If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1997 2019

Filter
Chapter
2019

Animal bones from medieval and early modern Saami settlements in Finnish Lapland

Harlin, E-K., Mannermaa, K. & Ukkonen, P., 24 May 2019, Helsinki Harvest: Proceedings of the 11th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology. Mannermaa, K., Manninen, M. A., Pesonen, P. & Seppänen, L. (eds.). Helsinki: The Archaeological Society of Finland, p. 149-177 29 p. (Monographs of the Archaeological Society of Finland; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2018

Humans and raptors in northern Europe and northwestern Russia before falconry

Mannermaa, K., 2018, Raptor and human: falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Gersmann, K-H. & Grimm, O. (eds.). Wachholtz, p. 257‒276 20 p. (Advanced studies on the archaeology and history of hunting; vol. 1.1-1.4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Metsän eläimiä varhaisista luuaineistoista, norppalöytöjä 6000 vuoden takaa

Mannermaa, K., 2018, Rajamaa: Etelä-Karjalan historia I. Paaskoski, J. (ed.). Edita, p. 156 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Prehistry of dogs in Fennoscandia: A review

Viranta, S. & Mannermaa, K., 20 Jun 2018, Dogs in the North: Stories of Cooperation and Co-Domestication. Losey, R. J., Wishart, R. P. & Loovers, J. P. (eds.). New York: Routledge, p. 233-251 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2017

Tietoja Saaristomeren linnuista vuosituhansien takaa

Mannermaa, K., 23 Nov 2017, Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa. Skärgårds fågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo Skärgård. Vosa, R., Högmander, J., Nordström, M., Kosonen, E., Laine, J., Rönkä, M. & von Numers, M. (eds.). Vantaa: Metsähallitus, p. 27-28 2 p. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; no. 226).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2014

Postglacial pioneer settlement in the Lake Sarvinki area, eastern Finland

Pesonen, P. A. P., Hertell, E. J., Simponen, L., Mannermaa, K., Manninen, M. A., Rostedt, T., Taipale, N. & Tallavaara, M., 2014, Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe. Riede, F. & Tallavaara, M. (eds.). Oxford: Archaeopress, 17 p. (BAR International Series; vol. 2014, no. 2599).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Fowling in lakes and wetlands at Zamostje 2, Russia c. 7900-6500 uncal bp

Mannermaa, K., 2013, Zamostje 2. Lake Settlement of the Mesolithic and Neolithic Fisherman in Upper Volga Region . Lozovski, V. R., Lozovskaja, O. V. & Clemente Conte, I. (eds.). Russian Academy of Sciences, p. 215-230 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Eläinluut arkeologisissa ruumishaudoissa Suomessa – mitä ne ovat ja kuinka niitä tulisi kaivaa ja dokumentoida?

Mannermaa, K., 2011, Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät. Helsinki

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ohjeita ihmisluiden käsittelyyn arkeologisilla ruumishautakaivauksilla

Salo, K. H., Kivikero, H., Mannermaa, K. & Niskanen, M., 2011, Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät. Salo, K. & Niukkanen, M. (eds.). Helsinki, (Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2010

Siipi, vesilintu, voimaeläin: tutkimus kahden kivikautisen kalmiston (Ajvide, Gotlanti ja Zvejnieki, Pohjois-Latvia) lintulöydöistä.

Mannermaa, K., 2010, Aurinkopeura. V. Saarikoski, H. (ed.). Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura, p. 12-81 69 p. (Suomen muinaistaideseuran julkaisuja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2006

Bird remains in the human burials at Zvejnieki, Latvia: introduction to bird finds and a proposal for interpretation

Mannermaa, K., 2006, Back to the origin. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, p. 289-[?] (Acta archaeologica Lundensia; vol. No. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Fågelfångst och Åländsk stenålder

Mannermaa, K., 2004, Från strand till strand -- besök i åländsk stenålder. Niklas, S. (ed.). Mariehamn: Ålands Landskapsregering, Museibyrån, p. 65-78 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mannermaa, K. 2004. Muinaisen Itämeren lintuluulöydöt.

Mannermaa, K., 2004, Jahtimailla 1. Riistalinnut. Nummi, P. & Väänänen, V-M. (eds.). Weilin+Göös, p. 15 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ukkonen, P. & Mannermaa, K. 2004. Eläinkunnan paluu.

Mannermaa, K. & Ukkonen, P. A., 2004, Jääkaudet. Koivisto, M. (ed.). WSOY, p. 204-210 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Berguvens födoval i skärgårdsmiljö

Seppo, S., Stjernberg, T., Halkka, A., Lokki, H., Mannermaa, K. & Wallgren, H., 2002, Ålands fågelskyddsförening r.f. årsberättelse 2001. Mariehamn: Ålands fågelskyddsförening r.f., p. 35-44 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Maan ja veden riistaa.

Mannermaa, K., 2002, Sukupolvien maisema. : Porvoojokilaakson kansallismaiseman syntyvaiheita.. Poutiainen, H. (ed.). Jyväskylä: Lahden kaupunginmuseo, p. 33 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mannermaa, K. 2002. Luumäen Kontulan kivikautinen eläinkunta

Mannermaa, K., 2002, Etelä-Karjalan vuosikirja 2001. Lappeenranta, p. 108-109 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific