Personal profile

Curriculum vitae

Valkama työskenteli teologisessa tiedekunnassa Vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtorina (2014–2022). Tätä ennen hän oli Suomen Akatemian tutkijatohtorina (2012–2014) prof. Martti Nissisen johtamassa Suomen Akatemian tutkimusyksikössä Galilea rautakaudella – teksti, historia ja arkeologia. Valkama on toiminut Vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtorina (2007–2010) ja eksegetiikan lehtorina (kl 2007), sekä amanuenssina teologisessa tiedekunnassa (2011–2012). Hän oli jäsenenä prof. Martti Nissisen johtamassa Suomen Akatemian huippuyksikössä Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa.

Fields of Science

  • 614 Theology
  • Biblical Studies
  • Hebrew Bible