Network

Jonna Pulkkien

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

Sari Sulkunen

  • Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

External person

Laura Ketonen

  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

External person

Taina Tammelin-Laine

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

kari Nissinen

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

Eija Puhakka

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

Juhani Rautopuro

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

Sini Söyrinki

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person

Jenni Kotila

  • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

External person