Photo of Kristina Malmio

Kristina Malmio

Principal Investigator, PhD, 2005, University Lecturer

  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Finland

Accepting PhD Students

1991 …2023
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1991 2019

Aina: rekommenderas för folket! Moral, estetik och den stora allmänhetens litteratur

Malmio, K., 2000, Folket. : Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Fewster, D. (ed.). Svenska Litteratursällskapet, Vol. 626. p. 67–80 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Älykästä sukkeluutta ja reipasta realismia: 1920-luvun ajanvietekirjallisuus

Malmio, K., 1999, Suomen kirjallisuushistoria 2.: Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Rojola, L. (ed.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 289–298

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Amorfiaana, ett kalejdoskop

Malmio, K., 1992, In : Horisont. 5

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

A Portrait of the Technological Sublime DIVA and the History of the Digital Revolution

Malmio, K., 2016, Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 66-77 12 p. (Studia Fennica Litteraria ; vol. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Arma lasseliten med kluven tunga: Elmer Diktonius och den tvåspråkigas identitet

Malmio, K., 25 Sep 2011, Både och, sekä että. : Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Grönstrand, H. & Malmio, K. (eds.). Schildts

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

Malmio, K., 2005, Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, p. 277-287 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Avståndet mellan människa och fluga: Mari Mörö, Kärpäsen koulu

Malmio, K., 11 Dec 2005, In : Hufvudstadsbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Babes in the wood? intertekstuaalisuus ja subteksti Solveig von Schoultzin novellissa "Även dina kameler"

Malmio, K., 2007, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2007, 3, p. 26-43 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Berättelsen är medveten om sig själv – varför? Några exempel på hur man inom litteraturvetenskapen förklarat metafiktion och ett av sociologin inspirerat förslag till kontextualisering av reflexivitet

Malmio, K., 2003, Kunskapens hugsvalelse. : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Åbo Akademis förlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

Malmio, K. M., Ekman, M., Pettersson, B. J. O., Fjelkestam, K., Tidigs, J., Kuhlefelt, E., Burman, C., Meurer, J., Möller-Sibelius, A., Lillqvist, H. & Welander, M., 2009, Helsingfors: Avd. för nordisk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet. 215 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Bloch, butch, Bertel: Kontextuella litteraturstudier

Malmio, K. M. (ed.) & Ekman, FL. M. (ed.), 2009, Helsingfors. 215 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Contemporary Nordic Literature and Spatiality

Malmio, K. M. (ed.), Kurikka, K. (ed.), Friis, E., Sarrimo, C., Hermansson, K., Helle, A., Refsum, C., Andersen, H. O., Wischmann, A., Tidigs, J., Ameel, L. & Lahdenperä, H., 20 Sep 2019, Palgrave Macmillan. 307 p. (Geocriticism and Spatial Literary Studies)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Den oroande, störande och produktiva ambivalensen

Malmio, K. & Paqvalen, R., 15 Nov 2011, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning 3/2011. Malmio, K. & Paqvalén, R. (eds.). Kirjallisuudentutkijain seura, Vol. 3.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Den romantiska diskursens fall. Kärlek och verklighet i några romaner skrivna av finska och svenska kvinnliga författare på 20-talet

Malmio, K., 1998, Kvinnelitteraturhistorier.: Rapport fra forskersymposiet Nordisk kvinners litteratur. Langås, U. (ed.). Avdeling for humanistiske fag, p. 177–186 (Forskningsserien nr 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

"De tings must be in order. Den de coustumers buy better." Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.

Malmio, K. M., 8 Dec 2017, Modernitetens uttryck och avtryck: Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Möller-Sibelius, A. & Rudels, F. (eds.). Åbo: Föreningen Granskaren, p. 138-148 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Det öppna rummet: festskrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005 ; [förord: Anna Biström ... et al.]

Malmio, K. (ed.) & Paqvalen, R. (ed.), 2005, [Helsingfors]: Söderström. 369 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Double play: identity, status and refinement in the self-reflexive popular literature in Finland in the 1910s and 1920s

Malmio, K., 2008, Metaliterary layers in Finnish literature. E. B. S. H. E. S. . R. T. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 182-201 20 p. (Studia Fennica).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Elämä ja tekstit kietoutuvat toisiinsa. Marguerite Duras, Sodan vihkot ja muita kirjoituksia

Malmio, K., 22 Feb 2009, In : Helsingin Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Elmer Diktoniuksesta, luotettavasti ja epäluotettavasti

Malmio, K., 2008, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2008, 1, p. 112-113 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Elmer Diktonius, rebell i alla riktningar?

Malmio, K., 2009, In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 2009, 1, p. 27-32 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Elmers kropp, fältets ögon: habitus, kapital och klass i några beskrivningar av Elmer Diktonius

Malmio, K., 2009, Bloch, butch, Bertel: kontextuella litteraturstudier. Ekman, M. & Malmio, K. (eds.). Helsingfors; Åbo: Helsingfors universitet, Åbo Akademi, p. 85-102 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

En pikara i det romantiska landskapet.

Malmio, K., 1996, Hemmet, rummet och revolten.: Studier i litterärt gränsöverskridande. Åbo: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, p. 179-284

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

En tragikomedi som känns i märg och ben: Jari Järvelä, Kansallismaisema

Malmio, K., 12 Nov 2006, In : Hufvudstadsbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Ett annat Norden: Recension av Rethinking National Literatures

Malmio, T. K. M., 8 Jun 2016, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 3-4/2016, p. 99-103 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access

Ett kampglatt försvar för en flerspråkig identitet: Inledning

Malmio, K., 25 Sep 2011, Både och, sekä että.: Om flerspråkighet/Monikielisyydestä. Schildts

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Eva E. Johansson: Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur [Bokrecension]

Malmio, K., 5 Mar 2018, In : Samlaren. p. 161-165 5 p.

Research output: Contribution to journalLiterature review (scientific)Scientificpeer-review

Fagerholm goes Oprah: Minor literature, global market, and gender in literary exchange

Malmio, T. K. M., 29 Nov 2017, In : Nora : Nordic journal of feminist and gender research. Volume 25, Issue 4, p. 247‒262

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Feministisen yleissivistyksen akateemiset avaimet: Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen

Malmio, K., 1996, In : Naistutkimus. 3, p. 75–77

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Finlands författare höjer tonläget

Malmio, T. K. M., 21 Dec 2015, In : Svenska dagbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Finländsk litteratur

Malmio, K., 16 Jun 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 411-430 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring

Malmio, T. K. M., 8 Jun 2016, In : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 1/2016, p. 40-43 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Finlandssvensk kanon: Verk laddade med "social energi"

Malmio, K., 27 Oct 2017, In : Hufvudstadsbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Globaaleja ollaan - vai ollaanko?

Malmio, K., 2005, In : Naistutkimus. 18, 1, p. 80-83 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Habitus i skiftande former: Ett begrepp och hur det används i tre svenska litteraturvetenskapliga undersökningar

Malmio, K., 1 Dec 2015, In : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2-3, p. 67-88

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten

Malmio, K., 7 Aug 2018, In : Tijdschrift voor Skandinavistiek. 36, 2, p. 44-57 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Här och där, nära och fjärran - den finlandssvenska minoritetslitteraturens rum i senmoderniteten

Malmio, K. M., 31 Dec 2018, Transit - 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016. Broomans, P., Jiresch, E., Klok, J. & Schuppert, A. (eds.). Groningen: BARKHUIS PUBLISHING, p. 56-74 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Heartland, wasteland. Tankar om tvåspråkighet

Malmio, K., 2012, In : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 2012, 5-6

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Open Access

"Hetki, jolloin kaikki muuttuu lopullisesti". Johanna Holmströmin romaanin Camera Obscura arvostelu

Malmio, K., 12 Feb 2012, In : Helsingin Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Hur ord och bild är själ: Kent Danielsson, Balladen om Bel Ols

Malmio, K., 29 Nov 2007, In : Hufvudstadsbladet.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Hur stenarna från Sayada blev sakral skulptur: De profundis av Essi Renvall

Malmio, K., 1991, In : Konsthistoriska studier. 12

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Hyvä kansalainen hallitsee tunteensa.

Malmio, K., 2009, In : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 3-4, p. 113-115

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Inledning. Några ord om teori och metod, analys och tolkning

Malmio, K., 31 Dec 2010, Jo. – Nej. : Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina kameler”. . Malmio, K. (ed.). Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, p. 7-13 (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction: Storied Spaces of Contemporary Nordic Literature

Malmio, K. & Kurikka, K., 20 Sep 2019, Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Palgrave Macmillan, p. 1-22 22 p. (Geocriticism and Spatial Literary Studies).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Introduction

Malmio, T. K. M. & Mia, Ö., 31 May 2016, Novel districts: critical readings of Monika Fagerholm. Malmio, K. & Österlund, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 9. p. 8-21 14 p. (Studia Fennica. Litteraria ; vol. 9)(Studia Fennica).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Jo. - Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även mina kameler"

Malmio, K. M. (ed.), 2010, Helsingfors.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific