Personal profile

Research interests

Suomirapin kotiseutu, paikallisuus ja paikallisidentiteetit Espoossa.

Education/Academic qualification

Master of Arts, University of Helsinki

Award Date: 11 Sept 2019

Fields of Science

  • 6160 Other humanities
  • Folklore Studies / Folkloristiikka