If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Jatkotutkimukseni kohteena on kielellinen epäsymmetria keskusteluissa, joissa toinen osallistuja on kehitysvammainen henkilö ja toinen ei-vammainen. Tutkin intersubjektiivisuuden rakentumista, ongelmallisten vuorojen korjausta sekä keinoja yksinkertaistaa kielenkäyttöä selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin nojautuen. Tutkimusmenetelmänä käytän lingvististä keskustelunanalyysia. Aineistonani on noin 10 tuntia erityyppisiä, kahdenkeskisiä keskusteluita kehitysvammaisten työvalmennuskeskuksissa, kodeissa ja asuntoloissa.
Teen tutkimustani Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella. Työskentelen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa.

Keywords

  • 6121 Languages

Publications 2006 2012

  • 5 Chapter
  • 1 Anthology or special issue
  • 1 Book

Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.

Leskelä, L. (ed.) & Lindholm, C. (ed.), 2012, Helsinki: Kehitysvammaliitto. 300 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen

Leskelä, L. & Lindholm, C., 2012, Haavoittuva keskustelu. : Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, p. 12-31 20 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa

Leskelä, L., 20 Jan 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmterisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). 1 ed. Helsinki: Kehitysvammaliitto, Vol. 2012. p. 184-234 50 p. (Kehityvammaliiton tutkimuksia; vol. 2012, no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Selkokieli kahdenkeskisissä keskusteluissa

Leskelä, L., Dec 2009, Selkokieli ja vuorovaikutus. Kartio, J. (ed.). 1 ed. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike, Vol. 2009. p. 25-45 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Projects 2012 2017