Photo of Kaisu Pitkälä
  • PL 20 (Tukholmankatu 8 B), 414

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

  • PL 20 (Tukholmankatu 8 B)

    00014

    Finland

19982022
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1998 2019

Filter
Chapter
2018

Ikääntyneen kuntoutus

Raivio, M. & Pitkälä, K., 2018, (Accepted/In press) Kuntoutus. Kustannus Oy Duodecim

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2017

Models of healthcare for older people

Pitkälä, K., Gladman, J. & Connolly, M., 2017, Oxford Textbook of Geriatric Medicine. Michel, J-P., Beattie, B. L., Martin, F. C. & Walston, J. D. (eds.). 3rd ed. ed. Oxford University Press, p. 143-152 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

Geriatrinen kuntoutus

Pitkälä, K., Valvanne, J. & Huusko, T., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 448-467 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ikääntyminen ja ravitsemus

Suominen, M. & Pitkälä, K., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 354-360 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kuolevan oireiden hoito

Laakkonen, M-L., Hänninen, J. & Pitkälä, K., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 480-484 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhusten lääkehoito

Pitkälä, K., Strandberg, T. & Tilvis, R., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 366-376 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2015

Sekavuustila

Laurila, J., Pitkälä, K. H. & Erkinjuntti, T. J., 2015, Muistisairaudet. Erkinjuntti, T., Remes, A., Rinne, J. & Soininen, H. (eds.). 2. uud. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 218-230 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2014

Eeva Jalavisto

Pitkälä, K. & Savikko, N., 2014, Suomalaisia tieteen huipulla : 100 tieteen ja teknologian saavutusta. Markkanen, T., Tiitta, A. & Havaste, P. (eds.). Gaudeamus, Vol. 2014.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Group dynamics in older people’s closed groups. Findings from Finnish psychosocial group rehabilitation for lonely older people.

Pitkälä, K., Routasalo, P. & Savikko, N., 2014, Group therapy: Theory, Practices and Effectiveness. Derrickson, H. (ed.). Hauppauge : Nova Science Publishers, p. 39-74 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Muistisairaan kuntoutumisen tavoitteet ja toteutusperiaatteet.

Savikko, N., Routasalo, P. & Pitkälä, K., 2014, Muistisairaan kuntouttava hoito. Hallikainen, M., Mönkäre, R., Nukari, T. & Forder, M. (eds.). 1. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2011

Lääkehoidon erityispiirteet vanhuksilla

Tilvis, R., Neuvonen, P. J. & Pitkälä, K., 2011, Kliininen farmakologia ja lääkehoito. Neuvonen, P. J., Backman, J. T., Himberg, J-J., Huupponen, R., Keränen, T. & Kivistö, K. T. (eds.). 2. p. ed. Kandidaattikustannus Oy/ Lääketieteen kandidaattiseura ry, p. 123-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2010

Ikääntyneen ihmisen ravitsemus

Suominen, M. & Pitkälä, K., 2010, Geriatria. Kustannus Oy Duodecim, p. 350-359

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kuolevan hoito

Laakkonen, M-L., Pitkälä, K. & Hänninen, J., 2010, Geriatria. Tilvis, R. (ed.). Kustannus Oy Duodecim, p. 469-474

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Omahoidon tukeminen lääkehoidossa.

Routasalo, P., Airaksinen, M., Mäntyranta, T. & Pitkälä, K., 2010, Lääkkeistä terveyttä. Kaikki mitä sinun tulee tietää lääkealasta ja vähän muusta.. Hanhela, T. (ed.). Lääketietokeskus, p. 86-89

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sekavuustila

Pitkälä, K., Laurila, J., Erkinjuntti, T. & Leppävuori, A., 2010, Muistisairaudet. Erkinjuntti, T. (ed.). Kustannus Oy Duodecim, p. 213-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vanhusten kuntoutus

Pitkälä, K., Valvanne, J. & Huusko, T., 2010, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K. & Strandberg, T. (eds.). p. 438-456

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vanhusten lääkehoito

Pitkälä, K., Strandberg, T. & Raivio, M., 2010, Geriatria. Tilvis, R. (ed.). Kustannus Oy Duodecim, p. 360-372

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Enhancing empowerment and self-management in elderly families with dementia

Saarenheimo, M., Eloniemi-Sulkava, U. & Pitkälä, K., 2009, Self management of chronic disease: - Springer, 2009. p. 125-137 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Probiotics and prebiotics in elderly individuals

Satokari, R., Rantanen, R., Pitkälä, K. & Salminen, S., 2009, Handbook of prebiotics and probiotics ingredients - CRC Press. p. 341-353 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Turvallinen lääkehoito

Pitkälä, K., 2009, Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY, p. 160-172 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Mielenterveyden ja mielialan ongelmat toimintakyvyn näkökulmasta

Pitkälä, K., Saarenheimo, M. & Palkeinen, H., 2007, Ikääntyminen ja toimintakyky: haaste tutkimukselle. Helsinki: Kansanterveyslaitos, p. 56-59 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Aineisto ja menetelmät

Pitkälä, K., Eloniemi-Sulkava, U., Kautiainen, H., Saarenheimo, M. & Pietilä, M., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 84-92 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dementiadiagnoosin kertominen. Omaishoitajien kertomuksia tiedon saamisesta ja merkityksestä

Laakkonen, M-L., Pitkälä, K. & Eloniemi-Sulkava, U., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 46-56 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dementia inhimillisenä ja yhteiskunnallisena haasteena

Eloniemi-Sulkava, U. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 15-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Esipuhe

Huusko, T., Strandberg, T. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 5-6 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ikääntyneiden elämänlaadun mittaamisen ongelmia

Savikko, N., Huusko, T. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 24-41 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ikääntyneiden kaupunkilaisten koettu terveys, 15D:lla mitattu elämänlaatu sekä psyykkinen hyvinvointi Tallinnassa ja Helsingissä

Strandberg, T., Saks, K., Soots, A., Pitkälä, K., Sintonen, H., Huusko, T. & Tilvis, R., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 91-98 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Intervention kuvaus

Laakkonen, M-L., Eloniemi-Sulkava, U., Saarenheimo, M., Virtanen, L., Pietilä, M., Nummela, E-K. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 119-142 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Intervention vaikutukset kotona asumisen kestoon ja palveluiden käyttöön

Pitkälä, K., Eloniemi-Sulkava, U. & Kautiainen, H., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 145-154 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Intervention vaikutukset kotona asumisen kestoon ja palveluiden käyttöön

Saarenheimo, M., Pieteilä, M., Pitkälä, K., Eloniemi-Sulkava, U. & Kautiainen, H., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 155-175 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia

Pitkälä, K., Huusko, T., Savikko, N. & Strandberg, T., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 112-119 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Keski-ikäisten miesten riskitekijöiden vaikutus kuolleisuuteen ja RAND-36:lla mitattuun elämänlaatuun 40 vuoden seurannassa: Helsingin johtajatutkimuksen tuloksia

Strandberg, A., Pitkälä, K., Tilvis, R. & Strandberg, T., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 99-111 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kotona asuminen ja sen tukemisen mahdollisuudet

Eloniemi-Sulkava, U., Saarenheimo, M., Savikko, N. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 27-45 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kroonisen kivun hoidon karikkoja kotona asuvilla ikäihmisillä

Pitkälä, K., 2006, Vanhusten kivun hoito ja arviointi. p. 4-8 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Mitä elämänlaatu on?

Huusko, T. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 9-23 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Omaishoitajien palautteet interventiosta

Pietilä, M., Saarenheimo, M. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 176-183 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Omaishoitoperheet intervention alussa

Pitkälä, K., Savikko, N. & Eloniemi-Sulkava, U., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 105-118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pohdinta

Eloniemi-Sulkava, U., Saarenheimo, M., Pietilä, M., Laakkonen, M-L. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 184-202 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

RAND-36 ja 15D yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamisessa

Huusko, T., Kautiainen, H. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 62-75 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sekavuustila

Pitkälä, K., Laurila, J., Erkinjuntti, T. & Leppävuori, A., 2006, Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Duodecim, p. 220-233 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalaisten omaishoitajien kokemuksia palveluista: valtakunnallinen kyselytutkimus Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden puolisoille

Raivio, M., Eloniemi-Sulkava, U., Saarenheimo, M., Laakkonen, M-L., Pietilä, M. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 57-67 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarin 15D:n käyttökelpoisuus, erottelukyky ja ennustevaliditeetti ikääntyneessä väestössä

Strandberg, T., Pitkälä, K., Sintonen, H., Huusko, T., Kautiainen, H. & Tilvis, R., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 42-61 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkimuksen tavoitteet

Pitkälä, K., Eloniemi-Sulkava, U., Kautiainen, H., Saarenheimo, H. & Pietilä, M., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkimuksessa käytetyt mittarit

Savikko, N. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 212-220 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

WHOQOL-BREF ja 15D iäkkäiden omaishoitajien elämänlaadun mittaamisessa

Huusko, T., Kautiainen, H. & Pitkälä, K., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 76-90 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Asiakaslähtöisyys ja potilaskeskeisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa

Pitkälä, K., Savikko, N. & Routasalo, P., 2005, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. : Kuntoutuspolun solmukohtia . Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 99-113

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Asiakaslähtöisyys kuntoutustyössä - ikäihmisen kuntoutuspolun solmukohtia

Mäkiniemi, M., Routasalo, P. & Pitkälä, K., 2005, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. : Kuntoutuspolun solmukohtia . Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 122-145

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät

Savikko, N. & Pitkälä, K., 2005, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. : Kuntoutuspolun solmukohtia . Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 16-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hoitoon sitoutumismittarin käyttökelpoisuus

Savikko, N., Routasalo, P. & Pitkälä, K., 2005, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. : Kuntoutuspolun solmukohtia . Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 86-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kehittämissuosituksia kuntoutuspolulle

Pitkälä, K., Routasalo, P. & Savikko, N., 2005, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. : Kuntoutuspolun solmukohtia . Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, p. 146-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review