If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum vitae

 

 

Födelsetid 24.6.1962 Helsingfors

Bosatt i Helsingfors, Granitvägen 7 A 24, 00710 Helsingfors

Gift, en dotter

Modersmål, svenska

 

Skolor och utbildning

Doktorand vid Helsingfors Universitet, institutionen för kulturforskning 9/2015 - 12/2020

Filosofie Magister (huvudämne arkeologi) Helsingfors Universitet.

Underofficersskola Nylands Brigad (undersergeant med vitsordet god).

Student Gymnasiet Grankulla Svenska Samskola (1982 med vitsordet laudatur).

 

Arbeten

1984 - 1989 Museiverket. Utgrävningsledare/forskare.

1986 - 2018 Arkeolog/utgrävningsledare (ca. 130 mest samfundsarkeologiska utgrävningar i Finland).

1989 - 1997 Heureka Finlands Vetenskapscentrum

Utställningsplanerare, utställningschef och huvudguide.

-                           Mångsidiga arbetsuppgifter inom pedagogik och utställningsplanering.

1998 - 1999 Tammerfors Museer/Vapriikki

-                           Tidsbundet arbetsavtal (arbetsuppgifter med skolgrupper, utställningsplanering och arkeologiska fältarbeten).

 

Samtidigt

Esbo Arbis och Helsingfors Arbetarinstitut

- Timlärare 1989 - 2003.

Utställningsplanering och förverkligande av utställningen

- "Fynden berättar" för Ekenäs Museum 1995 - 1996.

1999 - 2002 Kultursekreterare i Karis stad

2003 - 2007 Intendent för Hertonäs Gårds Museum i Helsingfors

 

Samtidigt

Folkhälsan Mittnyland

- Småbarnspedagogik 2002 - 2006.

 

2002 - 2007 Undervisningsverket i Helsingfors                       

-Pedagogiskt arbete.

2007 - 2009 Folkhälsan Åboland

-Småbarnspedagogik.

2009 - 2011 Undervisningsverket i Esbo

-Undervisningsarbete i högklasskolor.

 

Samtidigt

Söderströms & Co

- Arikelförfattare, skolbok (historia) för gymnasialstadiet 2010 - 2011.

2012 - 2013 Heltidsstuderande (FM 19.12.2013).

2014 - 2015 Heureka Finlands Vetenskapscentrum

- Ledning av stor samfundsarkeologisk utgrävning i Vanda och utställningsplanering.

9/2015 Doktorand vid Helsingfors univeritet ”Durchgangslager Hangö - The Archaeology and History of A German Second World War Transition Camp in Hanko S. Finland”.

2015 - 2017 Konstuniversitetet (Helsingfors)

- Tidsbundet projektarbete "Poetisk Arkeologi" under ledning av professor Jan Martti Kaila och med medel beviljade av Vetenskapsrådet i Sverige.

2017 Hedersmedlem, Heureka Finlands Vetenskapscentrum

2017 - 2018 Utställningsplanerare Hangö Museum

”Durchgangslager Hangö 1942 - 1944” -utställning.

2018 - 2025 Projektchef "Hangö 1941"

 

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Education/Academic qualification

Photographic Art/Conflict Archaeology, Project worker, Poetic Archaeology, Academy of Fine Arts

1 May 201431 Dec 2017

Popular Science, Exhibition coordinator/main guide, Iron age exhibition/archaeology and archaeological excavations, Heureka

19891997

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology
  • Community Archaeology
  • Conflict Archaeology
  • Stone Age
  • Iron Age
  • Education
  • popular science