Photo of Jari Niemelä
  • Viikinkaari 1, Biocentre 3

    00790 Helsinki

    Finland

1988 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1988 2019

Filter
Chapter
2017

Impacts of residential infilling on private gardens in the Helsinki Metropolitan Area

Ojala, E. A. K., Niemelä, J. K. & Yli-Pelkonen, V. J., 1 Jan 2017, Green Landscapes in the European City, 1750-2010. Clark, P., Niemi, M. & Nolin, C. (eds.). London and New York: Routledge, p. 71-86 16 p. (Routledge studies in modern European history).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kaupungit kestävän kehityksen moottoreina

Translated title of the contribution: Cities as engines of sustainable developmentNiemelä, J. K., 21 Mar 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjäblom, M. (eds.). Helsinki: Kuntaliitto, p. 206-220 14 p. (Acta / Suomen kuntaliitto; vol. 264).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Re-audit of the University of Turku 2017

Niemelä, J. K., Bladh, A., Galevski, M., Sarvaranta, L., Moitus, S. & Saarilammi, M-L., 19 Jun 2017, Re-audit of the University of Turku 2017. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vol. 16. 49 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2016

Luontopaneeli biodiversiteetin turvaksi

Translated title of the contribution: Nature panel to support biodiversity conservationNiemelä, J. K., Jun 2016, Ympäristö. 3 ed. Helsinki: Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, p. 9 1 p. (Ympäristö; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Toistuvuuden taika: refleksiivinen tiedontuotanto tutkijan ja tiede-politiikkakytkösten näkökulmista

Sarkki, S. K. & Niemelä, J. K., 2016, Umpikujasta oivallukseen, refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Aaltonen, S. & Högbacka, R. (eds.). Tampere: Tampere University Press, p. 246-268 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Towards diverse and sustainable governance – Assessment of biocultural diversity (BCD) in European cities: Scientific Brief for GSDR 2015

Vierikko, K. H., Buizer, M., Elands, B., Buijs, A., Konijnendijk Van-den Bosch, C. & Niemelä, J. K., 15 Feb 2015, Global Sustainable Development Report 2015. United Nations, 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Open Access
File
2013

Tiedonjulkistamisen monet ulottuvuudet

Niemelä, J., 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (eds.). Porvoo: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 91-96 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2011

Effects of urbanization on the ecology and evolution of arthropods

Kotze, D. J., Venn, S., Niemelä, J. & Spence, J., 2011, Urban Ecology. Patterns, Processes, and Applications. Niemelä, J. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 1-374 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ekologiset kriteerit ja mittarit

Söderman, T., Yli-Pelkonen, V., Kopperoinen, L., Saarela, S-R., Väre, S., Shemeikka, P., Oinonen, K., Eerola, K., Valli, R., Wahlgren, I., Parviainen, S. & Niemelä, J., Oct 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 39-95 56 p. (Suomen ympäristö; no. 25/2011).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Johdanto

Söderman, T., Saarela, S-R., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V., Valli, R., Kontio, P., Oinonen, K., Perrels, A., Härkönen, M., Väre, S., Shemeikka, P., Wahlgren, I., Berghäll, E., Niemelä, J., Kauppinen, T., Jouslehto, E., Rautiainen, J. & Kuusi, O., Oct 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 11-33 23 p. (Suomen ympäristö; no. 25/2011).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kaupunkiympäristö

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot — haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon: VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti. Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 39-41 3 p. (Suomen ympäristö; no. 26/2011).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Urban Environments

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ecosystem Services and Livelihoods: Vulnerability and Adaptation to a Changing Climate . Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 39-41 3 p. (The Finnish Environment; no. 26en/2011).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut

Niemelä, J., Saarela, S-R., Söderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V. & Väre, S., 2010, Hyödyllinen luonto: Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 203-223 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Comparative urban ecology: challenges and possibilities

Niemelä, J., Kotze, D. J. & Yli-Pelkonen, V., 2009, Ecology of cities and towns: A Comparative Approach. McDonnell, M. J., Hahs, A. K. & Breuste, J. H. (eds.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 9-24 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ekologisella ja kokemuksellisella tiedolla laatua kaupunkiympäristöön

Niemelä, J., Tyrväinen, L. & Schulman, H., 2009, Kaupunkiluontoa kaikille. M. F. P. B. M. L. . . (ed.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 9-18 10 p. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vastuullisen toiminnan kehittämisen haasteet korkeakouluissa

Niemelä, J., 2009, Globaalivastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa: kehittämisen ja seurannan tietopohja. A. V. J. T. K. . . (ed.). Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, p. 181-186 6 p. (Opetusministeriön julkaisuja; no. 56).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Arvojen ja arjen ekologinen kestävyys: metsätoimijoiden tulkinta ja ekologisen kestävyyden merkityssisällöt

Vierikko, K. & Niemelä, J., 2006, Metsät ja hyvä elämä: monitieteinen tutkimusraportti. S. V. . . (ed.). [Helsinki]: Metsäkustannus, p. 221-271 51 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kestävää metsätaloutta: sosiaalis-taloudellisten ja ekologisten kestävyysmuuttujien vaihtosuhteista

Vehkamäki, S., Vierikko, K., Niemelä, J., Pellikka, J. & Linden, H., 2006, Metsät ja hyvä elämä. [Helsinki]: Metsäkustannus, p. 405-447 43 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Metsät ja hyvä elämä: Arvoa tietoa ja toimintaa - ekologisen kestävyyden sosiaaliset reunaehdot

Vierikko, K., Niemelä, J. & Vehkamäki, S., 2006, Metson jäljillä : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (eds.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, p. 371-374

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific