Personal profile

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • suomen kieli
  • suomi toisena kielenä
  • diskurssintutkimus
  • tyylin tutkimus
  • pragmatiikka
  • 6122 Literature studies
  • kirjallisuuden kieli

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.