Personal profile

Curriculum vitae

Juhani Ihanus has belonged to the Faculty of the University of Helsinki since 1982 (PhD in psychology in 1990) and worked as a Senior Lecturer in Psychology until 2021. Currently, he has the title of Docent in Cultural Psychology (at the University of Helsinki), in Art Education and Art Psychology (at Aalto University) and in the History of Science and Ideas (at the University of Oulu). He has been a visiting scholar at the London School of Economics and Political Science, at the University of Cambridge and at Tallinn University.

Starting from 1982, every academic year Ihanus has had several lecture and web courses on clinical psychology, personality psychology, developmental psychology, psychotherapy, history of psychology, theoretical psychology, and psychology of art and literature. He has had several supervisory works at the graduate and postgraduate levels, and he has been a pre-examiner and an opponent of several doctoral dissertations. He has been a member of the board of directors at the Open University of the University of Helsinki (2007–2010, a vice-member 2010–2014), and in 2014–2017 he has been a member of the executive board of the Open University. He has been a chief of several continuing education training programmes since 1989. 

Ihanus is an author for over 500 publications, including refereed articles in scientific journals, refereed book articles, 17 books, 12 edited books, as well as essays, reviews and popular articles. He has published in different areas of psychology, psychoanalysis, psychohistory, history of science, literature and visual arts. As a pioneer of poetry therapy in Finland he has written and edited several books about poetry therapy and therapeutic writing. He is a founder and an honorary member of the Finnish Association for Biblio/Poetry therapy. He is a member of the Editorial Board of The Arts in Psychotherapy, Journal of Poetry Therapy, Journal of Psychohistory, Scriptum: Creative Writing Research Journal and Kirjallisuusterapia, a Co-Editor-in-Chief of Psykoterapia, and a reviewer of several acadamic journals. At the Psychology Section of the Board for National (Finnish) Student Examinations Ihanus acts as a censor.            

Besides scientific publications, Ihanus has written four books of poetry (two of them in English), two books of aphorisms (the other in English), a book of short prose, literary essays, critiques and separate poems published in different forums. Ihanus is a member of both The Union of Finnish Writers and The Finnish Association of Non-fiction Writers. Ihanus has translated works from English, German and French into Finnish (among them works by G. C. Lichtenberg, E. M. Cioran, Juliet Mitchell and Karl Kraus). He is also a member of the transartistic and -disciplinary Sjählö 9 group, and has taken part in its exhibitions and activities.

Curriculum vitae

Juhani Ihanus, FT, on kulttuuripsykologian dosentti Helsingin yliopistossa, taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti Aalto-yliopistossa sekä aate- ja oppihistorian dosentti Oulun yliopistossa.

Hän on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 1982 lähtien useissa opettaja- ja tutkijatehtävissä, psykologian lehtorina Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa (1999–2021).  Lukuvuosittain hän on pitänyt sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksessa kursseja, joiden aiheina ovat olleet kliininen psykologia, persoonallisuuspsykologia, kehityspsykologia, psykoterapia, psykologian historia, psykologian teoriat sekä taiteen ja kirjallisuuden psykologia. Hän väitteli psykologian alalta vuonna 1990. Hän on ollut vierailevana tutkijana mm. London School of Economics and Political Sciencessa, Cambridgen yliopistossa ja Tallinnan yliopistossa. Hän on ollut Helsingin yliopiston yliopistokollegion varajäsen (2010–2014) sekä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtokunnan jäsen (2007–2010) ja varajäsen (2010–2014). Vuosina 2014–2017 hän on ollut Avoimen yliopiston johtoryhmän jäsen sekä Studia Generalia -ohjausryhmän jäsen. Hän on ollut ja on edelleen myös täydennyskoulutusten johtajana ja tieteellisenä johtajana, mm. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:ssa (ent. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia), TYT:ssä, OYT:ssä ja Eino Roiha -instituutissa.

Ihanuksen kirjalliseen tuotantoon kuuluu yhteensä yli 500 sekä kansainvälistä että kotimaista julkaisua (mm. teoksia, artikkeleita, esseitä ja arvosteluja). Hän on kirjoittanut 17  ja toimittanut 12 teosta sekä julkaissut tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita ja esseitä psykologian monilta eri alueilta, oppi-, tieteen- ja psykohistoriasta, kirjallisuudesta, kirjallisuusterapiasta sekä kuvataiteista. Ihanuksen tuotantoon kuuluu myös useita kaunokirjallisia teoksia. Hän on Suomen Kirjailijaliiton jäsen sekä Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen. Hän osallistuu myös poikkitieteellisen ja -taiteellisen Sjählö 9 -ryhmän toimintaan. Ihanus on suomentanut muun muassa G. C. Lichtenbergin, E. M. Cioranin, Juliet Mitchellin ja Karl Krausin tuotantoa.

Ihanus on toiminut ja toimii eri lehtien (mm. The Arts in Psychotherapy, Journal of Poetry Therapy, Journal of Psychohistory, Scriptum: Creative Writing Research Journal, Psykoterapia, Kirjallisuusterapia) toimitusneuvostossa tai toimituskunnassa sekä useiden lehtien refereenä. Hän on Psykoterapia-lehden toinen päätoimittaja. Ihanus on kirjallisuusterapian uranuurtajia maassamme, Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n perustajajäsen ja nykyään hallituksen jäsen. Hän toimii myös Ylioppilastutkintolautakunnan sensorina. International Association of Psychohistory ja Therapeia-yhdistys ovat antaneet hänelle kunniamainintansa huomattavista saavutuksista psykohistorian ja psykoterapian aloilla. Hän on ohjannut lukuisia väitöskirjan tekijöitä ja toiminut useiden väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Hän on luennoinut oman yliopistollisen opetuksensa lisäksi laajalti kotimaassa ja ulkomailla sekä tieteellisissä että yleissivistyksellisissä yhteyksissä.

 

Education/Academic qualification

PhD (Psychology)

Fields of Science

  • 515 Psychology
  • cultural psychology
  • clinical psychology
  • psychohistory
  • history of psychology
  • psychology of art
  • psychology of literature
  • biblio/poetry therapy
  • psychotherapy

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.