If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Etnografinen väitöskirjani yläkoulun takarivin oppilaiden tekstitaidoista on esitarkastuksessa. Tutkimuksessa tarkastelen, miten ja miksi nuoret lukevat ja kirjoittavat koulussa - tai sitten väistelevät sitä.

Olen kiinnostunut erityisesti heikon luku- ja kirjoitustaidon vaikutuksista arjen sujumiseen ja osallisuuteen sekä siitä, miten yhteiskunnalliset tekijät muokkaavat nuorten suhdetta lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Education/Academic qualification

Suomen kieli, FM

… → 2015

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • 5141 Sociology