Personal profile

Description of research and teaching

Yhteiskunta-ja sosiaaliteoreettisesti informoitu kasvatuksen ja koulutuksen organisoitumisen vertaileva historiallinen sosiologia.

Kasvatuksesta eriytyneen koulutuksen organisoitumista on sosiologisesti tutkittu yleensä koulutuskäytäntöjen määrällisen yleistymisen seurausilmiönä, mutta oma kiinnostukseni on liittynyt erityisesti koulutuksen rajojen laajentumiseen. Ongelma on ytimeltään tiedon sosiologinen ja tietomuotojen variaation yliopistoristeymien osalta myös tieteen sosiologinen.

Olen kirjoittanut erityisesti koulutusorganisaation huipun eli yliopiston ja korkeakoulutuksenlaajentumisen rajoista: aikuiskoulutuksesta, kesäyliopistoista, täydennyskoulutuksesta, yliopiston avoimuudesta ja opettajakunnan professionalismista.

Olen opettanut koulutuksen yhteiskuntahistoriaa, vertailevaa koulutustutkimusta sekä organisaatioteoriaa.

Fields of Science

  • 514 Sociology
  • 516 Educational sciences
  • 615 History and Archaeology
  • 611 Philosophy

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.