Personal profile

Description of research and teaching

Tutkimus

 • 2009-2014 monografiaväitöskirja University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching (Helsingin yliopiston opettajat verkko-oppimisympäristöjen käyttäjinä ja vaihtajina).
 • 2014-2015 sähköisen tenttimisen pedagogiset lisäarvot

Opetus pedagogisena yliopistonlehtorina 17.8.2015 ->

 • Teching with technology (3cu)
 • TVT-ajokortti (3ov), matemattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilö

Henkilöstökoulutus verkkopedagogiikan asiantuntijana 2007-2015

 • Pedagogisk planering av nätbaserade kurser (3sp) under Helsingforsalliansen i samarbete med Soc&kom, Hanken och Arcada 2011 och 2013
 • Verkkopedagogiikan teemapäiviä ja -kokonaisuuksia yliopistopedagogiikan kursseilla 2008-2015, temahelheter inom nätpedagogik i kurser i universitetspedagogik, collaboration in educational technology in University pedagogy
 • Helsinin yliopiston opetushenkilökunnan henkilöstökoulutuksena 2008-2015:
 • verkko-oppimisympäristö Moodlen perus- ja jatkokoulutuksia suomeksi, på svenska, in English
 • sähköisen tenttimisen koulutuksia suomeksi, på svenska
 • verkkopedagogiikkaan liittyviä muita koulutuksia

Opetus tietojenkäsittelytieteen laitoksella pää- ja sivutoimisesti 2000-2009

 • Tietokone työvälineenä (2ov), pääaineopiskelijoille, sivuaineopiskelijoille, Avoimessa yliopistossa, 2001-2005 yht 10 kertaa
 • Aineenopettajan tietotekniikka (4ov) 2002-2005
 • Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt (yhdessä Jaakko Kurhilan kanssa) 2003-2008
 • Ohjelmistotuotantoprojekti, vastuuhenkilö
 • Opettajatuutorointi, vastuuhenkilö
 • Ohjaus:
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 2005-2009
 • Tieteellinen kirjoittaminen (LuK-tutkielmaryhmät) 2001-2006 suomeksi opettajalinja sekä kaikki på svenska, in English
 • opettajatuutorointi
 • Tietokantojen harjoitustyö
 • Tietokantojen perusteet / Johdatus sovellussuunnitteluun

Opetus aineenopettajana 2000-2001 ja 2006

 • tietotekniikka: pakolliset ja valinnaiskurssit lukio ja yläaste
 • lukion lyhyt matematiikka
 • lukion pitkä matematiikka
 • ylioppilaskokeen korjaus, lyhyt matematiikka
 • opetusharjoittelijoiden ohjaus

External positions

Educational technology specialist, Aalto University

1 Dec 2018 → …

special planner, Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskus

18 Apr 200628 Aug 2007

subject teacher in IT and mathematics, Esbo stad, Mattlidens gymnasium

9 Jan 200613 Apr 2006

subject teacher in IT and mathematics, Helsingfors stad, Gymnasiet Svenska Normallyceum

1 Aug 200031 Jul 2001

Fields of Science

 • 516 Educational sciences
 • web-based learning
 • educational technology