Viikki Teacher Training School, University of Helsinki, yläluokat ja lukio

  • Finland

Publications

Filter
Chapter
2019

Johtaminen perusopetuksessa — katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden näkemyksiin johtajuuden jakamisesta

Translated title of the contribution: Leading in comprehensive school – leadership structures and principals’ views on distributed leadershipAhtiainen, R., Lahtero, T. & Lång, N., 2019, Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Hautamäki, J., Rämä, I. & Vainikainen, M-P. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 235-254 20 p. (Helsinki Studies in Education; no. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2018

Global education for global understanding: the case of Finland

Tani, S., Houtsonen, O. & Särkelä, E., 2018, Geography education for global understanding. Demirci, A., de Miguel González, R. & Bednarz, S. W. (eds.). Cham: Springer , p. 155-163 9 p. (International perspectives on geographical education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2016

Science Teacher Education for the Primary School in Finland and in South Africa

Lavonen, J., Henning, E., Loukomies, A., Petersen, N., Herholdt, R., Petker, G., Myllyviita, A., Naude, F. & Ragpot, L., 2016, 24th annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education SAARMSTE 2016: Researching a sustainable environment and sustaining research in Mathematics, Science and Technology Education. Dludlu, M. (ed.). Pretoria, South Africa: Tshwane University of Technology, p. 205-210 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2015

Jaalan Rinssi ja vähän Verlankin

Sutela, I. M., 2015, Toimintaa ja elinkeinoja Verlan seudulla: Verlan seudun kyläkirja 2. Koria: Verlan seudun kyläyhdistys ry., 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Kulttuurisesti kestävä kotitalousopetus

Janhonen-Abruquah, H., Heino, L., Pöntinen, S. M. & Haveri, M., 27 Oct 2015, Luova ja vastuullinen kotitalousopetus = Creative and responsible home economics education. Janhonen-Abruquah, H. & Palojoki, P. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, p. 29-45 27 p. (Koti- ja käsityötieteiden julkaisuja ; no. 38).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Kuvassa kokemus ja paikka - valokuvaamalla nuorten elämismaailma osaksi opetusta

Hyvärinen, R. & Särkelä, E., 2015, Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Mustola, M., Mykkänen, J., Böök, M. L. & Kärjä, A-V. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 159-168 10 p. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Tiede; no. 170).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maria Mattsson elämässä ja valkokankaalla

Sutela, I. M., 2015, Toimintaa ja elinkeinoja Verlan seudulla: Verlan seudun kyläkirja 2. Koria: Verlan seudun kyläyhdistys ry., 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Matti Mustonen - puuseppä-kirvesmies ja työväenaktiivi

Sutela, I. M., 2015, Toimintaa ja elinkeinoja Verlan seudulla: Verlan seudun kyläkirja 2. Koria, 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Monitoimimies Esko Pukkila

Sutela, I. M., 2015, Toimintaa ja elinkeinoja Verlan seudulla: Verlan seudun kyläkirja 2. Koria: Verlan seudun kyläyhdistys ry., 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2014

Kokonainen käsityö ja suunnittelun ohjaaminen peruskoulussa - käsityön opettajaopiskelijoiden kokemuksia

Kokko, S., Viilo, M., Matinlauri, M. & Tokola, A., Dec 2014, Suunnittelusta käsin : Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Nuutinen, A., Päivi, F., Kokko, S. & Lahti, H. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, p. 81-98 18 p. (Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja ; no. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Peruskoulu samuuden, erilaisuuden ja toiseuden kokemuksien tilana

Hyvärinen, R., Riitaoja, A-L. & Särkelä, E., 2014, Nuoruus toisin sanoen: Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. (eds.). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto, p. 63-72 10 p. (Nuorten elinolot -vuosikirja; no. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The joys and challenges of adopting new technologies in the work community - an educational perspective

Muhonen, S. & Myllyviita, A., 15 Sep 2014, Research-based school and teacher education: Publication of Finnish teacher training schools 2014. Juuso, H., Lindh, A., Hasari, M., Kumpulainen, K., Lapinoja, K-P., Pirilä, P., Raappana, S. & Tiainen, O. (eds.). Oulu: University of Oulu, Oulu University Teacher Training School, p. 56-72 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tieto- ja viestintätekniikka opettajankoulutuksessa

Myllyviita, A. & Lavonen, J., 2014, Opettajankoulutuksen tilannekatsaus: Tilannekatsaus marraskuu 2014 . Mahlamäki-Kultanen, S., Lauriala, A., Karjalainen, A., Rautiainen, A., Räkköläinen, M., Helin, E., Pohjonen, P. & Nyyssölä, K. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 116-125 10 p. (Muistiot / Opetushallitus; no. 2014:4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2013

A national assessment of learning outcomes in art in the Finnish comprehensive school 2010

Laitinen, S., 2013, From Child Art to Visual Language of Youth: New Models and Tools for Assessment of Learning and Creation in Art Education. Kárpáti, A. & Gaul, E. (eds.). Bristol: Intellect, Vol. 2013. p. 191-198 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kodin ja koulun yhteistyön johtaminen koulussa

Lahtero, T. J., 2013, Reissuvihkosta dialogiin – Ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön. Jenni, H. (ed.). AS Spin Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Koulutuspolitiikka ja realismi ristiriidassa? Kestävä kehitys peruskoulun ja lukion taloustiedon oppikirjoissa

Aarnio-Linnanvuori, E. & Ahvenisto, I. M., 2013, Ainedidaktinen tutkimus päätöksenteon perustana. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, p. 49-67 19 p. (Ainedidaktisia tutkimuksia; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Koulutuspolitiikka ja realismi ristiriidassa? Kestävä kehitys peruskoulun ja lukion taloustiedon oppikirjoissa

Aarnio-Linnanvuori, E. & Ahvenisto, I. M., 2013, Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Tainio, L., Juuti, K. & Routarinne, S. (eds.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, p. 49-67 19 p. (Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Rohkeutta, uskoa itseen ja eettisyyteen perustuvaa tekemistä: Yrittäjyyskasvatuksesta Viikin normaalikoulussa

Sutela (os. Ahvenisto), I., 2013, Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020: YVIläisten kootut visiot. Seikkula-Leino, J. (ed.). Turku: Turun yliopisto, YVI-hanke, p. 16-17 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2012

Asuminen Verlassa

Ahvenisto, I. M., 2012, Elämää ja asumista Verlassa: Oheislukemista työväenkoti-näyttelyyn. Kouvola: Verlan seudun kyläyhdistys ry., Vol. 2012. 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Huippulat: näyttelyn esineistö

Rannanpää, J. & Ahvenisto, I. M., 2012, Elämää ja asumista Verlassa: Oheislukemista työväenkoti-näyttelyyn. Verlan seudun kyläyhdistys ry., Vol. 2012. 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Lipun torppa ja sen asukkaat

Rannanpää, J. & Ahvenisto, I. M., 2012, Elämää ja asumista Verlassa: Oheislukemista työväenkoti-näyttelyyn. Verlan seudun kyläyhdistys ry., Vol. 2012. 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2011

Miten menestyä esseekokeessa?

Lamberg, H., Aug 2011, Ylioppilastekstejä 2011. Grünn, K. & Haukka-aho, U. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 98-101 4 p. (Ylioppilastekstejä).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Musiikin ja kuvataiteen arvioinnin kysymyksiä

Juntunen, M-L. & Laitinen, S., 15 Mar 2011, Taito- ja taideaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia. Laitinen, S. & Hilmola, A. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 75-88 14 p. (Raportit ja selvitykset; no. 2011:11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Dialogs on diversity and global education: introduction

Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S., 2009, Dialogs on diversity and global education . Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tieteen sivuraide?

Arola, P., 2009, Miten minusta tuli kasvatuksen historian tohtori?. [Helsinki]: Suomen kouluhistoriallinen seura, p. 155-167 13 p. (Koulu ja menneisyys : Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Curricula and entrepreneurship - possibilities, alternatives and obstacles

Loima, J., 2008, Facing the future: developing teacher education. J. L. . . (ed.). Helsinki: Palmenia ,p. 178-187 10 p. ([Palmenia-sarja]; vol. 54).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

LinE - developing European competence for future teachers

Martikainen, M. K. & Loima, J. (ed.), 2008, Facing the future: developing teacher education . Loima, J. (ed.). Helsinki: Palmenia, 14 p. (Palmenia-sarja; no. 54).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee uuden koulun: peruskoulun opetussuunnitelmakomitea 1970 ja yhteiskunnan muuttuminen

Arola, P., 2008, Koulutuksen aatteita, rakenteita ja toimijoita / [kirjoittajat: Pauli Arola ... et al.]. Helsinki: Suomen kouluhistoriallinen seura, p. 29-53 25 p. (Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 2008).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Raivolan venäläisyhteisöllä oli oma itsehallinto

Loima, J., 2008, Kivennapa kestää . Korjula, E. (ed.). [Helsinki]: Kivennapa-säätiö , p. 76-81 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Towards the new equilibrium - citizenship education in the European Union

Arola, P., 2008, Facing the future: developing teacher education. J. L. . . (ed.). Helsinki: Palmenia ,p. 83-88 6 p. ([Palmenia-sarja]; vol. 54).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vuoden 1918 sota ja "kreikkalaiskatolinen" kirkko Suomessa: esitelmä Karjalan teologisen seuran illassa 21.10.2008

Loima, J., 2008, Sisällissota ja kansankirkot - luterilainen ja ortodoksinen kirkko vuoden 1918 tapahtumissa : 21.10.2008 pidetty yleisöilta. Joensuu: Karjalan teologinen seura, p. 1-7 s

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2007

Aloitteleva sosiologi arjen tutkijana - tutkiva työtapa lukion opetuksessa

Arola, P., 2007, Osallistu ja osaa!: Kirjoituksia yhteiskuntataidoista . Asikainen, M. (ed.). Helsinki: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, p. 66-68 3 p. (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Entrepreneurship and curricula - challenging the organizational culture?

Loima, J., 2007, Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen Vaasassa 9.-10.2.2007: ohjelma. Vaasa: University of Vaasa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Genocide or Ethnic Cleansing? The Fate of Russian *Aliens and Enemies* in the Finnish Civil War in 1918

Loima, J., 2007, The Historian. June 2007 ed. University of Southern Florida, Vol. Vol 69. 15 p. (The Historian; vol. 69, no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Komitea murroksen keskellä: maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitea 1912-1924

Arola, P., 2007, Mikael Agricolasta opin ja tutkimuksen tielle 2006 / [Toimituskunta: Martti J. Kuikka ... [et al.]. Helsinki: Suomen kouluhistoriallinen seura, p. 147-163 17 p. ([Koulu ja menneisyys] : 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuvaa ymmärtämään - visuaalisen mediatajun ja -taidon opettamisesta

Laitinen, S., 2007, Näkökulmia mediakasvatukseen. H. K. R. K. J. M. L. . . (ed.). Helsinki: Mediakasvatusseura, p. 61-72 12 p. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; vol. 1/2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma ja yhteiskunnan rakennemuutos

Arola, P., 2007, Koululaitos itsenäisen Suomen rakentajana / [Toimituskunta: Jouko Kauranne ... [et al.]. [Helsinki]: Suomen kouluhistoriallinen seura, p. 26-45 20 p. (Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja : 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Voiko koulun toimintakulttuuria kehittää?

Arola, P., 2007, Koulussa kansalaiseksi: opettaja ja aktiivinen koulukulttuuri. P. A. . P. S. . . (ed.). Helsinki: Kansanvalistusseura, p. 52-68, 151

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Aktiiviseksi kansalaiseksi: kansalaisvaikuttaminen Viikin normaalikoulussa 2004-2005

Arola, P., 2006, Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Ojanperä, T. (ed.). 2 ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin normaalikoulu, p. 35-42 8 p. (Viikin normaalikoulun julkaisuja; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kansakoulun kustannuslaki koetteella 1921-1937

Arola, P., 2006, J. V. Snellmanin mietteistä koulutuksen kehittämiseen. [Helsinki]: Suomen kouluhistoriallinen seura, p. 119-137 19 p. (Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja; vol. 43).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Koulu keskelle kylää?

Arola, P., 2006, Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa . Rantala, J. & Salminen, J. (eds.). Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, p. 88-95 8 p. (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lukion erityisopetus

Hällfors, A., Willberg, S. & Mynttinen, S., 2006, Luki-vaikeudesta luki-taitoon. [Helsinki]: Yliopistopaino, p. 231-250 20 p. (Palmenia-sarja; vol. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Media on kuvaa - mutta missä sitä opetetaan?

Laitinen, S., 2006, Kuvien keskellä: Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta. Helsinki: Like, p. 200-213 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Miksi kuvataidetta opetetaan koulussa ja mitä opettajan tulisi siitä tietää ja osata?

Laitinen, S., 2006, Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä. Helsinki: Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti (Vokke), p. 33-45 13 p. (Teatterikorkeakoulun julkaisusarja; vol. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Museon taidekasvatustyö koulun näkökulmasta

Laitinen, S., 2006, Miksi aurinko on vihreä?: Lapset ja nykytaide . Happonen, E. & Kähkönen, K. (eds.). Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo , p. 47-63 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Saatteeksi

Ahvenisto, I. (ed.) & Mäki, K. (ed.), 2006, Kansalaisvaikuttaminen ajassa: näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. [Tampere]: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 6 p. (Väki voimakas).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Toimeentulo - Making a Living

Kantor, D., London-Zweig, M., Muir, S., Ekholm, L., Hinkkanen, S., Amir, O. & Grünstein, R., 2006, Le Chaim! Kuvia Suomen juutalaisten historiasta = Images from the history of Jews in Finland. Helsinki: Helsingin juutalainen seurakunta, p. 102-120 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Yrittäjyyskasvatuksen esteet oppilaitoskulttuurien aikaperspektiivien näkökulmasta

Loima, J., 2006, Aikuiskasvatus ja oikeudenmukaisuus - Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Hämeenlinnassa 9.-10.2.2006. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Higher education planning, budgeting and finance meet the sociological imagination: a study on national steering and financing mechanisms

Bernhard, A., Cai, Y., Hoffman, D. & Loima, J., 2005, Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Ojanperä, T. (ed.). 2 ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin normaalikoulu, p. 131-164 34 p. (Viikin normaalikoulun julkaisuja; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ilmapallolla kohti Pohjoisnapaa

Arola, P., 2005, Miten opetan historiaa?. Rantala, J. (ed.). Helsinki: WSOY, p. 56-65 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional