Find Persons

No photo of Katriina Viitasalo
20162016
Photo of Klaus M Viitanen
20052017
No photo of Sanna Viitanen

Sanna Viitanen

Person: M5 Teaching and research support staff, UH

20132019
No photo of Hanna Leena Viitala

Hanna Leena Viitala

Person: U2 Teaching and research staff

No photo of Satu Viitala
20172017
Photo of Leena Viitaharju

Leena Viitaharju

Person: M4 Administrative staff

20012021
No photo of Jukka Viikari
20172017
No photo of Kimmo Matti Vihtonen
19912005
No photo of Vesa Veikko Vihriälä

Vesa Veikko Vihriälä

Person: U4 Research and teaching staff

No photo of Helena Vihinen

Helena Vihinen

Person: U3 Research and teaching staff, UH

19992019
No photo of Anton Vihervaara

Anton Vihervaara

Person: M5 Teaching and research support staff

20192019
No photo of Maria Anniina Vihervaara

Maria Anniina Vihervaara

Person: U2 Teaching and research staff

No photo of Liisa Viheriälä

Liisa Viheriälä

Person: UH, Teaching and research personnel

20052019
No photo of Juha Vihavainen

Juha Vihavainen

Person: U3 Research and teaching staff

Photo of Timo Vihavainen
20002018
No photo of Ulla Vihanta
20052009
No photo of Hannes Vieth