 127 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Samuel Pufendorfin käsitys luonnonoikeudesta ja ihmisen luonnollisesta tilasta

Translated title of the contribution: Samuel Pufendorf's Concept of Natural Law and the State of Nature Haara, H., 29 Apr 2011, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Theology. 96 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Sotilaita ja siviilejä: Viaporin väestö vuonna 1806

Hatakka, S., 7 Jun 2011, Helda. 157 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Taloushallinnon prosessien kehittäminen. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Translated title of the contribution: Developing the Accountig Processes of Helsinki University's Ruralia Institute: Master thesisKarttunen, H-R., 11 May 2011, 179 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Tandemmassaspektrometrinen menetelmä neutraalien isomeeristen oligosakkaridien rakenteen määrittämisessä

Translated title of the contribution: The structural analysis of neutral isomeric oligosaccharides by tandem mass spectrometryJuvonen, M., May 2011, 76 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Toivon arkeologiaa merkitysten raunioilla: Esteettisen negatiivisuuden kokemus Theodor W. Adornon filosofiassa

Enroth, P. J., May 2011, 75 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Myllyviita, A., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Uusi työ, vanhat erot? Tutkielma moraalisen työnjaon tuottamisesta

Olakivi, A., 14 Mar 2011, 107 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File

Не соцреализмом единым: Обсуждение романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым" в Советском Союзе в 1956–1957 гг.

Translated title of the contribution: Not by Socialist Realism Alone – Discussion of Vladimir Dudintsev’s Novel ‘Not by Bread Alone’ in the Soviet Union in 1956-1957Ikonen, S., 2011, 190 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Синтаксические функции причастий в славянских языках

Translated title of the contribution: [Syntactic functions of participles in the Slavic languagesShagal, K., 20 Jun 2011, 104 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File
2010

An adaptive trade-off between seed size and germination time

Toivonen, J., 2010, Helsinki.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Análisis de la preposición hacia y establecimiento de sus equivalentes en finés

Maldovan, I., 11 May 2010, 134 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

As atitudes lingüísticas perante o /r/ retroflexo em Belo Horizonte, Minas Gerais

Translated title of the contribution: Linguistic attitudes towards the retroflex /r/ in Belo Horizonte, Minas GeraisRennicke, I. E., 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 119 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Characterisation of antibiotic-resistant psychrotrophic bacteria in raw milk

Chamlagain, B., 2010, 54 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Clemens Aleksandrialaisen kristillinen filosofia Paedagogus-teoksessa

Salminen, J. T., 2010, Helsinki. 93 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

'Down, You Vagabond of a Heart!': Romance and Created Personas in the Journals of L. M. Montgomery

Kannas, V., 14 Dec 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 85 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
Open Access

Epäorgaaninen hiili Itämeressä: komponenttien jakautuminen ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet

Translated title of the contribution: Inorganic carbon in the Baltic Sea – distribution of components and their interactionsJoensuu, L. H., 2010, 73 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Etiikka taitona Michel Foucault’n filosofiassa

Tirkkonen, S., 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 112 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Graafiset kuvaajat lukion kemian opetuksessa

Translated title of the contribution: Graphs in Upper Secondary School ChemistryHapponen, M. K., May 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos. 75 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Har samvetsgrannhet ett samband med arbetsrelaterad stress?

Törnroos, M., Apr 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 34 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses