1977 …2016
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1977 2016

2016

History, Memory, and Trans-European Identity: Unifying Divisions

Stenius, H., Feb 2016, In : American Historical Review. 121, 1, p. 201-202 3 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

2013

A Nordic conceptual universe

Stenius, H., 2013, Multi-layered Historicity of the Present. Approaches to social science history. Haggrén, H., Rainio-Niemi, J. & Vauhkonen, J. (eds.). University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2012

Enhetskultur, debatt och historieskrivning

Stenius, H., 2012, In : Teologinen Aikakauskirja. 4

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

The Finnish Grand Duchy and the Paradoxes of the Finnish Political Culture

Stenius, H., 2012, Nordic Paths to Modernity. Pall Arnason, J. & Wittrock, B. (eds.). Berghahn Books

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Identity Construction and Modernity in Finland: Borders, Ruptures and Significant Others

Räisä, T., Stenius, H. & Eskola, M., 2011, Europe, Nations and Modernity. Ichijo, A. (ed.). Palgrave Macmillan, 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction

Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J., 2011, Nordic narratives of the Second World War: national historiographies revisited. Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 9-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited

Stenius, H. (ed.), Österberg, M. (ed.) & Östling, J. (ed.), 2011, Nordic Academic Press.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2010

Nordic Associations in a European Perspective: European Civil Society (8)

Alapuro, R. (ed.) & Stenius, H. (ed.), 2010, Nomos. 330 p. (European Civil Society; no. 8)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2008

Kunskap om Norden: uppdraget som inte finns

Stenius, H., 2008, In : Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 84, 1, p. 65-69

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Lönnroth yhteiskunta- ja lakitieteellisenä teoreetikkona

Stenius, H., 2008, Kalevalan kulttuurihistoria. Piela, U., Knuuttila, S. & Laaksonen, P. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1179).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Suomalaiset kansanliikkeet ja julkinen tila

Stenius, H., 2008, Yhdessä rakennetut = Med gemensamma krafter: Suomalaiset seuratalot = Föreningshus i Finland.. Halme, A-M. & Pakkala, L. (eds.). Helsinki: Suomen kotiseutuliitto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

Begreppshistoriska temperament

Stenius, H., 2007, In : Historisk tidskrift för Finland. Årsg. 92, 1, p. [1]-9

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2005

Är konsensuspolitiken i Finland ny eller gammal? en jämförelse mellan konsensuskulturens rötter i Finland och Österrike

Stenius, H., 2005, Medströms - motströms. Helsingfors ; Stockholm: Söderström : Atlantis, p. 226-243 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalainen patriotismi eurooppalaista alkuperää?

Stenius, H., 2005, Isänmaan aate: J. L. Runeberg 200 vuotta. Pesonen, M. & Westermarck, H. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, p. 9-14 ( Studia generalia; no. Syksy 2004).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2004

Research on the Study of the Nordic Welfare State: Papers from the August 2003 Conference in Helsinki

Marjanen, J. (ed.), Stenius, H. (ed.) & Vauhkonen, J. (ed.), 2004, Helsinki: Renvall Institute. 148 p. (Renvall Institute Publications; no. 16)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Uskonto tarvitsee nationalismia

Stenius, H., 2004, In : Teologinen Aikakauskirja.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Working with Risto Alapuro

Stenius, H., 2004, Between sociology and history : essays on microhistory, collective action, and nation-building . Castrén, A-M., Lonkila, M. & Peltonen, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 9-14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2003

How Finland has the Most Nordic Political Culture

Stenius, H., 2003, Political Culture in the Baltic Sea Area and in Eastern Europe. Rothholz, W. (ed.). Berlin: Aland-Verlag, (Accademia; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kansalainen

Translated title of the contribution: CitizenStenius, H., 2003, Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T. & Stenius, H. (eds.). Tampere: Vastapaino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria

Translated title of the contribution: Concepts in Motion: The Conceptual History of the Finnish Political CultureHyvärinen, M. (ed.), Kurunmäki, J. A. (ed.), Palonen, K. (ed.), Pulkkinen, T. (ed.) & Stenius, H. (ed.), 2003, Tampere: Vastapaino. 617 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

State, Citizenship and Civil Society

Stenius, H., 2003, Civil Society in the Baltic Sea Region. Götz, N. & Hackmann, J. (eds.). Aldershot: Ashgate

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Nordic Studies within and outside the Nordic Countries

Stenius, H., 2002, European Peripheries in Interaction: The Nordic Countries and the Iberian Peninsula. Beltrán, L., Maestro, J. & Salo-Lee, L. (eds.). Alcalá de Henares: Universidad de Alcala Servicio de Publicacion

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The Language Issue in Finland

Stenius, H., 2002, The Nordic Peace. Archer, C. & Joenniemi, P. (eds.). Burlington, VT: Ashgate

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Kungar och krig i Sverige 1909-1945

Stenius, H., 10 Dec 2000, In : Hufvudstadsbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Partiet är dött: leve Partiet - som statsapparatens förlängda arm

Stenius, H., 2000, In : Nya Argus.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1999

En fantastisk och alltigenom sann historia: Mina föräldrars roman - berättelsen om en fennomansk kulturfamilj

Translated title of the contribution: The story of a cultured Fennoman familyStenius, H., 1999, In : Nordisk litteratur. 1999, p. 38-40, 74-76

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Yhdenmukaisuus on perintöosamme

Stenius, H., 30 Jul 1999, In : Helsingin Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

1997

Konformitetsideal blev universalitetsprincip

Stenius, H., 1997, Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Bexell, G. & Stenius, H. (eds.). Lund: Lund University Press, ( Lund studies in ethics and theology; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Smallness and conformity: the case of Finland

Stenius, H., 1997, In : European Business Review (Bingley). 97

Research output: Contribution to journalArticleScientific

The Good Life is a Life of Conformity: the Impact of Lutheran Tradition on Nordic Political Culture

Stenius, H., 1997, The Cultural Construction of Norden. Sörensen, Ö. & Stråth, B. (eds.). Oslo: Scandinavian University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Värdetraditioner i nordiskt perspektiv: rapport från ett symposium i Helsingfors

Bexell, G. (ed.) & Stenius, H. (ed.), 1997, Lund: Lund University Press. 215 p. (Lund studies in ethics and theology; no. 4)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1996

Körens röst: Den profana körsången som forum för den allmänna opinionen

Stenius, H., 1996, Boken om vårt land 1996: Festskrift till professor Matti Klinge = Juhlakirja professori Matti Klingelle 31.VIII.1996. Smeds, K., Knapas, R. & Strömberg, J. (eds.). Helsinki: Otava, p. 286-296

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995

Finnish Liberalism

Stenius, H. & Turunen, I., 1995, "Liberalism" : seminars on historical and political keywords in Northern Europe. Lakaniemi, I., Rotkirch, A. & Stenius, H. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Renvall Institute, p. 49-62 (Renvall Institute publications; no. 7)( Renvall-instituutin julkaisu; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

"Liberalism" - Seminaris on historical and political keywords in Europe

Stenius, H. (ed.), Lakaniemi, I. (ed.) & Rotkirch, A. (ed.), 1995, Renvall Institute. 150 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Press i klipp, fil och forsk

Stenius, H. (ed.) & Westergård, S. (ed.), 1995, Helsingfors : Brages pressarkiv. 157 p. (Brages årsskrift; vol. 1990)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1993

Den politiska kulturens i Norden ontologi: modell eller icke? Vara eller icke vara?

Stenius, H., 1993, In : Tijdschrift voor Skandinavistiek. p. 185-196

Research output: Contribution to journalConference articleScientific

1992

Finlande: youth movements and political generations in the 19th century

Stenius, H., 1992, La Jeunesse et ses mouvements: edition du CNRS.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Finskhetsrörelsens historia fortfarande oskriven

Stenius, H., 1992, In : Historisk tidskrift för Finland. 77, 2, p. 293-295

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1991

Att förklara frivilligorganisationernas nationella särdrag

Stenius, H., 1991, Alkoholister och nykterister. Gustavsson, A. (ed.). Uppsala : Uppsala universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

En part tiger: frågor kring offentlighetsstrukturer i Finland

Stenius, H., 1991, Press i klipp, fil och forsk. Stenius, H. & Westergård, S. (eds.). Helsingfors: 100 Brage

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Massrörelser och folklorism: musik, sång, fest 1981-1991

Stenius, H., 1991, De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare. Lindholm, M. (ed.). Vasa: Finlands svenska sång och musikförbung, p. 6-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Myndig i politiken och till vardags: förändringar i synen på arbetaren som politiskt och kulturellt objekt

Stenius, H., 1991, Arbetarklassen i samhällets vardag : Tredje nordiska arbetarkulturseminariet i Tammerfors, Finland 4.-6. september 1989 . Båsk, K., Metsänkylä, A. & Koskiranta, K. (eds.). Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, (Papers on labour history; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

1990

Centrum och periferi i en central periferi

Stenius, H., 1990, In : Historisk tidskrift för Finland. 75, 1, p. 148-156

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Julkisen keskustelun rajat suurruhtinaskunnassa

Stenius, H., 1990, Talous, valta ja valtio: tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Haapala, P. (ed.). Tampere: Vastapaino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1989

Brandkårsliv. Festskrift till Helsingfors FBK:s 125 års jubileum

Stenius, H. (ed.) & Tigerstedt, C. (ed.), 1989, 129 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

State, Culture & The Bourgeoisie: Aspects of the Peculiarity of the Finnish

Stenius, H. (ed.), Kuisma, M. (ed.), Kosonen, P. (ed.) & Peltonen, M. (ed.), 1989, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 82 p. (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja; no. 13)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Syntesen av nationens konsolidering

Stenius, H., 1989, In : Sosiologia. 26, 2, p. 143-145

Research output: Contribution to journalArticleScientific

The "Bildungsbürgertum" and the Free Discussion in Nineteenth Century Finland

Stenius, H., 1989, State, culture & the bourgeoisie: aspects of the peculiarity of the Finnish. Kosonen, P., Kuisma, M., Peltonen, M. & Stenius, H. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 54-69 (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific