Personal profile

Curriculum vitae

Toimin yleisen historian uudempien aikojen professorina. Opetustyössäni pidän sekä aineopintojen proseminaaria että maisterivaiheen seminaaria. Vetämässäni gradupajassa opintojen viime vaiheessa olevat opiskelijat työstävät tutkielmiaan. Pienryhmäopetuksessani olen harrastanut historian metodiopetusta. Luento-opetuksessani olen pitänyt kursseja muun muassa Euroopan historiasta, internationalismista, luontosuhteen aatehistoriasta, tieteen historiasta sekä tervyskäsitysten historiasta.

Tutkimustyössäni olen urani varrella kirjoittanut paljon eurooppalaisesta aate- ja tieteenhistoriasta. Nyttemmin olen kiinnostunut erityisesti inter- ja transnationalismin historiasta 1800- ja 1900-luvuilla. Erityisinä teemoina ovat Kansainliiton historia sekä brittiläinen liberaali internationalismi.  

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology