• PL 54 (Unioninkatu 37)

    00014

    Finland

  • PL 54 (Unioninkatu 37), 2062

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

19972019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1997 2019

Filter
Chapter
2018

Viestintä monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Nortio, E. K., Jasinskaja-Lahti, I. & Varjonen, S. A., 2018, Diplomaattinen viestintä. Melgin, E. & Nieminen, H. (eds.). Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, p. 28-37 10 p. 2. (ProComma Academic; vol. 2018).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2017

Intercultural Relations in Finland

Brylka, A. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Renvik (Mähönen), T. A., 2017, Mutual Intercultural Relations. Berry, J. W. (ed.). Cambridge, University printing house: Cambrigde University Press, p. 105-124 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2016

Acculturation and Identity

Liebkind, K., Mähönen, T. A. E., Varjonen, S. A. & Jasinskaja-Lahti, I., 2016, Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, 2nd Edition. Sam, D. L. & Berry, J. W. (eds.). 2 ed. Cambrigde University Press, p. 30-49

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Health and Well-being

Sam, D. L., Jasinskaja-Lahti, I., Ryder, A. G. & Hassan, G., 2016, The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, 2nd edition. Sam, D. L. & Berry, J. W. (eds.). Cambridge: Cambrigde University Press, (Cambridge Handbooks in Psychology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File
2015

Ethnic identity, Pychology of

Liebkind, K., Mähönen, T. A., Varjonen, S. & Jasinskaja-Lahti, I., 2015, International Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences, 2nd Edition. Wright, J. (ed.). 2 ed. Elsevier Scientific Publ. Co, Vol. 8. p. 113-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä

Translated title of the contribution: Experienced justice and discriminationSeppälä, T., Jasinskaja-Lahti, I., Lipponen, J. & Liebkind, K., 2014, Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Myyry, L., Ahola, S., Ahokas, M. & Sakki, I. (eds.). p. 248-292 45 p. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; vol. 2014, no. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Ryhmäsuhteet ja akkulturaatio

Mähönen, T. A. & Jasinskaja-Lahti, I., 2013, Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (eds.). Helsinki: Gaudemus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Two perspectives on diaspora migrant identities: The case of Ingrian Finns

Jasinskaja-Lahti, I., Mähönen, T. A., Varjonen, S., Arnold, L., Yijälä, A. & Jurva, K., 2013, Immigration: Policies, Challenges and Impact. Tartakovsky, E. (ed.). Nova Science Publishers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Johdanto

Holli, A., Jasinskaja-Lahti, I., Kuosmanen, P. K., Mäki, K., Sinnemäki, A. & Valkeapää, A., 19 Jan 2012, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys 2010-2011. Valkeapää, A. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 2-7

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Pohdinta

Valkeapää, A., Jasinskaja-Lahti, I., Kuosmanen, P. K., Holli, A., Mayer, M. K. & Nevalainen, L., 19 Jan 2012, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys 2010-2011. Valkeapää, A. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 39-41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ryhmienväliset suhteet yhteiskunnallisessa sosiaalipsykologiassa

Translated title of the contribution: Intergroup Relations in Societal Social PsychologyJasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2012, Sosiaalipsykologian sukupolvet. Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (eds.). Tampere: Vastapaino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Specifying social psychological adaptation of immigrant youth: Social identity, intergroup attitudes, and intergroup interactions

Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2012, Capitalizing on Migration: The Potential of Immigrant Youth. Masten, A. S., Liebkind, K. & Hernandez, D. J. (eds.). Cambridge University Press, p. 203-229 (The Jacobs Foundation Series on Adolescence).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Editors' introduction

Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation : the cornerstones of intercultural encounters . Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 7-12 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Intergroup attitudes among majority and minority groups

Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 111-124 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The adjustment of highly skilled international professionals in Helsinki

Yijälä, A., Likki, T., Stein, D. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Founding the European chemicals agency: the perspectives of the employees and the authorities of the city of Helsinki. I. J-L. M. L. . . (ed.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 19-113 95 p. (Tutkimuksia ; no. 2009:7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

There is a difference: a discourse analytic study on the social construction of Finnishness and Finnish identity

Varjonen, S., Arnold, L. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 52-66 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

There is a difference : a discourse analytic study on the social construction of Finnishness and Finnish identity

Varjonen, S., Arnold, L. & Jasinskaja-Lahti, I., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation : the cornerstones of intercultural encounters. Jasinskaja-Lahti, I. & Mähönen, T. A. (eds.). p. 52-66 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa

Jasinskaja-Lahti, I., 2007, Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa / toimittaja: Elina Korhonen. Helsinki: Väestöliitto, p. 46-59 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Integraciâ immigrantov v Hel’sinki: longitûdnoe issledovanie 1997 - 2004 godov

Jasinskaja-Lahti, I., 2006, Psihologiâ pered vyzobom buduŝego: materialny nauznoj konferencii, prinuročennoj k 40-letnemu ûbileû fakul’teta psihologii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, p. 195-197 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Språk, identitet och föreningsverksamhet bland finlandssvenskarna

Translated title of the contribution: Language, Identity and Activity in Associations Among the Swedish-speaking FinnsLiebkind, K., Teräsaho, M. & Jasinskaja-Lahti, I., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 123-150 28 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Upplevelser av hot mot den finlandssvenska identiteten: orsak till identitetsförstärkande strategier?

Translated title of the contribution: Perceived Threat Against the Ethnic Identity of the Swedish-speaking FinnsLiebkind, K., Teräsaho, M. & Jasinskaja-Lahti, I., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 89-122 34 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Kansainvälistyykö Suomi? venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien kokemuksia uudesta kotimaastaan

Translated title of the contribution: Does Finland become more international?: Experiences of their new homeland among immigrants speaking Russian and EstonianJasinskaja-Lahti, I. & Liebkind, K., 2005, Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. T. A-M. P-B. . . A. . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 363-384 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kansainvälistyykö Suomi? Venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien kokemuksia uudesta kotimaastaan

Translated title of the contribution: Does Finland become more international? Experiences of their new homeland among immigrants speaking Russian and EstonianJasinskaja-Lahti, I. & Liebkind, K., 2005, Arvot, moraali ja yhteiskunta. Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Helsinki: Gaudeamus, p. 363-384

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Kannattaa tutustua paremmin

Translated title of the contribution: It is worthwhile getting better acquaintedLiebkind, K., Haaramo, J. & Jasinskaja-Lahti, I., 2000, Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, p. 56-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajanuorten sopeutuminen kouluun

Translated title of the contribution: School adaptation of immigrant youthLiebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I. & Haaramo, J., 2000, Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, p. 138-148

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Nuorten maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Translated title of the contribution: Factors influencing the well-being of young immigrantsLiebkind, K. & Jasinskaja-Lahti, I., 2000, Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, p. 112-123

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Syrjintäkokemusten vaikutus maahanmuuttajiin

Translated title of the contribution: The effects of discrimination on immigrantsLiebkind, K. & Jasinskaja-Lahti, I., 2000, Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, p. 80-92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten perhearvot ja identiteetti

Translated title of the contribution: The family values and identity of young Russian-speaking immigrantsJasinskaja-Lahti, I. & Liebkind, K., 2000, Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa . Helsinki: Gaudeamus, p. 124-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1997

Maahanmuuttajien onnistuneen integroitumisen esteitä

Translated title of the contribution: Obstacles for successful integration of immigrantsLiebkind, K. & Jasinskaja-Lahti, I., 1997, Sovussa vai syrjässä? Ulkomaalaisten integroituminen Helsinkiin . Schulman, H. & Kanninen, V. (eds.). Helsinki, p. 93-108 (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia; vol. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific