University of Helsinki

  • Helsinki

    Finland

Publications

Filter
Master's thesis
2010

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä

Tuominen, J., 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Inclusion of a student with Asperger's Syndrome in a college setting

Pesonen, H. V., 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Indice Falg-Majeur et Bases parfaites

Translated title of the contribution: Flag Major Index and Perfect basesRamiadantsoa, T. H., 2010, (Submitted) 61 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Julkisen tilan kontrollin ulottuvuuksia. Tapaustutkimus Stop Töhryille -projektista.

Mäkinen, L., 2010, 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Käsikirjoitus 4Q364: Käännös ja vertailu muihin Pentateukin tekstitraditioihin

Orpana, J. A., 2010, 175 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Kromosomien välisten genotyyppiassosiaatioiden etsintä

Niinimäki, T. M., 2010, University of Helsinki. 68 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Lahopuun spatiaalinen jakautuminen Suomen talousmetsissä

Translated title of the contribution: Spatial distribution of coarse woody debris in Finnish managed forestsKantola, T., 2010, Helsinki: Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos. 66 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Lesken elämänpiiri

Koskimäki, T., 2010, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 106 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File

Liivin kielen ajan perusyksiköihin perustuvat ajan adverbiaalit

Jantunen, S., Feb 2010, Helsinki. 110 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Litiumin kaksoismetallialkoksidien valmistus ja käyttö ohutkalvojen lähdeaineena.

Mäntymäki, M., Jun 2010, 160 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Magnetohydrodynamic models of rotating elephant trunks

Väisälä, M., May 2010, 80 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Muuttoliike ja vetovoimatekijät Helsingissä: Kyselyaineiston analyysi

Stjernberg, M., 2010, 102 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Nagai S, Baba B, Miyazono A, Tahvanainen P, Kremp Anke, Godhe A, Lincoln Mackenzie L, Anderson DM (2010) Polymorphisms of the nuclear ribosomal RNA genes found in the different geographic origins in the toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii and the species detection from a single cell by LAMP

Translated title of the contribution: Nagai S, Baba B, Miyazono A, Tahvanainen P, Kremp Anke, Godhe A, Lincoln Mackenzie L, Anderson DM (2010) Polymorphisms of the nuclear ribosomal RNA genes found in the different geographic origins in the toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii and the species detection from a single cell by LAMPTahvanainen, P., 2010, 18 ed. Japani: DNA Polymorphism.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Oppimisympäristöt kielikeskusopiskelun tukena

Translated title of the contribution: How learning environments support learning in a University Language CentreSainio, S., 30 May 2010, Helsingin yliopisto. 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy

Heiskanen, M., 2010, 107 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Optimization of sample preparation for next-generation sequencing with Illumina Genome Analyzer II

Lepistö, M., Jul 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Organisaation luovuus ja viestintä kompleksisuusteorian viitekehyksessä

Poutanen, P., 2010, 110 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pään alueen tietokonetomografiatutkimukset - annos ja kuvanlaatu

Translated title of the contribution: Dose and Image Quality in Head CTLampinen, A., 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Physisporinus rivulosus -talikäävän lakkaasit ja lakkaasien reaktiot

Rytioja, J., 2010, 79 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pienten sokeriyhdisteiden eristäminen ja tunnistus kuusen solususpensioliuoksesta: Pro gradu-tutkielma

Laitinen, T., 1 May 2010, 116 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Piispat, paikallisväestö ja juutalaisvainot Reininmaalla ensimmäisen ristiretken aikana vuonna 1096

Translated title of the contribution: Bishops, Lay People and the Persecution of Jews in Rheinland during the First Crusade in 1096Tucker, A., 2010, University of Helsinki. 100 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pro gradu: Histamiinin H3 reseptori lääkekehityksen kohteena

Kononoff, J. P., Oct 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Reformin implementaatio: Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa

Translated title of the contribution: Implementing an Educational Reform: Content Analysis of the Speech of Municipal Kelpo Improvement Initiative Coordinators, Based on Michael Fullan’s Change TheoryAhtiainen, R., 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Responses of reed canarygrass to root zone flooding and drought

Epie, K. E., 2010, 43 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Species distribution models in conservation planning: the effect of data extent and quality

Meller, L., 2010, 52 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Study of charred seeds in Mikkeli Orijärvi - The subsistence of an Iron Age settlement in east Finland.

Vanhanen, S., 2010, 108 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Subject Teacher Training and Teaching in English

Kuoppala, K., 8 Jun 2010, Helsingin yliopisto. 63 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Suhteessa kohteeseen ja suhteessa toisiin: Oppiminen ja vuorovaikutus opettajaopiskelijoiden suunnittelutapaamisessa

Translated title of the contribution: On relationship to an object and to others: Learning and interaction in a planning meeting of teacher studentsRantavuori, J., 2010, Helsinki: University of Helsinki. 132 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Supikoirapoiston onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Pekkarinen, A-J., 2010, 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Täydelliset naiset: ruumiillisuus, Jane Austen ja englantilainen kohteliaisuusdiskurssi 1760-1820

Ylivuori, S. M., 2010, Helsinki. 123 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Tekstin kielen automaattinen tunnistaminen

Jauhiainen, T., 2 Nov 2010, 118 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TrkB hermokasvutekijäreseptori masennuslääkkeiden potentiaalisena vaikutuskohtana

Vesa, L. K., 2010

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Using a botanic garden collection to test a bioclimatic vegetation scheme

Hällfors, M., 2010, Helsinki. 82 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses