Find Persons

No photo of Samuel Myllykangas
20042019
No photo of Kari Vappula
19822012
No photo of Elisa Huotari

Elisa Huotari

Person: M4 Administrative staff

20162017
No photo of Suzan Bayhan
20132019
No photo of Matti Vuorinen
19902010
Photo of Kari Latvus
19832019
No photo of Anu Siikaniva

Anu Siikaniva

Person: M4 Administrative staff

20052011
No photo of Jussi Nieminen
20152016
No photo of Anton Vihervaara

Anton Vihervaara

Person: M5 Teaching and research support staff

20192019
No photo of Louise Karen Settle

Louise Karen Settle

Person: U3 Research and teaching staff

No photo of Kaj K A Öhrnberg

Kaj K A Öhrnberg

Person: Visiting scholar

19742017
No photo of Martina Lohman
20092019
No photo of Jyrki Antero Rasku

Jyrki Antero Rasku

Person: U3 Research and teaching staff

No photo of Matti Nummelin
19982009
No photo of Anatoli Bogdan
20062018
No photo of Sari Dhima
20052015