If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1983 2019

Filter
Chapter
2016

Faculty of Medicine as a mobile learning community

Pyörälä, E., Masalin, T. & Hervonen, H., 20 Dec 2016, New Ways to Teach and Learn in China and Finland: Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 77-103 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009-2013: Arviointiraportti

Pyörälä, E. & Hakkarainen, K., 27 Mar 2015, Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009–2013. Räsänen, K., Toivonen, A., Pyörälä, E. & Hakkarainen, K. (eds.). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, p. 23-70 48 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; vol. 2015, no. 11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2010

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Pyörälä, E. & Lindblom-Ylänne, S., 2010, Galenos. Johdanto lääketieteen opintoihin. Hiltunen, E., Holmberg, P., Jyväsjärvi, E., Kaikkonen, M., Lindblom-Ylänne, S., Nienstedt, W. & Wähälä, K. (eds.). 1-4.painos ed. Porvoo: WSOYpro, p. 37-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2003

Aina se alkaa huolehtia, se on ihan kammottava! -Lapset, nuoret ja äidit diabeetikkojen ravitsemusneuvonnassa

Pyörälä, E., 2003, Sairas, potilas, omainen -Näkökulmia sairauden kokemiseen. Kangas, I., Seppälä, U. & Honkasalo, M-L. (eds.). Tampere: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Keskusteluanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen soveltaminen lääkärikoulutuksessa

Pyörälä, E., 2001, Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla. Sorjonen, M-L., Peräkylä, A. & Eskola, K. (eds.). Tampere: Vastapaino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995

Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa

Pyörälä, E., 1995, : Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Leskinen, J. (ed.). Kuluttajatutkimuskeskus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific