If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2005 2018

2018

Children with specific language impairment in primary health care - tests, assessment, prevalence and home activities

Hannus, S., 2018, Helsinki: [S. Hannus]. 158 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Communication aid provision and use among children and adolescents developing aided communication: an international survey

von Tetzchner, S., Launonen, K., Batorowicz, B., d'Oliveira de Paula Nunes, L. R., de Figueiredo Walter, C. C., Oxley, J., Massaro, M., Stadskleiv, K., Yang, C-K. & Deliberato, D., 2018, In : Augmentative and Alternative Communication. 34, 1, p. 79-91 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

"Lack of speech is not a disease". Research on manual signing as an alternative communication form

Launonen, K. & Grove, N., 2018, På enhver mulig måte - perspektiver på typisk og atypisk utvikling av kommunikasjon of språg: Festskrift til professor emeritus Stephen von Tetzchner. Martinsen, H., Røysamb, E. & Stadskleiv, K. (eds.). Oslo: Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, p. 173-192 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Mitä on kehitysvammaisuus ja sen logopedinen tutkimus?

Launonen, K., 2018, In : Puheterapeutti. 2018, 4, p. 13-15 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Yksilön puheen häiriöistä yhteisön vuorovaikutusosaamiseen

Launonen, K., Oct 2018, In : Ketju. 54, 5, p. 48-51 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2017

Logopedian koulutus puheterapeutin ammatillisen työn perustana

Launonen, K., Jansson-Verkasalo, E. M., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Kunnari, S. & Rautakoski, P., Jun 2017, In : Kuntoutus. 40, 2, p. 66-71 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Yksi- ja monikielisten SLI-lasten reseptiivinen kielellinen toimintakyky 11 - 12 -vuotiaana. Monitapaustutkimus

Tillander, S., Smolander, S. & Launonen, K., 2017, Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, S., Loukusa, S., Hautala, T. & Saalasti, S. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 73-83 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään". Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli

Rohiola, A. & Launonen, K., 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3-1.4.2016. Loukusa, S., Hautala, T., Kääntä, L. & Suvanto, A. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 93-103 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 48).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puhetta korvaavan kielen käyttö

Launonen, K., May 2016, In : Puheterapeutti. 2016, 2, p. 16-20 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Specific language impairment (SLI) and reading development in early school years

Isoaho, P., Kauppila, T. & Launonen, K., Jun 2016, In : Child Language Teaching and Therapy. 32, 2, p. 147-157 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Type and duration of home activities of children with specific language impairment – case control study based on parents’ reports.

Hannus, S., Kauppila, T. & Launonen, K., 2016, In : Child Development Research. 2016, 9 p., 1709314.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2015

Helsingin yliopiston logopedia lääketieteelliseen tiedekuntaan

Launonen, K., 2015, In : Puheterapeutti. 2015, 4, p. 25-27 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Kieli ja sanat

Launonen, K., 2015, In : Teema - Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen vuosijulkaisu. 2015, p. 14-16 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Tukiviittomia opitaan kieltä käyttämällä

Launonen, K., Feb 2015, In : Kielipolku - puheen- ja kielenkehityksen erikoislehti. 14, 1, p. 4-7 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2014

Evaluation of the impact of supervisory support on staff experiences of training

Koski, K., Martikainen, K., Burakoff, K., Vesala, H. & Launonen, K., 2014, In : Tizard Learning Disability Review. 19, 2, p. 77-84 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kieli ja viestintä

Ketonen, R., Launonen, K., Ikonen, A., Salmi, P., Palmroth, A., Röman, M. & Mattinen, A., 2014, Joko se puhuu? : Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (eds.). 4. uudistettu painos ed. Jyväskylä: PS-kustannus, p. 201-225 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Puheterapeutin muuttuva asiantuntijarooli

Launonen, K., Jan 2013, In : Puheterapeutti. 2013, 1, p. 4-7 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Puhevammaisuus tutkimuskohteena: Tutkimuksessa tapahtuu

Launonen, K., 2013, In : Ketju. 48, 4, p. 38-39 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Use of language tests when identifying specific language impairment in primary health care

Hannus, S., Kauppila, T. I., Pitkäniemi, J. M. & Launonen, K., 2013, In : Folia Phoniatrica et Logopaedica. 65, 1, p. 40-46 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2012

Ammattieettisen lautakunnan kannanotto ilmaisun fyysiseen tukemiseen ("fasilitointiin")

Launonen, K., 2012, In : Puheterapeutti. 2012, 3, p. 29 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Assessing the communication skills of carers working with multiple learning disabilities: A case study

Koski, K. & Launonen, K., 2012, In : International Journal of Language and Communication Disorders. 47, 6, p. 685-695 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Viittomien käyttö kielen ja kommunikointitaitojen kehittämisessä

Launonen, K., 2012, Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Huuhtanen, K. (ed.). Uud. laitos ed. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike, 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2011

Interaction with people with the most severe intellectual and communication impairments

Launonen, K., 2011, Let's Talk Together - AAC in Europe: 8th Regional Eastern and Central European AAC Conference: Conference Program and Proceedings. Warsaw: MBS Association , p. 250-251 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Lasten pragmaattisten taitojen kuntoutuksen perusteet

Launonen, K., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 245-260 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen kuntoutuksen keinoin

Launonen, K., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 261-277 17 p. (Opetus 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Across the Lifespan: Parents and Families of People who use AAC: A New Research Agenda

Bronwyn Hemsley, Juliet Goldbart, Annalu Waller, and Kaisa Launonen, 2010, Submitted Proceedings for the 13th Biennial Research Symposium of the International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). Lage, D. (ed.). International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC), p. 4 - 56 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Kuulonkuntoutuksen käytännöt muutoksessa

Lonka, E. (ed.) & Launonen, K. (ed.), 2010, Helsinki: Palmenia. 189 p. (Palmenia-sarja; no. 71)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Liikuntavammaisuuteen ja älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyvät kielen kehityksen piirteet

Launonen, K., 2010, Kieli ja aivot: Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 243–250 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Looking forward: from early interaction to a genuinely shared language.

Launonen, K. M., 2010, International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). (Proceedings for the 13th Biennial Research Symposium of the International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC))

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Puheterapeutin ammattitaito – koska se riittää, kuinka se säilyy?

Launonen, K., 2010, In : Puheterapeutti. 1, p. 4-7 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi kuntoutuksen tavoitteena ja keinona

Launonen, K., 2010, Kieli ja aivot: Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 337-344 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Staff members' understanding about communication with individuals who have multiple learning disabilities: A case of Finnish OIVA communication training

Launonen, K., Koski, K., Martikainen, K. & Burakoff, K., 2010, In : Journal of Intellectual & Developmental Disability. 35, 4, p. 279-289 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet

Stolt, S. (ed.), Lehtihalmes, M. (ed.), Tarvainen, S. (ed.) & Launonen, K. (ed.), 2010, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 42)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2009

Increasing prevalence of specific language impairment (SLI) in primary healthcare of a Finnish town, 1989-99

Hannus, S., Kauppila, T. & Launonen, K., 2009, In : International Journal of Language and Communication Disorders. 44, 1, p. 79-97 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Puheterapia kuntoutusmuotona

Launonen, K. & Klippi, A., 2009, Puhuva ihminen: puhetieteiden perusteet. Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (eds.). Helsinki: Otava, p. 287-294 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vuorovaikutuksen haasteet, vuorovaikutuksen ilo

Launonen, K., 2009, In : Teema : Suomen CP-terapiayhdistyksen vuosijulkaisu. 2009, p. 12-13 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2008

AAC as part of profession? Kindergarten special group workers' thoughts on augmentative and alternative communication

Enqvist, L. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008 : conference proceedings: 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication : Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada. Montréal: ISAAC, p. 284 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Alternative communication form as a genuinely shared language

Launonen, K., 2008, Research in logopedics: speech and language therapy in Finland. E. B. A. K. A. K. L. (ed.). Clevedon: Multilingual Matters, p. 75-96 22 p. (Communication disorders across languages).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Anything to anyone: influence of the use of smart phone with communication software on communication intents and communication circle

Ikonen, A. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008: conference proceedings: 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication: Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada. Montréal: ISAAC, p. 19 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Challenges of logopedics and speech-language therapy in Finland

Launonen, K. & Klippi, A., 2008, Research in logopedics: speech and language therapy in Finland. E. B. A. K. A. K. L. (ed.). Clevedon: Multilingual Matters, p. 3-8 6 p. (Communication disorders across languages).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Erikoistumiskoulutus syntyy ammattikäytäntöjen ja tieteen vuoropuheluna

Launonen, K., 2008, In : Puheterapeutti. 2008, 1, p. 8-11 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Guiding interaction partners on the way to succesful interaction

Martikainen, K., Burakoff, K., Vuoti, K. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008 : conference proceedings : 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication : Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada. Montréal: ISAAC, p. 234 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Kielen ja viestinnän taidot kehittyvät varhaisen vuorovaikutuksen luomalle perustalle

Launonen, K., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Lehtihalmes, M., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 5-8 4 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 40).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Research in logopedics: speech and language therapy in Finland

Klippi, A. & Launonen, K., 2008, Clevedon: Multilingual Matters. 269 p. (Communication disorders across languages)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Stories of our lives

Roisko, E. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008 : conference proceedings : 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication : Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada . Montréal: ISAAC, p. 123 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Supporting conversations with the help of communication software

Savolainen, I., Burjam, N., Nylund, A. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008 : conference proceedings : 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication : Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada. Montréal: ISAAC, p. 227 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

The satisfaction of parents with the communication book and the user instructions

Korhonen, H. & Launonen, K., 2008, ISAAC 2008 : conference proceedings : 13th biennial conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication : Montreal Convention Center, Montréal, Québec, Canada. Montréal: ISAAC, p. 172 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008

Launonen, K. (ed.), Korpijaakko-Huuhka, A-M. (ed.) & Lehtihalmes, M. (ed.), 2008, Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 130 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja = Publikationer utgivna av föreningen för tal och språkforskning; no. 40)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Varhainen vuorovaikutus kuntoutuksen perustana

Launonen, K., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 119-128 10 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 40).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review