• PL 59 (Unioninkatu 38)

    00014

    Finland

  • PL 59 (Unioninkatu 38), D231

    00014 Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

Accepting PhD Students

20052019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2005 2019

Filter
Chapter
2018

Book Culture from Below in Finland

Laine, T. V. H. & Salmi-Niklander, K. A., 2018, Oxford Research Encyclopedia of Literature. Rabinowitz, P. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Ideals, Practices and Debates Related to Oral Tradition in 19th-Century Finnish Student Culture

Salmi-Niklander, K., 15 Oct 2018, Oral Tradition and Book Culture. Salmi-Niklander, K., af Forselles, C. & Anttonen, P. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 111-126 16 p. (Studia Fennica Folkloristica).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Muistoja, myyttejä ja pitkiä kaaria: Työväenkulttuuri ja folkloristiikan muuttuvat tutkimustraditiot

Translated title of the contribution: Memories, myths and long perspectives: Working class culture and the changing research paradigms of Folklore StudiesSalmi-Niklander, K., 31 Aug 2018, Tehtävänä työväenhistoria: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 30 vuotta. Peltola, J. & Vasara, E. (eds.). Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, p. 105-128 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2017

Small stories, trivial events – and strong emotions: Local event narratives in hand-written newspapers as negotiation of individual and collective experiences

Salmi-Niklander, K., 20 Oct 2017, Body, Personhood and Privacy: Perspectives on Cultural Other and Human Experience. Approaches to Culture Theory 7. Kannike, A., Tasa, M. & Västrik, E-H. (eds.). Tartu: University of Tartu Press, p. 163-178 16 p. (Approaches to Culture Theory; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2014

Kansankirjailija ja talonpoikaisylioppilas: Vertaileva elämäkerta myyttejä purkamassa

Translated title of the contribution: A peasant writer and a peasant student: Deconstructing myths in comparative biographySalmi-Niklander, K., 2014, Historiallinen elämä: biografia ja historiantutkimus. Hakosalo, H., Jalagin, S., Junila, M. & Kurvinen, H. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 223-239 16 p. (Historiallinen Arkisto; vol. 2014, no. 141).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Käsinkirjoitetut lehdet. Yhteisöllisen kirjoittamisen ensiaskeleita

Translated title of the contribution: Hand-written newspapers: The first phases in collective writing.Salmi-Niklander, K., 2013, Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallisuminen 1800-luvun Suomessa. Laitinen, L. & Mikkola, K. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 384-412 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Monologic, dialogic, collective. Modes of writing in Finnish hand-written newspapers

Salmi-Niklander, K., 20 May 2013, White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth-Century   . Kuismin, A. & Driscoll, M. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 76-88 14 p. (Studia Fennica Litteraria; vol. 2013, no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2011

Itseopiskelua ja itseoppineita

Translated title of the contribution: Self-education and autodidactsSalmi-Niklander, K., 2011, Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 461-467 8 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1266:2)(Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia; no. II).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Koti, uskonto ja kansakunta

Salmesvuori, P. & Salmi-Niklander, K., 2011, Kasvatus & Aika: Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. 4 ed. Helsinki: Suomen kouluhistoriallinen seura, Vol. 5. p. 3–8 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Modernin nuoruuden kirjalliset maailmat

Kemppainen, I., Tuomaala, S. & Salmi-Niklander, K., 2011, Kirjoitettu nuoruus: aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Tuomaala, S., Salmi-Niklander, K. & Kemppainen, I. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Vol. 2011. p. 6-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sanelman sisaret: Sosiaalisen tekijyyden strategioita nuorten työläisnaisten suullis-kirjallisissa verkostoissa 1910-20-luvulla

Translated title of the contribution: Sanelma's sisters: Strategies of social authorship in the oral-literary networks of young working-class women during the 1910s and the 1920sSalmi-Niklander, K., 2011, Kirjoitettu nuoruus: Aikalaistutlkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Salmi-Niklander, K., Tuomaala, S. & Kemppainen, I. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Vol. 2011. p. 20-46 26 p. (Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja; vol. 2011, no. 117).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Kasperi Tanttu

Salmi-Niklander, K., 15 Jan 2010, Kansallisbiografia II.: Moninainen Suomi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Kansallisbiografia).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Menetetty sankaruus. Mahdollisuuksien retoriikkaa

Translated title of the contribution: The Lost Heroism: On the rhetoric of possibilities.Salmi-Niklander, K., 2010, Kirjoituksia sankaruudesta. Kemppainen, I. & Peltonen, U-M. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2010. p. 288-324 36 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; vol. 2010, no. 1283).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Tehtaiden, kasarmien ja savupirttien kynänkäyttäjiä: Lukeva ja kirjoittava työläinen tuoreen kansainvälisen tutkimuksen kohteena.

Translated title of the contribution: Writers in factories and smoky cabins.: Reading and writing worker as a topic of recent international research.Salmi-Niklander, K., 2010, Pitkänsillan tuolla puolen...: Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Suoranta, A. & Lähteenmäki, M. (eds.). Työväen Arkisto, Vol. 2010. p. 107-112 6 p. (Työväen Arkiston julkaisuja; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

Kokemus varoitti, halu voitti! Juho Kaksola ja 1800-luvun kirjoittavan talonpojan ajatusmaailma

Translated title of the contribution: The experience warned, the desire won!: Juho Kaksola and the world wiew of a 19th-century writing peasantSalmi-Niklander, K., 2007, Kansanomainen ajattelu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. [?]-184 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1106).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Suurlakon lapset: 1910-luvun työläisnuorison avainkokemuksia ja moraalikeskustelua

Salmi-Niklander, K., 2006, Kansalaisvaikuttaminen ajassa. [Tampere]: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, p. 74-99 26 p. (Väki voimakas; vol. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tapahtuma, kokemus ja kerronta

Salmi-Niklander, K., 2006, Muistitietotutkimus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 199-220 22 p. (Tietolipas; vol. 214).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Käsin kirjoitettua: 1800-luvun lopun nuoret naiset historian opiskelijoina ja tulkitsijoina

Translated title of the contribution: Written by Hand: Young women in late 19th century as students and interpreters of historySalmi-Niklander, K., 2005, Oma pöytä: naiset historiankirjoittajina Suomessa. T. E. K. . . A. . (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 75-97 23 p. (Historiallisia tutkimuksia 0073-255; vol. 221).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Villien voimain kaihoisa mieli: Lennart Berghällin lyhyt ja pitkä elämä

Salmi-Niklander, K., 2005, Elämää arkistossa: Kansan arkisto 60 vuotta. T. M. J. (ed.). [Helsinki, Vetehisenkuja 1]: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, p. 97-112 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review