Photo of Heini Paavola
  • PL 8 (Siltavuorenpenger 10)

    00014

    Finland

20042018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2004 2018

Analysing Identity and Otherness in Multicultural Teacher Education: What Can(not) be Done?

Dervin, F., Paavola, H. & Talib, M-T., 2013, (Submitted) In : Teaching Education.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Becoming a Teacher of Diverse Students

Paavola, H. & Talib, M-T., 2014, (Submitted) In : Teaching Education.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Constructing Norms and Silences on Diversities Through the Spaces in Three Schools in Helsinki Region in Finland

Riitaoja, A-L., Layne, H., Liu, H., Paavola, H., Kralovec, E. & Orozco, R., 7 Nov 2015, In : World Studies in Education. 16 , 2, p. 19-32 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Constructing Norms and Silences on Power Issues Related to Diversities Displayed in School Spaces: Analysis of Schools in Finland and the United States

Riitaoja, A-L., Kralovec, E., Layne, H., Liu, H., Orozco, R. & Paavola, H., 2017, Silent partners in multicultural education. Itkonen, T. & Dervin, F. (eds.). Charlotte, NC: INFORMATION AGE PUBLISHING, INC, p. 51-76 26 p. (Research in Multicultural Education and International Perspectives).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dialogs on diversity and global education

Talib, M-T. (ed.), Loima, J. (ed.), Paavola, H. (ed.) & Patrikainen, S. (ed.), 2009, Frankfurt am Main: Peter Lang . 205 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Dialogs on diversity and global education: introduction

Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S., 2009, Dialogs on diversity and global education . Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Identiteetin tukeminen monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa

Paavola, H., 2017, Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P., Sandén, M., Pulkkinen, H. & Tahvanainen, I. (eds.). Helsinki: Lasten Keskus ja Kirjapaja, p. 194-201 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Immigrant students in Nordic educational policy documents

Kulbrandstad, L. A., Layne, H., Paavola, H., Hellman, A. & Ragnarsdóttir, H., 2018, Learning Spaces for Inclusion and Social Justice: Success Stories from Four Nordic Countries. Ragnarsdóttir, H. & Kulbrandstad, L. A. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 32-68 37 p. (Nordic Studies on Diversity in Education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Immigrant teachers in Iceland and Finland: Successes and contributions

Lefever, S., Paavola, H., Berman, R., Guðjónsdóttir, H., Talib, M-T. & Gísladóttir, K. R., 2014, In : The International Journal of Education for Diversities. 3, p. 65-85 21 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Included or not? Factors related to successful preschool education in multicultural preschools from the parents’ perspective

Paavola, H., 2017, Diversity and Social Justice in Early Childhood Education: Nordic Perspectives. Hellman, A. & Lauritsen, K. (eds.). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, p. 151-172 22 p. (Nordic Studies on Diversity in Education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Joustava esi- ja alkuopetus monikulttuurisessa toimintaympäristössä - avauksia tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tarkasteluun

Brotherus, A., Kopisto, K. & Paavola, H., 2011, Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen: Ainedidaktisia tutkimuksia 1. Tainio, L., Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Uitto, A. (eds.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, p. 23-36 14 p. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ketun kiemurat: käsialakirja

Muhonen, S., Paavola, H., Sillanpää, S. & Solastie, K., 2008, Helsingissä: Otava. 80 p.

Research output: Book/ReportBook

Kielen oppiminen ja sen merkitys esiopetusvuoden aikana

Paavola, H., 2014, Katri Kirkkopelto, Pieta Raitala, Kaisa Raittila, Rauna Sirola: Huiske: esiopetus - opettajan opas. Helsinki: Lasten Keskus ja Kirjapaja

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohti joustavaa esi- ja alkuopetusta: Joustavan esi- ja alkuopetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen raportti

Kopisto, K., Brotherus, A., Paavola, H., Hytönen, J. & Lipponen, L., 2011, Helsinki: Helsingin kaupunki, opetusvirasto. 118 p. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja; no. B1:2011)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kriittisiä näkemyksiä monikulttuurisuuskasvatukseen

Janhonen-Abruquah, H., Paavola, H. & Layne, H., 2016, In : Kasvatus. 47, 3, p. 245–251 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa

Paavola, H. & Talib, M-T., 2010, Jyväskylä: PS-kustannus. 241 p. (Opetus 2000)

Research output: Book/ReportBook

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Pirinen, T. (ed.), Hietala, R., Ouakrim-Soivio, N., Antikainen, M., Paavola, H., Salonen, M., Wiman, S., Kuukka, K., Tarnanen, M., Tiusanen, M., Smeds-Nylund, A-S. & Kiviniemi, I., 3 Jun 2015, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 260 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; no. 17:2015)

Research output: Book/ReportCommissioned report

"Me" ja "muut" - monikulttuurisuus oppikirjoissa

Paavola, H., 2015, Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Ruuska, H., Löytönen, M. & Rutanen, A. (eds.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, p. 103-116 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Minä, me ja oikeudenmukaisuus

Paavola, H., 2017, Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia = Lärområden i praktiken. Holappa, A-S., Engelholm, M-L. & Packalen, P. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 80-85 6 p. (Oppaat ja käsikirjat; no. 2017:8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Mitä ovat monikulttuurinen lapsuus ja kasvatus?

Paavola, H., 2011, Lapsuuden oppimisympäristöt: Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 87-91 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monikielisten lasten kulttuuri-identiteetin kehitys - varhaiskasvatuksen näkökulma

Paavola, H., 2018, Monimuotoinen monikielisyys. Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Monikulttuurinen lapsi ja monikulttuurinen varhaiskasvatus- siis kuka ja mitä?

Paavola, H., 2016, Lastentarhanopettajan kalenteri 2016-2017. Pakanen, A. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 191-195 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Monikulttuurisuus esiopetuksessa

Paavola, H., 2005, Esiopetuksen prosessi ja vaikutukset: esiopetuksen toimivuus ja vaikuttavuus Helsingin kaupungissa vuosina 2001-2003: tutkimusraportti 3. Hytönen, J. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 143-172 30 p. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; no. 259).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monikulttuurisuus ja moninaisuus varhaiskasvatuksessa

Paavola, H., 2013, Lastentarhanopettajan kalenteri 2013-2014. Semi, R. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, Vol. 2013. 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Monikulttuurisuuskasvatus ja monikulttuurinen koulu - Mitä kaikkea se sisältää?

Paavola, H., 2004, Theoria et praxis: Viikin normaalikoulun julkaisuja 1. Loima, J. (ed.). Helsinki, Vol. 2004. 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoistuva yhteiskunta ja luokanopettajakoulutuksen haasteet

Paavola, H. & Talib, M-T., 2010, Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita. Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M. & Linnansaari, H. (eds.). Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 349-366 18 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Socially just learning spaces: Inclusion and participation in preschool settings in the Nordic countries

Hellman, A., Ragnarsdóttir, H., Jónsdóttir, F. B., Blöndahl, H., Lauritsen, K. & Paavola, H., 2018, Learning Spaces for Inclusion and Social Justice: Success Stories from Four Nordic Countries. Ragnarsdóttir, H. & Kulbrandstad, L. A. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 119-151 33 p. (Nordic Studies on Diversity in Education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus kahdessa pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa esiopetusryhmässä

Paavola, H., 2018, Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? . Rinne, R., Haltia, N., Lempinen, S. & Kaunisto, T. (eds.). Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 273-296 24 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 78).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus kasvatuksessa

Paavola, H., 2017, Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia = Lärområden i praktiken. Holappa, A-S., Engelholm, M-L. & Packalen, P. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 101-103 3 p. (Oppaat ja käsikirjat; no. 2017:8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The alphabet gone wrong? Diversities in three Finnish ABC books

Paavola, H. & Dervin, F., 1 Apr 2015, Diversities and Interculturality in Textbooks: Finland as an Example. Hahl, K., Niemi, P-M., Johnson Longfor, R. & Dervin, F. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 17-35 19 p. (Post-intercultural communication and education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Towards Flexible Pre- and Primary Education in Multicultural Contexts? An Example of Collaborative Action Research in Finland

Paavola, H., Kopisto, K., Brotherus, A. & Dervin, F., 2012, Learning Spaces for Social Justice: international perspectives on exemplary practices from preschool to secondary school. Ragnarsdóttir, H. & Schmidt, C. (eds.). Stoke on Trent: Trentham books, Vol. 2012.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tribute to Diversity / Moninaiset oppijat

Kuusisto, E. (ed.), Tirri, K. (ed.) & Paavola, H. (ed.), 26 Apr 2012

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Vähemmistöjen asema koulutuksessa

Harju-Luukkainen, H., Kuukka, K., Paavola, H. & Tarnanen, M., 2015, Tulevaisuuden peruskoulu. Ouakrim-Soivio, N., Rinkinen, A. & Karjalainen, T. (eds.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 58-65 8 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; no. 2015:8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vilske, Aapinen, E-tehtävät a

Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. M., Kiviniemi-Pänkäläinen, J. & Kirkkopelto, K., 2016, Helsinki: Edukustannus. 104 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske, Aapinen, E-tehtävät b

Okkonen-Sotka, P., Paavola, H., Kiviniemi-Pänkäläinen, J. & Kirkkopelto, K., 2016, Helsinki: Edukustannus. 95 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske, Aapinen, Opettajan opas a

Okkonen-Sotka, P., Paavola, H., Kiviniemi-Pänkäläinen, J. & Kirkkopelto, K., 2016, Helsinki: Edukustannus. 328 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske, Aapinen, Opettajan opas b

Okkonen-Sotka, P., Paavola, H., Kirkkopelto, K. & Niemelä, R., 2016, Helsinki: Edukustannus. 239 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske, Lukukirja, opettajan opas

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P. & Paavola, H., 2017, Helsinki: Edukustannus.

Research output: Book/ReportBook

Vilske, Lukukirja, Taitojen vihko A (E)

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., 2017, Helsinki: Edukustannus.

Research output: Book/ReportBook

Vilske aapinen

Paavola, H., Okkonen-Sotka, P., Kiviniemi-Pänkäläinen, J., Kirkkopelto, K. & Niemelä, R., 2016, Helsinki: Edukustannus. 177 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske aapinen, Tehtävät a

Kiviniemi-Pänkäläinen, J., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., 2016, Helsinki: Edukustannus. 105 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske aapinen, Tehtävät b

Kiviniemi-Pänkäläinen, J., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., Jul 2016, Helsinki: Edukustannus. 97 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske Lukukirja

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H., Kirkkopelto, K. & Niemelä, R., 2017, Helsinki: Edukustannus. 120 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske Lukukirja, Taitojen vihko A

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., 2017, Helsinki: Edukustannus.

Research output: Book/ReportBook

Vilske Lukukirja, Taitojen vihko b

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., 2017, Helsinki: Edukustannus. 112 p.

Research output: Book/ReportBook

Vilske Lukukirja Taitojen vihko b E

Myllyntausta, S., Okkonen-Sotka, P., Paavola, H. & Kirkkopelto, K., 2017, Helsinki: Edukustannus. 96 p.

Research output: Book/ReportBook

Vipusen aapinen

Muhonen, S., Paavola, H. & Solastie, K., 2007, Helsingissä: Otava. 169 p.

Research output: Book/ReportBook