Photo of Hanna Wass
  • PL 54 (Unioninkatu 37)

    00014

    Finland

  • PL 54 (Unioninkatu 37), 1033

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

20002021
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2000 2020

Filter
Chapter
2020

Poliittinen osallistuminen osana kokonaisvaltaista kotoutumista

Valaste, M. & Wass, H., 2020, (Accepted/In press) Kotoutumisen kokonaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2019

Luottamus poliittisen osallistumisen sosioekonomisten erojen selittäjänä

Lahtinen, H. A., Wass, H. M. & Hiilamo, H. T., 16 May 2019, Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (eds.). Helsinki: Valtiovarainministeriö, p. 138-155 18 p. 8. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; no. 2019:31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access

Using Linked Parent-Child Data and Causal Mediation Analysis to Study Parental Influence on Turnout

Gidengil, E., Wass, H. M. & Valaste, M. S., 5 Feb 2019, SAGE Research Methods Cases. London: Sage Publications, 26 p. (SAGE Research Methods Cases; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2017

Turnout

Wass, H. M. & Blais, A., 2017, SAGE Handbook of Electoral Behaviour. Arzhaimer, K., Evans, J. & Lewis-Beck, M. (eds.). London: Sage, Vol. 1.. p. 459-487 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

Johdanto: yhdenvertaisuus ja poliittisen osallistumisen eriytyminen

Wass, H. M. & Grönlund, K., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (eds.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 29-44 16 p. (Selvityksiä ja ohjeita; vol. 2016, no. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Terveys ja poliittinen kiinnittyminen …

Mattila, V. M., Lahtinen, H. A., Rapeli, L. & Wass, H. M., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, p. 415-434 20 p. (Selvityksiä ja ohjeita; vol. 2016, no. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Toimittajien esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2016, Po­liit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen eriy­ty­mi­nen – Edus­kun­ta­vaa­li­tut­ki­mus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (eds.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 23-24 2 p. (Selvityksiä ja ohjeita; vol. 2016, no. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Toteutuuko vaaleissa yhdenvertaisuus?

Wass, H. M., 2016, Poliittinen valta Suomessa. Niemi, M. K., Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 58-80 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Wass, H. M. & Borg, S., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (eds.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 177-199 23 p. (Selvityksiä ja ohjeita; vol. 2016, no. 28).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2015

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 Nov 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2015, Demokratiaindikaattorit 2015. Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Westinen, J. (eds.). Oikeusministeriö, p. 76 1 p. (Selvityksiä ja ohjeita ; no. 56/2015).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Terveyden vaikutus nuorten vaaliosallistumiseen ja käsityksiin perusturvasta

Lahtinen, H., Wass, H. & Sund, R., 6 Mar 2015, Ihmisarvoinen nuoruus: nuorisobarometri 2014. Myllyniemi, S. (ed.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusseura, p. 171-182 14 p. (Julkaisuja ; no. 159)(NUORAn julkaisuja ; no. 51)(Verkkojulkaisuja ; vol. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2014

Varjovaaleista valokeilaksi? Euroopan parlamentin vaalit ja äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

Wass, H., 2014, Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto, Vol. 2014:16. p. 185-220 16 p. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, Yleinen valtio-oppi; vol. 2014:16).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2012

Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus

Wass, H., Söderlund, P. & Rapeli, L., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (ed.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 116-125 10 p. (Selvityksiä ja ohjeita ; no. 16/2012).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Äänestysaktiivisuus

Wass, H. & Borg, S., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (ed.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 97-115 19 p. (Selvityksiä ja ohjeita ; no. 16/2012).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingissä

Martikainen, T. & Wass, H., 2012, Nuoret ja ääni: nuoret eduskuntavaaleissa 2011. Ronkainen, J. (ed.). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, p. 27-36 10 p. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja. Sarja: Hybridi; no. 125)(Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja ; no. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Äänestysaktiivisuus Suomessa: raportti vaaliosallistumisen tutkimisesta, äänestysaktiivisuuden trendeistä ja osallistumistutkimuksen kehitystarpeista

Wass, H. & Wilhelmsson, N., 2009, Suomalaiset osallistujina: katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. T. K. . E. A. . (ed.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 20-89 70 p. (Oikeusministeriön julkaisuja; no. 2009:5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kansalaisten edustusodotukset

Bengtsson, Å. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (ed.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, p. 279-302 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sukupuoli ja äänestäminen

Holli, A. M. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (ed.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, p. 126-148 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä

Kestilä, E. & Wass, H., 2007, Politiikan representaatio. T. T. K. J. M. (ed.). Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, p. 328-347 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nuorten näkemyksiä vaaliosallistumisen laskusta ja sen ratkaisukeinoista

Wass, H., 2007, Sukupolvipolitiikka. K. P. . . (ed.). [Helsinki]: Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, p. 123-135 13 p. (Julkaisuja. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura; vol. 72).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sukupuolenmukainen äänestäminen vuoden 2006 presidentinvaaleissa

Hellsten, V., Holli, A. M. & Wass, H., 2007, Presidentinvaalit 2006. P. I. . S. B. . . (ed.). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, p. 178-206 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Äänestysosallistuminen

Grönlund, K., Paloheimo, H. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (ed.). Porvoo: WSOY, p. 119-146 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kiinnittyminen politiikkaan

Grönlund, K., Paloheimo, H., Sundberg, J., Sänkiaho, R. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (ed.). Porvoo: WSOY, p. 88-118 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2003

Nuoren äänestäjäsukupolven asenteet vaaliosallistumista kohtaan

Wass, H., 2003, "Kyllä politiikalle, mutta...": Nuoret ja eduskuntavaalit 2003. Paakkunainen, K. (ed.). Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, p. 126-150 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Poliitikkojen paluu presidentinvaaleissa 2000 : ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjän ehdokasvalinnassa

Wass, H., 2000, Vaalista vaaliin: vaalit, puolueet ja kansalaiset vuosituhannen vaihteessa. Hellsten, V., Martikainen, T. & Pekonen, K. (eds.). Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, p. 213-243 31 p. (ACTA POLITICA; no. 16).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific