Projects 2010 2022

Immunogarden

Roslund, M., Hui, N., Puhakka, R. & Sinkkonen, A.

01/01/201831/12/2019

Project: Research project

The fate of urban-derived contaminants in boreal environments

Honkonen, O. & Rantalainen, A.

03/01/2011 → …

Project: Research project

Environmental justice and ecosystem services: Access, equity and participation in the use and management of aquatic environments in the Helsinki region (ENJUSTESS)

Yli-Pelkonen, V., Niemelä, J., Vierikko, K., Peltonen, L., Kopperoinen, L., Pelkonen, R., Itkonen, P., Järvinen, M., Kyttä, M., Kuoppa, J., Kuokkanen, T. & Soininen, N.

01/01/201331/12/2013

Project: Research project

Global Urban Soil Ecological Education Network (GLUSEEN)

Setälä, H., Kotze, J., Szlavecz, K., Pouyat, R., Hornung, E., Yesilonis, I., Yarwood, S. & Cilliers, S.

01/01/201301/06/2014

Project: Research project

Operationalisation of Natural Capital and Ecosystem Services (OpenNess)

Yli-Pelkonen, V., Niemelä, J. & Vierikko, K.

01/12/201231/12/2013

Project: Research project

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio. Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Setälä, H., Valtanen, M., Jolma, A., Koivusalo, H., Kostia, S., Järveläinen, J. & Sillanpää, N.

01/01/201230/06/2014

Project: Research project

Hidaspyrolyysin kokonaisratkaisut tuotevirtojen hyödyntämiseksi

Hagner, M.

01/10/201130/09/2013

Project: Research project

Kaupunkien kestävän kehityksen edistäminen ekosysteemipalveluiden avulla – ENSURE

Lehvävirta, S., Tani, S., Setälä, H., Perrels, A., Schulman, H., Salminen, O. M., Vasander, H., Tyrväinen, L. & Välimaa, I.

01/06/201131/12/2014

Project: Research project

UrbanEnviro

Kuoppamäki, K.

01/08/201031/07/2013

Project: Other project