Irina Piippo
20052023

Research activity per year

Personal profile

Description of research and teaching

Toimin tutkijana sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Ensisijaisia tutkimusalojani ovat arabian kielen sosiolingvistiikka, monikielisyys, kieliin sosiaalistuminen, toiminnan normatiivisuus ja sosiolingvistiikan metateoria. Johdan monialaista Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys -tutkimushanketta, jota toteutetaan monipaikkaisesti Suomessa ja Libanonissa. Oma etnografinen tutkimukseni hankkeessa keskittyy erityisesti arabian oman äidinkielen opetukseen Suomessa. Hankkeen puitteissa tehty tutkimus on jatkumoa vastasaapuneiden koulutuskonteksteissa tekemälleni tutkimukselle. Olen tehnyt kenttätyötä myös Lähi-idässä, erityisesti Jerusalemissa ja sitä ympäröivillä Palestiinalaisalueilla. Post doc -hankkeeni tarkasteli kielen normatiivisuutta palestiinalaiskoulujen luokkahuonevuorovaikutuksessa arabian kielen oppitunneilla. Yleisen kielitieteen alan kuuluva väitöskirjani ”Viewing norms dialogically” käsitteli puolestaan normien metateoriaa sosiolingvistiikassa. Opetan kursseja lingvistisen antropologian ja sosiolingvistiikan aloilta niin teoreettisemmista kuin metodologisemmista näkökulmista.

External positions

President, AFinLA ry, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys

1 Jan 2023 → …

Johtaja, FIME Suomen Lähi-Idän instituutti

1 Jun 202031 May 2023

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • Arabic language
  • Sociolinguistics
  • Linguistic and Semiotic Anthropology
  • Arabic sociolinguistics
  • Linguistic normativity
  • Sociolinguistic metatheory
  • Language socialization
  • Language ideologies

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.