Photo of Kaisa Launonen
  • PL 21 (Haartmaninkatu 3)

    00014

    Finland

20052018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2005 2018

Filter
Chapter
2018

"Lack of speech is not a disease". Research on manual signing as an alternative communication form

Launonen, K. & Grove, N., 2018, På enhver mulig måte - perspektiver på typisk og atypisk utvikling av kommunikasjon of språg: Festskrift til professor emeritus Stephen von Tetzchner. Martinsen, H., Røysamb, E. & Stadskleiv, K. (eds.). Oslo: Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, p. 173-192 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2017

Yksi- ja monikielisten SLI-lasten reseptiivinen kielellinen toimintakyky 11 - 12 -vuotiaana. Monitapaustutkimus

Tillander, S., Smolander, S. & Launonen, K., 2017, Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, S., Loukusa, S., Hautala, T. & Saalasti, S. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 73-83 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään". Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli

Translated title of the contribution: "There is always time to stop for ten minutes". HOP model as a resource for interactionRohiola, A. & Launonen, K., 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3-1.4.2016. Loukusa, S., Hautala, T., Kääntä, L. & Suvanto, A. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 93-103 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 48).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

Kieli ja viestintä

Ketonen, R., Launonen, K., Ikonen, A., Salmi, P., Palmroth, A., Röman, M. & Mattinen, A., 2014, Joko se puhuu? : Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (eds.). 4. uudistettu painos ed. Jyväskylä: PS-kustannus, p. 201-225 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Viittomien käyttö kielen ja kommunikointitaitojen kehittämisessä

Translated title of the contribution: The use of manual signs in developing language and communication skillsLaunonen, K., 2012, Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Huuhtanen, K. (ed.). Uud. laitos ed. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike, 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2011

Lasten pragmaattisten taitojen kuntoutuksen perusteet

Translated title of the contribution: Bases of intervention of pragmatic skills in childrenLaunonen, K., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 245-260 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen kuntoutuksen keinoin

Translated title of the contribution: Supporting early interaction by means of interventionLaunonen, K., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 261-277 17 p. (Opetus 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Liikuntavammaisuuteen ja älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyvät kielen kehityksen piirteet

Launonen, K., 2010, Kieli ja aivot: Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 243–250 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi kuntoutuksen tavoitteena ja keinona

Launonen, K., 2010, Kieli ja aivot: Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 337-344 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Puheterapia kuntoutusmuotona

Launonen, K. & Klippi, A., 2009, Puhuva ihminen: puhetieteiden perusteet. Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (eds.). Helsinki: Otava, p. 287-294 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Alternative communication form as a genuinely shared language

Launonen, K., 2008, Research in logopedics: speech and language therapy in Finland. E. B. A. K. A. K. L. (ed.). Clevedon: Multilingual Matters, p. 75-96 22 p. (Communication disorders across languages).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Challenges of logopedics and speech-language therapy in Finland

Launonen, K. & Klippi, A., 2008, Research in logopedics: speech and language therapy in Finland. E. B. A. K. A. K. L. (ed.). Clevedon: Multilingual Matters, p. 3-8 6 p. (Communication disorders across languages).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kielen ja viestinnän taidot kehittyvät varhaisen vuorovaikutuksen luomalle perustalle

Launonen, K., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Lehtihalmes, M., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 5-8 4 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 40).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Varhainen vuorovaikutus kuntoutuksen perustana

Launonen, K., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 119-128 10 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 40).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Erikoistuvat puheterapeutit työnsä tutkijoina

Launonen, K. & Yliherva, A., 2007, Tutkittua tietoa puheterapian arjesta: Puheterapeuttien erikoistumiskoulutuksen päätöskongressi. Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy, p. 5-7 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kertova ihminen

Lehtihalmes, M., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Launonen, K., 2007, Kerronnan ja kertomuksen tutkimuksen monet ulottuvuudet: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 15.-16.3.2007. T. A-M. K-H. K. L. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 4-8 5 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: miten puhetta korvaavia keinoja käytetään kerrontaan?

Heimonen, K. & Launonen, K., 2007, Kerronnan ja kertomuksen tutkimuksen monet ulottuvuudet: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 15.-16.3.2007. T. A-M. K-H. K. L. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 28-38 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Kielen ja kognition varhainen yhteys

Launonen, K., 2005, Kielen ja kognition suhde: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 18.-19.3.2005. T. A-M. K-H. S. P. . H. H. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 3-17 15 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 37).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review