Find Persons

No photo of Kari Ylimäinen
20132013
No photo of Anne Ylinen

Anne Ylinen

Person: U2 Teaching and research staff

19972018
No photo of Mari Ylinen

Mari Ylinen

Person: Extern, Teaching and research personnel

20172019
Photo of Sari Ylinen

Sari Ylinen

Person: U3 Research and teaching staff

20032019
No photo of Marjo Yliperttula

Marjo Yliperttula

Person: UH, U4 Research and teaching staff

19882019
No photo of Johanna Ylipulli
20182019
No photo of Sakari Ylivuori

Sakari Ylivuori

Person: U3 Research and teaching staff

20102019
Photo of Soile Ylivuori

Soile Ylivuori

Person: U2 Teaching and research staff

20102018
Photo of Matti Ylönen

Matti Ylönen, PhD

Person: U2 Teaching and research staff, Teaching and research personnel

20062021
No photo of Outi Ylönen
20182018
No photo of Erkko Ylösmäki

Erkko Ylösmäki

Person: U2 Teaching and research staff, UH

20082019
No photo of Omar Youssef

Omar Youssef

Person: U2 Teaching and research staff

20162019
No photo of Yousri Youssef
Photo of Kim Yrjälä

Kim Yrjälä

Person: U3 Research and teaching staff, Teaching and research personnel

19882021
No photo of Teijo Yrjönen

Teijo Yrjönen

Person

19982018
No photo of Santeri Yrttiaho
20122015