Ilkka Levä
19982021

Research activity per year

Personal profile

Curriculum vitae

Ansioluettelo

 1. Henkilötiedot ja ansioluettelon päiväys
 • Levä
 • Ilkka Ilmari
 • ORCID: 000-0002-3295-324X
 • 11.01.2022
 1. Tutkinnot ja oppiarvot
 • FT, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia, tutkinnon myöntöpäivämäärä 9.9.2008 ja -Helsinki (yhteydenotto: Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, puhelinvaihde 02941 911; Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen osasto, HR-vastaava henkilöstökoordinaattori Leena Viitaniemi leena.viitaniemi@helsinki.fi).
 • Dosentin arvo: Suomen ja Pohjoismaiden historia, Helsingin yliopisto, myöntöpäivämäärä 9.11.2009.
 1. Muu koulutus ja osaaminen

 

 • Yo-viinuri, Ravintolakoulu Perho, 31.5.1989

 

 1. Kielitaito
 • Äidinkieli Suomi
 • Muu kielitaito: Englannissa erinomainen puhutun ja luetun ymmärtäminen ja kielitaito oma arvio, Ruotsissa hyvä kielitaito oma arvio, Saksassa ja Ranskassa luetun ymmärtäminen oma arvio, yliopistolla suoritettu hyväksytysti Englannin kielen suullisen ja luetun kielen kurssi ja Ruotsin kielen suullisen ja luetun kielen kurssi sekä Saksan luetun ymmärtämisen kurssi.
 1. Nykyinen työ
 • Itsenäinen tutkija 2019–2021
 • Akateeminen tutkijanuravaihe: III
 1. Aiempi työkokemus
 • Erikoistutkijana Toimihenkilöliikkeen historia -hankkeessa 2012–2019, 2021 (4 kk). TJS Opintokeskus. Hankerahoitus: Työsuojelurahaston tietokirjastipendi hanke n:o 210010 vuonna 2021, hanke n:o 113052 vuosina 2012 ja 2014, Suomen Kulttuurirahasto tutkimusapuraha vuonna 2013 sekä Koneen säätiön tutkimusapuraha vuosina 2016–2017 ja 2018–2019. Tutkijana IAET -kassan historiahankkeessa vuonna 2018 IAET-kassan (nyk. KOKO- kassa) palkkaamana. Tutkijana Åbo Akademissa dosentti Mika Helanderin tutkimushankkeessa Temporal Arrangements at Work - Työn ajalliset järjestelmät 2015–2016. Tutkijana Terveyskylpyläliiton historiahankkeessa vuonna 2014 Meijeriväen liiton palkkaamana tutkijana. Tutkijana Helsingin yliopistossa professori Markku Kuisman tutkimushankkeessa Cooperative Business in the Age of Extremes – Retail Co-Op HOK-Elanto 1905−2015 vuonna 2013. Vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston ja Söulin kansallisen yliopiston kahdenvälisessä vaihto-ohjelmassa Korean tasavallassa 1.8.–31.8.2013. Tutkijana ja haastattelijana Akavan 75-vuotishistoriahankkeessa Akavan palkkaamana 2010. Tutkijana ja haastattelijana Suomen Lääkäriliiton 100-vuotishistoriahankkeessa 2007– 2009 Julkaisu artikkelina Lääkäriliiton 100-vuotishistoriateoksessa Vapaus, terveys, toveruus. Lääkärit Suomessa 1910–2010. Samu Nyström (toim.). Suomen Lääkäriliitto, Helsinki 2010, 242–329. Tutkijana Ruma sota teoksessa 2007–2008. Tutkijana Helsingin vankilan 125-vuotishistoriateoksessa Helsingin vankilan palkkaamana 2005–2006. Tutkijana ja haastattelijana suomalaisen poliisikulttuurin historiaa tutkivassa Sisäasiainministeriön rahoittamassa hankkeessa 2001–2004. Tutkijana Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräyksiä tutkivassa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa 1999–2000. Toimittajana yhdessä Mika Helanderin ja Sanna Saksela-Bergholmin kanssa teoksessa Työaikakirja. Into-kustannus, Helsinki 2017. Toimittajana yhdessä Marja Jalavan, Tuomas Teporan ja Ville Yliaskan kanssa teoksessa Yhteisöstä yksilöön. Juha Siltalan juhlakirja. Into-kustannus, Helsinki 2018.

 

 1. Tauot työuralla
 • Sairauslomat 4/2008–9/2008, 3/2015–4/2015, 9/2016–10/2016

 

 1. Merkittävä tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus
 • Suomen Kulttuurirahasto 2013 – 28 000 €, (oman projektin johtajana).
 • Työsuojelurahaston hanke n:o 210010 tietokirjastipendi 2 kk; 113052 vuosina 2012 ja 2014, palkkarahoitus 12 kuukautta, projektitutkijana
 • Koneen säätiö 2016 42 000 € (oman projektin johtajana), yksi vuosi
 • Koneen säätiö 2017 84 000 € (oman projektin johtajana), kaksi vuotta.
 • Väitöskirjan ohjaajana (2 kpl.) 2020–; 2022–

 

 

 1. Tutkimuksen tuotokset

8 monografiatutkimusta, 2 toimitettua tutkimusantologiaa, 21 vanhaa tieteellistä artikkelia + 3 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia sekä lukuisia kirja-arvioita ja vierailuluentoja

 

10 tärkeintä julkaisua (kronologisessa järjestyksessä):

 • Kansallisvaltion teräsmiehestä valtakunnan sovittelijaksi. Poliisikulttuurin psykohistorialliset solmukohdat 1930–1997. Bibliotheca Historica 116. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008.
 • ”Ammatinharjoittamisen autonomian puolella – Lääkärien työmarkkinakokemus ammatillisen järjestäytymisen aikana 1910–2010.” Teoksessa Samu Nyström (toim.) Vapaus, terveys, toveruus. Lääkärit Suomessa 1910–2010. Helsinki: Suomen Lääkäriliitto & FennoMed, 2010, 242–329.
 • ”Elämän aika, työn aika.” Teoksessa Palkka työstä. Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. Mika Helander & Mats Nylund (toim.). Helsinki: Into & Työväen Sivistysliitto TSL, 2012, 127–153.
 • “Encountering Korean Cinema: Imaging through Cinematic Violence.” Horizons – Seoul Journal of Humanities 4 (2), 2013, 113–144.
 • Yhdessä Anu-Hanna Anttilan kanssa Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä. Helsinki: TJS Opintokeskus 2016. https://www.tsr.fi/documents/20181/40645/113052Tasa- arvoty%C3%B6n+toimintatavat+ja+rakenteet+toimihenkil%C3%B6liikkeess%C3%A4/f8e3431a- 2f0f-4378-b10b-1c554c933828
 • ”Naiskysymykset muutokset TVK:laisessa toimihenkilöliikkeessä vuosina 1976–1986.” Teoksessa Marja Jalava et al. (toim.) Yhteisöstä yksilöön. Juha Siltalan 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Into, 2017, 48–82.
 • ”Menneisyyden henkien manausta? – Neuvotteluoikeuslakko ay-keskusjärjestöjen haastajana 1973.” Teoksessa Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (toim.) Työväestö ja demokratia. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja 2019. Väki voimakas 32. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2019, 223–261.
 • ”Sota Suomesta? Uusi työelämän psykologinen sopimus 1990-luvun laman lehdistöpuheessa.” Työelämän tutkimus (19) 1, 2021, 31–56.
 • ”Television kasvattamat. Fight Clubin metaelokuvallisuus ja sen työn kuva. Lähikuva (34) 2–3, 2021, 6–22.
 • Toimihenkilöt neuvottelupöydässä. Järjestöt työmarkkinoiden taitekohdissa 1945–2015. Helsinki: Gaudeamus, 2021.

Fields of Science

 • 615 History and Archaeology
 • Societal Transformations
 • Critical Theory
 • Poststructuralism
 • History of Madness
 • Schizophrenia
 • Capitalism
 • Transformative Global Studies
 • Economic and Social History
 • Political Economy
 • eco-anxiety
 • Ecosophia