No photo of Jan-Erik Mansikka
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

20062019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2006 2019

2019

Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

Mansikka, J-E. & Lundkvist, M., Jun 2019, In : Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. 5, p. 111-129 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Pedagoginen dokumentointi Reggio Emilian ja jälistrukturalismin viitekehyksessä

Mansikka, J-E., 2019, In : Journal of Early Childhood Education Research. 8, 1, p. 100-120 21 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2018

Critical aspects of cultural diversity in music education: Examining the established practices and cultural forms in minority language schools in Finland

Mansikka, J-E., Westwall, M. & Heimonen, M., 2018, In : Intercultural Education. 29, 1, p. 59-76 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Det pedagogiska ansvaret bör vila på personer med lärarutbildning

Mansikka, J-E., Furu, A-C. & Lundkvist, M., 13 Mar 2018, In : Hufvudstadsbladet. 2018, 13.3.2018, 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Human Security and Citizenship in Finnish Religious Education: Rethinking Security within the Human Rights Horizon

Adebayo, G. O. & Mansikka, J-E., 13 Mar 2018, In : Human rights review.. 19, 4, p. 447-469 23 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Steinerkasvatus sivistyskäsityksen viitekehyksessä

Mansikka, J-E. & Paalasmaa, J., 2018, In : Kasvatus & Aika. 12, 1, p. 6-24 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2017

Ett paradigmskifte med mera delaktighet och samarbete på daghemmen

Mansikka, J-E., Brandtberg, B., Calenius, J. & Svensson, A-K., 13 May 2017, In : Hufvudstadsbladet. 2017, 13.5.2017, 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Mitä steinerpedagogiikasta pitäisi tutkia?

Mansikka, J-E., 2017, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2017, 3

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Småbarnspedagogik ger verktyg att se dagvården nyanserat

Mansikka, J-E., 12 Mar 2017, In : Hufvudstadsbladet. 2017, 12.3.2017, 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2016

Kun maailma halutaan ymmärtää kokonaisuudessaan - Schellingin luonnonfilosofiasta

Mansikka, J-E., 2016, Reijo Wilenius: Henkisen kasvun ja toiminnan filosofi. Niinivirta, M. & Wilenius, M. (eds.). Helsinki: Snellman-korkeakoulu, tutkimusosasto, (Snellman-korkeakoulun tutkimusosaston julkaisu; no. 2016, 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sivistyksen ulottuvuuksia

Mansikka, J-E. & Paalasmaa, J., 2016, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2016, 3

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2015

Att navigera mellan kognitiva kunskapsmål och praktiska färdighetsmål - ett "case" från barnpedagogikens fält

Mansikka, J-E., 2015, "Hur svårt kan det vara?": En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (eds.). Helsingfors: Helsingfors universitet, p. 154-169 16 p. (Nordica Helsingiensia; no. 41).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Interpreting Visual (and Verbal) Data: Teenagers' Views on Belonging to a Language Minority Group in Finland

Holm, G., Londen, M. & Mansikka, J-E., 2015, International Handbook of Interpretation in Educational Research: Part One. Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C. & Griffiths, M. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 753-782 30 p. (Springer international handbooks of education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kokemus ja kairos

Mansikka, J-E., 2015, 2015 Symposium Tulevaisuuden ihminen: Uutta ihmiskäsitystä etsimässä: XXIV Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön symposium. Helsinki: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, p. 54-61 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Onko John Deweyllä ja Rudolf Steinerilla mitään yhteistä?

Mansikka, J-E., 2015, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2015, 1, p. 33-37 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2013

Multicultural education as policy and praxis in Finland: Heading in a problematic direction?

Holm, G. & Mansikka, J-E., 2013, In : Recherches en éducation. 2013, 16, p. 63-74 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M., 28 Jan 2013, Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 292-315 23 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Mångkulturell pedagogik - ett måste i skolan

Holm, G. & Mansikka, J-E., Dec 2012, In : Spec-nytt. 2012, 2, p. 26-34 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Näkökulmia steinerpedagogiikan ihmiskäsitykseen saksalaisen idealismin valossa

Mansikka, J-E., 2012, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2012, 4, p. 10-13 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Om män, barn, barnträdgårdslärare och mig

Mansikka, J-E., 2012, Mänskligt: Vad rör sig i huvudet på en karl?. Huldén, H. (ed.). Helsingfors: Fontana Media

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Proffs är inte "tanter"

Mansikka, J-E., Holm, G. & Harju-Luukkainen, H., 20 Sep 2012, In : Hufvudstadsbladet. 20.9.2012, p. 17 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2011

Att skapa främlingar - om socialisationens baksida

Mansikka, J-E., 2011, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 267/268, 1, p. 63-66 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access

Lapsilähtöisen kasvatuksen käsitteestä

Mansikka, J-E., 2011, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2, p. 22-23 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Mångkulturell pedagogik – ett måste i skolan

Holm, G. & Mansikka, J-E., 24 Jun 2011, In : Ny Tid. 24.6.2011

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

On reflexivity and suspension: Perspectives on a cosmopolitan attitude in education

Mansikka, J-E. & Holm, G., 2011, In : Nordic Studies in Education. 31, 2, p. 76-84 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Recension av Sernhede, O. & Söderman, J. (2011) Planet Hiphop. Om Hiphop som folkbildning och social mobilisering.

Mansikka, J-E., 2011, In : Musiikkikasvatus. 14, 1, p. 116-119 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Se individen - om att bemöta kulturell mångfald i skolan

Mansikka, J-E., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (ed.). Helsingfors: Folkhälsan, p. 11-15 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vad kan vi lära oss av långsamhet?

Mansikka, J-E., 2011, In : Haro : en tidning om barn och föräldrar. 1-2/2011

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2010

Migration och etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

Mansikka, J-E., 2010, In : Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 5, 1, p. 90-92 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Planering av svensk barnträdgårdslärarutbildning: Rapport över planeringsarbetet i samarbete mellan Arcada och Helsingfors universitet

Harju-Luukkainen, H., Mansikka, J-E. & Silius-Ahonen, E., 2010, Helsingfors: Arcada. 23 p. (Arcada Publikation ; no. 1/2010)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Samarbete på lika villkor?

Holm, G., Scheinin, P., Cornér, S., Mansikka, J-E. & Londen, M., 3 Apr 2010, In : Hufvudstadsbladet. 03.04.2010, p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Taide, yhteiskunta ja muutos: Näkökulmia taidekasvatuksen tutkimukseen

Heimonen, M. & Mansikka, J-E., 2010, In : Kasvatus. 41, 5, p. 488-491 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2009

Can boredom educate us? tracing a mood in Heidegger's fundamental ontology from an educational point of view

Mansikka, J-E., 2009, In : Studies in Philosophy and Education. 28, 3, p. 255-268 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Pedagogik som kritik

Mansikka, J-E., 2009, Waldforskolans kunskapssyn: Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 29–30 januari 2009 på Kulturhuset i Ytterjärna. Pedagogiska Sektionen, Fria Högskolan för Antroposofi, p. 17-21 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Tuleeko meidän suhtautua kriittisesti sivistyskäsitteeseen?

Mansikka, J-E., 2009, Avauksia sivistys- ja opetussuunnitelmakeskusteluun steinerkoulujen näkökulmasta: Ehdotuksia ja näkökulmia lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Rasimus-Tjäder, S. & Niinivirta, M. (eds.). Helsinki: Snellman-korkeakoulu, p. 23-29 7 p. (Snellman-korkeakoulun julkaisuja; no. 1/2009).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

2008

Owen Barfield - om språk, evolution och delaktighet

Mansikka, J-E., 2008, In : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 12, p. 8-17 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Steinerkoulut - post-romanttinen kasvatusnäkemys nykyajassa?

Mansikka, J-E., 2008, In : Kasvatus & Aika. 2, 4, p. 7-23 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2007

J. A. Hollo - suomalaisen fenomenologisen ja hermeneuttisen kasvatustieteen edelläkävijä

Mansikka, J-E. & Uljens, M., 2007, Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. J. T. J. S. S. . . (ed.). [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 429-452 24 p. (Kasvatusalan tutkimuksia).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Steinerin vapausfilosofian suhde Nietzschen ajatteluun

Mansikka, J-E., 2007, In : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2007, 2, p. 4-10 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2006

Goethe och vetenskapen - en fenomenologi före fenomenologin?

Mansikka, J-E., 2006, In : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 11, p. 88-100 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Waldorf schools and the scientific tradition - romantic naturphilosophie?

Mansikka, J-E., 2006, In : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 11, p. 64-77 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

“Alussa oli teko”: Goethen ja Wittgensteinin sukulaisuus tietoteoreettisissa kysymyksissä

Mansikka, J-E., 2006, Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua?: Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Sinevaara-Niskanen, H. & Rajala, R. (eds.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, p. 200-209 10 p. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific