Personal profile

Curriculum vitae

YLIOPISTOPORTFOLIO 

1. Perustiedot

Nimi: Walter Lars-Folke LANDGRÉN

Nykyinen tehtävä ja nimityksen alkamisajankohta: Maailman kulttuurien laitoksen johtaja 1.1.2010–31.12.2017. Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtori 1.8.2006- (virkavapaana)

Tutkinnot, oppiarvo ja vastaava:

FK (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto 20.3.1979

FM, Helsingin yliopisto 5.4.1979

FL (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto 18.5.1982

FT (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto 30.5.1995

TK (Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria), Helsingin yliopisto 1.4.1996

TM (Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria), Helsingin yliopisto 27.5.1996

Suomen ja Skandinavian historian dosentti, Helsingin yliopisto 21.2.1996

Rehtorin päätöksellä nimitetty vastuulliseksi tutkijaksi Helsingin yliopistossa 4.6.2010

 Aikaisemmat palvelusuhteet:

Renvall-instituutti, johtaja 2004–2009, yht. 5 v 5 kk

Renvall-instituutti, Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtori 2001–2004, yht. 2 v 11 kk

Brages Pressarkiv, arkistonjohtaja 1998–2001, yht. 3 v 8 kk

Suomen Akatemia, projektitutkija 2000 (virkavapaa päätoimesta), yht. 1 kk

Renvall-instituutti, Skandinavian historian assistentti 1996–1997 yht. 1 v 11 kk  

Renvall-instituutin amanuenssi 1995–1996, 5 kk

Renvall-instituutissa NOS-H -projektin projektisuunnittelijana 1993–1995 yht. 9 kk

Renvall-instituutti, Skandinavian historian assistentti 1992–1993, yht. 12 kk

Helsingin Graafinen Klubi, tutkija 1986–1992, yht. 5 v 3 kk

Valtioneuvoston kanslia, J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunta, tutkimusapulainen 1983–85, tutkija 1985–1986, yht. 2 v 11 kk

Suomen Akatemia, Suomen Sanomalehdistön Historia-projektissa, tutkimusavustaja ja tutkijana 1980–85, yht. 2 v 1 kk

Loviisan kaupunki, maistraatin ja raastuvanoikeuden kansliassa, toimistovirkailija, ylim. virkailija ja apulaiskanslisti 1975–1977, yht. 5 kk

2. Tutkimus- ja projektitoiminta

 Kansainvälinen toiminta:

 Olen ollut mukana järjestämässä kymmeniä kansainvälistä ja kansallista seminaaria, esim. Nationbuilding and Periphery in the North (1993), Landscape and Northern National Identity (1994), Norden i Europa – brott eller kontinuitet (1996), Tidningspressen som objekt för historisk forskning (1996), The Dividing Line – a seminar on borders and peripheries (1997), Nordiskt medieklimat i förändring (1997), Folket (1998), När kom svenskarna till Finland (2000), Press och dokumentation – den moderna informationsteknologin inför det tredje årtusendet (2000), Halva tiden – hela vägen (2001), Urbana rum (2002), Att berätta staden (2003), J. L. Runeberg och patriotismen (2004), Stadens språk (2005), Nationalism och språk (2005)

 Olen myös toiminut pohjoismaisen tutkimusprojektin projektisuunnittelijana sekä johtanut mm. Suomen Akatemian rahoittamaa suomalais-ruotsalaista monitieteistä tutkimusprojektia Staden och idéerna (2000-2003). Vuosina 2002-2005 toimin myös projektijohtajana  Stadens ansikten -nimisessä monitieteisessä tutkimusprojektissa jota rahoitti Svenska litteratursällskapet i Finland. Kansainvälisten tutkijaverkostot joissa olen toiminut ovat käsitellet mm. seuraavia aiheita: Pohjoismaiden kansallisvaltioiden syntyä ja pohjoismaisen identiteetin luomista, raja- ja periferia-problematiikkaa Pohjoismaissa sekä julkisuuskäsitteen kehitystä Pohjoismaissa.

 Olen toiminut (2011–2014) vastuullisena johtajana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa Hiljaisuuden kulttuurit. Vergangenheitsbewältigung ja sen suomalaisen version kehittyminen

Norjan valtion kutsumana vieraana keskustellut yhteistyöstä Renvall-instituutin ja norjalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen välillä Oslossa ja Tromsassa 1996.

Olen toiminut mm. pohjoismaisen lehdistöhistorian ja mediatutkimusverkoston suomalaisena yhteyshenkilönä sekä ruotsalaisen MOAV (Medierna och andra världskriget) -projektin pohjoismaisen viiteryhmän jäsenä.

 Toimin myös vuonna 2004 muodostetun Pohjoismaisen Nordplus-verkoston Nationalism och språk i Norden (osallistujina Aarhus universitet, Umeå universitet, Högskolen i Telemark ja Helsingin yliopisto) verkostokoordinaattorina

 Helsingin yliopiston edustaja yhdeksän eurooppalaisen yliopiston muodostaman ”Europaeum” -yliopistoverkoston Academic Committeessä, 2004-2009

 Helsingin yliopiston paikallisen Europaeum-komitean jäsen 2005-

 Jäsen Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluodon asettamassa neuvottelukunnassa Venäjän tutkimuksen ja Venäjän Neuvostoliiton aikaisten velkojen takaisinmaksun konvertointihanketta koordinoimaan helmikuussa 2005

 Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtoryhmän jäsen 2007- , sen varapuheenjohtaja 2008

Roy Jenkins Memorial Scholarship (University of Oxford) valintalautakunnan jäsen 2007-2010

 Ulkopuolinen tutkimusrahoitus ja projektitoiminta:

Suomen Akatemian rahoittaman Suomen sanomalehdistön historia -projektin tutkimusavustaja, tutkija ja kirjoittaja 1980–1988

Helsingin graafisen klubin rahoittaman tutkimusprojektin Kirjapainotaito itsenäisessä Suomessa -projektin tutkija ja kirjoittaja 1986–1995

NOS-H:n rahoittaman Nationbuilding in the North and the Problem of Borders in the Arctic Periphery -tutkijaverkoston projektisuunnittelija 1993–1995

Suomen valtion rahoittaman J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituksen tutkimusavsutaja ja tutkija 1983–86 sekä toimituksen palkkaama tekstien editoija 1996–1998

Valtiovarainministeriön rahoittaman Valtionhallinnon rationalisoinnin historia -projektin tutkija 1994–1998

Suomen Akatemian sekä mm. Svenska litteratursällskapet i Finlandin ja Riksbankens jubileumsfondin rahoittaman bilateraalisen monitieteisen tutkimusprojektin Staden och idéerna – det urbana i 1700-talet och 1700-talet i nutiden johtaja 2000–2003

Svenska litteratursällskapet i Finlandin rahoittaman monitieteisen tutkimusprojektin Stadens ansikten – urbanitet och svenskhet i Finland 1880–2000 vastuullinen johtaja 2002–2005

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin Hiljaisuuden kulttuurit. Vergangenheitsbewältigung ja sen suomalaisen version kehittyminen vastuullinen johtaja 2011–2014

Muut tutkimusprojektit:

Uusmaalaisen osakunnan (Nylands nation) 350-vuotis historiahankkeen avustaja ja toimittaja 1992–1993

Svenska litteratursällskapet i Finlandin ja Helsingin yliopiston rahoittaman Svensk litteratur i Finland -projektin kirjoittaja 1996–1998

Osallistunut prof. Esko Salmisen johtaman oppikirjaprojektiin Hyvä journalisti – Toimitustyön uudet mallit ja vaatimukset 1998

Kansallisbiografia -projektin palkkaama artikkelien kirjoittaja 1998–2001

Kustannus Oy Tammen Suomen Kulttuurihistoria -teoshankkeen artikkelikirjoittaja 2001–2002

Kirjoittajana Schildts Kustannus OY:n neliosaisessa Idän vartija – På vakt i öster -nimisessä teossarjassa 2002–2004

Koordinoijana ja kirjoittajana Schildts Kustannus OY:n viisiosaisessa Kampen om Östersjön –nimisessä teossarjassa 2005–2008

Biografisk Handbok för Finland -teossarjan artikkelikirjoittaja 2008-2011

Suomen Sukututkimusseuran käsikirjahankkeen Militaria I ja II -teosten päätoimittajana 2009-

Akateemisten töiden tarkastajana oleminen sekä muut akateemiset asiantuntija-tehtävät:

Väitöskirjan esitarkastajana olen ollut kahdesti, lisensiaattityön tarkastajana olen toiminut kahdesti ja pro gradu -työn tarkastajana kymmenen kertaa

Olen toiminut seitsemän kertaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan nimeämänä edustajana väitöskirjan arvolausetoimikunnassa

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Venäjän tutkimuksen professorin virantäyttöä varten 16.10.2001 nimittämän virantäyttötoimikunnan jäsen

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professorin virantäyttöä varten 12.10.2004 nimittämän virantäyttötoimikunnan jäsen

Renvall-instituutin johtokunnan nimeämän Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimuksen yliopistonlehtorin viransijaisuutta varten 20.4.2006 nimittämän virantäyttötoimikunnan puheenjohtaja

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professorin virantäyttöä varten 27.2.2007 nimittämän määräaikaisen professuurin virantäyttötoimikunnan puheenjohtaja

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan pedagogisen yliopistonlehtorin ja puheviestinnän yliopisto-opettajan virkojen virantäyttöä varten 18.11.2008 nimittämän virantäyttötoimikunnan jäsen

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen yliopistonlehtorin viran virantäyttöä varten 3.3.2009 nimittämän virantäyttötoimikunnan jäsen

Maantieteen ruotsinkielisen apulaisprofessorin tehtävän täyttöä varten nimitetyn valmisteluryhmän jäsen 2013

Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtajan tehtävän täyttöä varten nimitetyn valmisteluryhmän jäsen 2013

Humanistisen tiedekunnan dekaanin 21.1.2014 nimittämän Pohjoismaiden tutkimuksen professorin tehtävän täyttöä varten asetetun valmisteluryhmän jäsen

Humanistisen tiedekunnan dekaanin 27.1.2014 nimittämän Yhdysvaltain tutkimuksen professorin tehtävän täyttöä varten asetetun valmisteluryhmän jäsen

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtajan tehtävää varten nimitetyn rekrytointitoimikunnan jäsen syksyllä 2014

Humanistisen tiedekunnan  dekaanin 4.1.2015 nimittämän alue- ja kulttuurintutkimuksen tehtävän täyttöä varten asetetun valmisteluryhmän jäsen

Humanistisen tiedekunnan dekaanin 21.5.2015 nimittämän Kiinan tutkimuksen professorin tehtävän täyttöä varten asetetun valmisteluryhmän jäsen

3. Ansiot opetustoiminnassa

Pedagoginen koulutus:

Teologian opintojeni puitteissa käytännöllisen teologian aineopintoihin (10 ov) sisältyy mm. uskontodidaktiikan, rippikouludidaktiikan sekä lapsityödidaktiikan osioita. Soveltavat harjoitukset (12 ov) painottuivat kasvatus- ja julistustehtäviin, ja niihin sisältyivät mm. uskonnonopetusharjoittelua peruskoulussa, homileettisia harjoituksia sekä kommunikaatiotaitoja.

Yliopistopedagogiikka: opinto-ohjauskoulutus (2 ov), Helsingin yliopisto 15.1.2004

Yliopistopedagogiikka: yliopistopedagogiikan perusteet (5 ov) arvosanalla erinomainen, Helsingin yliopisto kevätlukukausi 2004  

Antanut opetusnäytteen koeluentona ”Pohjola kulttuurialueena” Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorin virkaa varten arvosanalla ”hyvä”, Renvall-instituutti 24.5.2006

Opetustehtävät:

Minulla on yli kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus yliopistonopettajana. Olen vuodesta 1992 lähtien ensin Skandinavian historian assistenttina ja sitten Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorina ohjannut opiskelijoita ja kiinnittänyt erityishuomiota monitieteisen tutkimuksen ongelmiin. Norden-opintokokonaisuuden vuotuisissa monitieteisissä teemaseminaareissa teemoina on ollut esim. pohjoismainen yhteistyö, pohjoismainen hyvinvointivaltio ja pohjoiset rajat.

Skandinavian historian assistenttina (1992–1993, 1996–1997) sekä Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorina (2001–2004) olen antanut sekä perus- että aineopintotasoista opetusta, mm. Norden-johdantokurssin vuosina 1992–1997 sekä 2002–2003 sekä vastaanottanut ja korjannut kaikki opintokokonaisuuden kirjatentit 1992–1993, 1996–1997 ja 2001–2004.

Historian laitoksella olen antanut tuntiopetusta vuosina 1982–1985 luennoiden peruskursseja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Renvall-instituutin Norden-opintokokonaisuudessa olen antanut tuntiopetusta vuosina 1993–1995 ja vuosina 2004-2010.

Dosenttina olen pitänyt luentosarjoja historian laitoksella kevätlukukausina 1997, 1999, 2002 ja 2005.

Olen myös jatkuvasti antanut opetusta yksittäisten luentojen muodossa esim. Helsingin yliopiston Kirkkohistorian laitoksella, Tampereen yliopiston Historian laitoksella, Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa, avoimessa yliopistossa, ikäihmisten yliopistossa sekä Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjassa.

Vastuullisena projektinjohtajana olen ohjannut väitöskirjan tekijöitä sekä Suomen Akatemia –projektissa (2000-2003)  Staden och idéerna – det urbana i 1700-talet och 1700-talet i nutiden (2 kpl) että Svenska litteratursällskapet i Finland’in tutkimusprojektissa (2002-2005) Stadens ansikten – urbanitet och svenskhet 1880-2000 (6 kpl).

Aikuisopetuksen kehittäminen:

Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen ruotsinkielisen jaoston monivuotisena jäsenenä (1996–2006) olen ollut mukana kehittämässä ja järjestämässä aikuiskoulutus- ja täydennyskoulutustapahtumia Helsingin yliopistossa yhteistyössä mm. avoimen yliopiston ja opetushallituksen kanssa, esim. Pohjoismaiden historian ruotsinkielen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskurssin 1997, Baltian maita koskevan englanninkielisen kurssin 1997 sekä historian opettajille tarkoitetun Baltiaa koskevan täydennyskoulutuskurssin 1998.

Muu opetustyöhön liittyvä toiminta:

Suunnitellut Renvall-instituutin Norden-opintokokonaisuuden opinto-ohjelmaa avointa korkeakoulua varten 1994

Osallistunut asiantuntijana Högskolen i Telemark -nimisen norjalaisen korkeakoulun historian pääaineopintojen suunnitteluun 1997–1998

Norden-opintokokonaisuus on yhdessä virtuaalisen yliopiston ja Palmenian kanssa kehittämässä Norden On Line -ohjelmaa, jonka ensimmäset kurssit järjestetään syksyllä 2002. Pyrkimyksenä on saada mukaan opettajia ja opiskelijoita sekä Pohjoismaista että niiden ulkopuolelta.

Ruotsinkielisen maisteriohjelman Kultur & Kommunikation (HY) johtoryhmän jäsen 2006-2014

Humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden valintalautakunnan jäsen 2005–2009

Suomalais-venäläisen maisteriohjelman Cross Border University/Historia ohjausryhmän jäsen 2008-2009

Humanistisen tiedekunnan jatko-opintotoimikunnan jäsen 2010–2013

Humanistisen tiedekunnan opintoasiaintoimikunnan (OAT) jäsen 2014-

 4. Hallinto ja muu toiminta

 Hallintokokemus:

Loviisan kaupunki, maistraatin ja raastuvanoikeuden kansliassa, toimistovirkailija, ylim. virkalija ja apulaiskanslisti 1975–1977

Valtioneuvoston kanslia, J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunnan sivutoiminen sihteeri 1983–1986

Renvall-instituutti, Norden-opintokokonaisuuden koordinaattori 1992–1993, 1996–1997, 2001–

NOS-H:n rahoittaman tutkimusprojektin projektisuunnittelija 1993–1995

Renvall-instituutin amanuenssi 1995–1996

Brages Pressarkiv, arkistonjohtaja 1998–2001

Renvall-instituutti, Norden-opintokokonaisuuden koordinointi 2001–2004

Renvall-instituutti, johtaja 2004–2009

Maailman kulttuurien laitos, laitosjohtaja 1.1.2010 alkaen

Akateemiset luottamustoimet:

Svenska litteratursällskapet i Finland, asiantuntijoista koostuvan historiatoimikunnan jäsen 1984–2008, sen puheenjohtaja 1996–2005

Yliopiston rehtorin, professori Päiviö Tommilan 60-vuotisjuhlakirjan toimituskunnan jäsen 1991

Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen ruotsinkielisen jaoston jäsen 1996–2005

Renvall-instituutin johtokunta, varajäsen 1996, jäsen 1996–1997, 2002–2004

Svenska kulturfonden, tieteellinen asiantuntija 1998–1999

Suomen tiedetoimittajien liiton jäsen 2000–

Norden-opintokokonaisuuden johtoryhmän jäsen 1998–2001

Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen 2003–2009, puheenjohtaja 2005-2009

Helsingin yliopiston vararehtorin asettaman kaksi- ja monikielisten yliopistojen kansainvälisen konferenssin järjestelykomitean jäsen 2004

Helsinki Summer Schoolin johtoryhmän puheenjohtaja 2004–2005

Pohjoismaisen tutkimuksen keskuksen (CENS) neuvottelukunnan jäsen 2005-

Rehtorin asettaman Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) neuvottelukunnan jäsen 2005-2009

OPM:n asettaman Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valmistelun valtuuskunnan jäsen, 17.3.2005-28.2.2008

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtoryhmän jäsen 2007-2016

Valittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseneksi kaudelle 2007–2009 sekä kaudelle 2010–2013

Valittu humanistisen tiedekunnan keskiryhmien edustajaksi Helsingin yliopiston kollegioon 2007-2009

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutin johtoryhmän jäsen 2007-

Avoimen yliopiston neuvottelukunnan jäsen 2007- 2009

Dekaanin 10.2.2009 asettaman humanistisen tiedekunnan laitosrakenneuudistusta valmistelevan ohjausryhmän jäsen, niin ikään nimetty laitosrakenneuudistustyön laitosyhdyshenkilöksi

Dekaanin 20.4.2009 asettaman Maailman kulttuurien laitoksen suunnitteluryhmän jäsen ja puheenjohtaja, niin ikään nimitetty laitoksen rakenneuudistustyön vastuuhenkilöksi 28.4.2009

Jäsen valintatoimikunnassa humanistisen tiedekunnan dekaanin vaaleja varten, syksy 2009

Humanistisen tiedekunnan johtoryhmän jäsen, 1.1.2010-31.12.2017

Dekaanin asettaman humanistisen tiedekunnan opetustaidon arviointia kehittävän työryhmän jäsen 18.1.2010

Dekaanin asettaman humanistisen tiedekunnan eettisen toimikunnan jäsen, 2010-2013

Humanistisen tiedekunnan opintoasiaintoimikunnan (OAT) jäsen 2014-2017

Humanistisen tiedekunnan YVV- ja viestintätoimikunnan jäsen 2014-2017

Humanistisen tiedekunnan varadekaani (YVV- ja alumnitoiminta sekä varainhankinta) 1.8.2014-31.7.2015

Dekaanin nimittämän humanistisen tiedekunnan 375-juhlavuosihankkeen ohjausryhmän jäsen 2014-2015

Muut luottamustoimet:

Ylioppilaiden kristillisen yhdistys (YKY): sihteeri ja johtokunnan jäsen 1977

Suomen lehdistöhistoriallinen yhdistys: johtokunnan jäsen 1982–1988, puheenjohtaja 1984–1986

Helsingin yliopiston assistentti r.y:n (Akava) humanistisen tiedekunnan luottamusmies 1996–1997

Föreningen Brages centralstyrelse: varajäsen 1998–2000, jäsen 2001

Historisk tidskrift för Finland: toimitusneuvoston jäsen  vuodesta 1999, vastaava toimittaja vuodesta 2001 lähtien

Laboratorium för Folk och Kultur -nimisen kulttuurilehden toimituksen jäsen 1999-2014

Tilaushistoriakeskus (TihKe): hallituksen varajäsen 2000–2008

Delegationen för den svenska litteraturens i Finland främjande: jäsen 1998–2015

Suomen Sukututkimusseura: hallituksen jäsen 2000–2005, esimies 2001–2002, julkaisujaoston jäsen 2000–2008

Konsistorin, vuodesta 2010 rehtorin  nimeämän Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäsen kaudelle 2005-2014, toimikunnan varapuheenjohtaja 2008–2014

Genos -nimisen aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen 2006-

Letterstedtska föreningenin Suomen osaston jäsen 2009-

Valittu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran julkaisuneuvoston jäseneksi 2011-2016

Svenska litteratursällskapet i Finland julkaisemien Zacharias Topeliuksen teosten toimituskunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 2011-2016

Suomen Sukututkimusseuran vaalitoimikunnan puheenjohtajana 2015-2017

Esimieskoulutusta:

Osallistunut kaksipäiväiseen esimieskoulutukseen aiheena ”Kehityskeskustelut ja palkkaneuvottelut”, kesäkuu 2004

Osallistunut kolmipäiväiseen johtajakoulutusohjelmaan ”Käytännön esimiestyön”, syyskuu 2004

Osallistunut hyväksyjille tarkoitettuun koulutukseen uutta matkalaskujärjestelmää varten, marraskuu 2004

Osallistunut UPJ (uusi palkkajärjestelmä) –koulutukseen, joulukuu 2004

Osallistunut hallintokoulutukseen ”Esittelijämenettely Helsingin yliopistossa”, maaliskuu 2005

Osallistunut HY:n henkilöstökoulutuksen järjestämään koulutustilaisuuteen ”Johtamisen etiikka”, syyskuu 2005

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään ”Johtamisen työnohjauskoulutukseen”, 2005-2006

Osallistunut dekaaneille ja laitosjohtajille tarkoitettuun UPJ –koulutustilaisuuteen, tammikuu 2006

Osallistunut HY:n henkilöstökoulutuksen järjestämään koulutukseen ”Puheeksi ottaminen – esimiestyön haasteet”, 15.3., 19.4. ja 24.5.2006

Osallistunut HY:n järjestämään johtajakoulutukseen ”Johtaja oman työyhteisönsä kehittäjänä” -työpajaan, 20.9.2006 – 19.1.2007

Osallistunut Helsingin yliopiston dekaaneille, varadekaaneille ja ainelaitosjohtajille tarkoitettuun seminaariin ”Strateginen johtaminen Helsingin yliopistossa”, 15.1-22.1.2007

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään koulutuspäivään ”Päätöksenteko yliopiston hallintoelimissä”, 25.1.2007

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään kokoustekniikkakoulutukseen, 8.3.2007

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään esittelijäkoulutukseen, 18.4.2007

Osallistunut HY:n järjestämään johtajakoulutukseen ”Laitoksen johtaminen” -työpajaan, 15.2. – 10.5.2007

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään esimieskoulutukseen ”Esimiesten henkilöstönhallinnon ja lakiasiain päivään”, 4.2.2008

Osallistunut Helsingin yliopiston esimieskoulutuksen moduuliin ”Taloushallinnon päivä esimiehille”, 13.3.2008

Osallistunut Helsingin yliopiston esimieskoulutuksen moduuliin ”Työhyvinvointipäivä”, 8.5.2008

Osallistunut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan laitosjohtajakoulutukseen ”Laitosrakenneuudistus ja laitosjohtajien tuki”, 3.2.2009

Osallistunut Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekunnille järjestettyyn uuden budjettijärjestelmän perehdyttämistilaisuuteen, 11.8.2009

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään esimieskoulutukseen ”Talouden tietopaketti esimiehille”, 30.10.2009

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään SAP-raportointi ja hyväksyntä projektin- ja tulosyksikönjohtajalle -koulutukseen, 21.12.2009

Osallistunut humanistisen tiedekunnan järjestämään perehdytystilaisuuteen tiedekuntaneuvoston jäseniä varten, 11.1.2010

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään työnohjauskoulutukseen ”Coaching ryhmä johtajille”, 18.1.-17.5.2010

Osallistunut Helsingin yliopiston johdon perehdyttämiskoulutukseen ”Huipulle ja yhteiskuntaan”, 25.-26.1. ja 1.-2.2.2010

Osallistunut Helsingin yliopiston esimiehille suunnattuun rekrytointikoulutukseen, 18.2.2010

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään koulutukseen ”Päätöksenteko yliopiston hallintoelimissä”, 24.3.2010

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään koulutukseen "Johdanto ammattietiikkaan", 13.1.2011

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään syväjohtamisen (Deep Lead) johtajakoulutukseen, 21.1.-9.12.2011

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään johtamiskoulutukseen "Johtamisen hyvät käytännöt uudessa yliopistossa", 25-26.1.2012

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään johtamiskoulutukseen "Opetustoiminnan johtamisen kutsutyöpaja", 29.2.2012

Osallistunut Helsingin yliopiston koulutustilaisuuteen "Talousfoorumi", 26.3.2012

Osallistunut Helsingin yliopiston YPJ-koulutukseen esimiehille, 14.1.2013

Osallistunut Helsingin yliopiston kvestuurin järjestämään PROHA-koulutukseen projektien talouden hallintajärjestelmästä, 19.3.2013

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään koulutustilaisuuteen "HY:n konsernin perusteet ja johtaminen", 6.6.2013

Osallistunut humanistisen tiedekunnan perehdytyspäivään, 7.1.2014

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään HR SAP –järjestelmäkoulutukseen päättäjille, 10.1.2014

Osallistunut Helsingin yliopiston johdon seminaaritilaisuuksiin 20.1., 23.1., 3.2. ja 4.2.2014

Osallistunut Helsingin yliopiston järjestämään koulutustilaisuuteen ”Henkilöstöjohtaminen Helsingin yliopistossa”, 26.2.2014

Osallistuminen Helsingin yliopiston järjestämään koulutustilaisuuteen ”Talousjohtaminen Helsingin yliopistossa”, 9.4.2014

Osallistuminen Helsingin yliopiston johdon seminaariin "Tutkimustoiminnan napakka johtaminen ja akateeminen vapaus", 4.3.2015

Osallistunut Helsingin yliopiston johdon järjestämään "Ainelaitoksen johtamisen haasteet" -työpajaan, 27.10.2015

5. Kielitaito

Kotimaiset kielet:

 Ruotsi (äidinkieli)

Suomi: kielikoe (hyvät suulliset ja kirjalliset taidot) 25.10.1982

Valantehnyt kielenkääntäjä (suomi-ruotsi), oikeusministeriö 4.12.1979

Korkeakoulututkintoon sisältyvä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, Helsingin yliopisto 1.4.1996

Helsingin yliopiston kanslerin vahvistaman kielitaitojohtosäännön mukaisesti osoittanut riittävää suomen kielen taitoa Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 28.5.2001     

Vieraat kielet:

Englanti: pro exercitio –koe, Helsingin yliopisto 22.9.1971; vieraan kielen suullinen taito, Helsingin yliopisto 18.1.1996

Saksa: pro exercitio –koe, Helsingin yliopisto 4.12.1975

Norja: hyvät suulliset ja kirjalliset taidot (ei todistusta)

Klassinen kreikka: perus- ja jatkokurssi, Helsingin yliopisto 1976

 Heprea:  perus- ja jatkokurssi, Helsingin yliopisto 1976

 Latina:  perus-, jatko- ja pro exercitiokurssi, Helsingin yliopisto 1979–1980

  Ranska:  lukion kurssi (Borgå lyceum) 1970

 Kunniamerkit, kunnianosoitukset:

- Kutsuttu Suomen Sukututkimusseuran tutkijajäseneksi, 14.4.2007

- Myönnetty Mikael Agricola -mitali Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valtuuskunnan toimesta, 25.2.2008

- Kutsuttu Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi, 9.11.2009

- Juhlakirja ”Opera et dies” 60-vuotispäivän johdosta 18.4.2011

- Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki, 6.12.2015

 

*  *  *

 Akateeminen pätevyys:

 Kanslerin nimittämä Suomen ja Skandinavian historian dosentti, Helsingin yliopisto 21.2.1996

 Todettu päteväksi Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorin virkaan (toinen ehdokassija) Helsingin yliopistossa 11.5.2001

Pätevyyteni historian professorin virkaan on todettu virantäyttötoimikunnan lausunnossa 22.5.2001 Helsingin yliopiston historian (ruots.) professorin viranhaussa.

 Todettu päteväksi historian yliopistonlehtorin virkaan virantäyttötoimikunnan lausunnossa 17.5.2002 Helsingin yliopiston historian (ruots.) yliopistonlehtorin viranhaussa.

 Todettu päteväksi ja asetettu ensimmäiselle ehdokassijalle virantäyttötoimikunnan lausunnossa 6.4.2006 Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtorin viranhaussa         

Nimitetty Pohjoismaisen tutkimuksen yliopistonlehtorin virkaan Helsingin yliopistossa ensimmäisestä ehdokassijalta 6.6.2006 (virkavapaa 1.8.2006 alkaen)

 

Curriculum vitae

- Myönnetty Mikael Agricola -mitali Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valtuuskunnan toimesta, 25.2.2008

- Juhlakirja ”Opera et dies” 60-vuotispäivien johdosta 18.4.2011

- Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki, 6.12.2015

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology
  • 616 Other humanities