Viral Zoonosis Research Unit

Publications

Filter
Chapter

Hantaviruses: genetics and genomics

Plyusnin, A. & Sironen, T. A., 2011, Bunyaviridae: Molecular and Cellular Biology. Plyusnin, A. & Elliott, R. M. (eds.). Caister Academic Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mikrobilääkeresistenssi One Health - näkökulmasta

Translated title of the contribution: Antimicrobial resistance from One Health perspectiveHeikinheimo, A., Myllyniemi, A-L. & Vapalahti, O. P., 2018, (In preparation) Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nucleocapsid protein of hantaviruses (Bunyaviridae): structure and functions

Pljusnin, A., Kumar, V., Vapalahti, O. & Engelhardt, P., 2008, Structure-based study of viral replication. E. R. H. C. T. M. (ed.). New Jersey: World Scientific, p. 553-570 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pogostantauti

Kurkela, S. & Vapalahti, O. P., 2017, Lääkärin käsikirja. Jousimaa, J., Alenius, H., Atula, S., Berghem, N., Kattainen, A., Kunnamo, I., Pelttari, H. & Teikari, M. (eds.). 12. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 57-58 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Terveys ja hyvinvointi

Ruuhela, R., Henttonen, H., Harri, L., Timo, P., Pilli-Sihvola, K., Rintamäki, H., Tuomisto, J. & Vapalahti, O. P., 2012, Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? : Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla. Maa- ja metsätalousministeriö, p. 111-123 13 p. (MMM:n julkaisuja; vol. 2011, no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Zoonoosi- ja arbovirukset

Translated title of the contribution: Zoonotic and arbovirusesVapalahti, O. & Vaheri, A., 2010, Mikrobiologia: mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 1. Hedman, K., Heikkinen, T., Huovinen, P., Järvinen, A., Meri, S. & Vaara, M. (eds.). Kustannus Oy Duodecim, p. 604-631 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional