Lieselott Nordman

PhD, Swedish (2009)

  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Finland

20002019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2000 2019

2019

Arbitration, brand och välimiesmenettely - blivande ekonomers och juristers förhållningssätt till engelskans och finskans inflytande på det egna svenska fackspråket.

Nordman, L. & Stolt, S., May 2019, Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Bianchi, M., Håkansson, D., Melander, B., Pfister, L., Westman, M. & Östman, C. (eds.). Uppsala: Uppsala University, p. 195-206 12 p. (Svenskans beskrivning; no. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Folkmålsstudier 57

Lehti-Eklund, H. M. (ed.), Lassus, J. J. (ed.), Sandström, C. (ed.), Vaakanainen, V., Lindholm, C., Huhtamäki, M., Grahn, I-L., Lassus, J., Nordman, L., Forsskåhl, M., Thylin-Klaus, J., Ahti, J., Schalin, J. & Fremer, M., Aug 2019, Föreningen för nordisk filologi. (Folkmålsstudier)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Law students' construction of a professional identity through language use

Nordman, L., 2019, (In preparation) In : Journal of Pragmatics.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2016

Författningsöversättning: processer och produkter

Nordman, L., 2016, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt.. Vasa: Scriptum, p. 249-326 78 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juridik på svenska i Finland: bakgrund, introduktion och disposition

Nordman, L., Landqvist, H., Laurén, C., Kvist, M. & Nordman, M., 2016, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt.. Vasa: Scriptum, p. 12-39 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juridik på svenska i Finland: historia, nutid och framtid

Nordman, L., Landqvist, H., Nordman, M., Laurén, C. & Kvist, M., 2016, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt.. Vasa: Scriptum, p. 370-380 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt.

Translated title of the contribution: Translating lawsNordman, L., Landqvist, H., Nordman, M., Laurén, C. & Kvist, M., 19 Aug 2016, Vasa: Scriptum. 400 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2015

Folkmålsstudier 53: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Lehti-Eklund, H. M. (ed.), Lindholm, C. C. (ed.), Sandström, C. (ed.), Huhtamäki, M. L., Lindström, J. K., Nordman, L., Bister, M. M., Palmen, H. M. B., Tidigs, J. K., Forsman, L., Haapamäki, S., Wikner, S., Leinonen, T., Nelson, M., Henricson, S., Norrby, C., Wide, C., Nilsson, J. & Nordman, M., 31 Jul 2015, Helsinki: Föreningen för nordisk filologi. 278 p. (Folkmålsstudier; vol. 53)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Författningsöversättningens särdrag och utmaningar

Nordman, L., Jun 2015, In : Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi. 53, p. 199-225 26 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2014

Exakthet är nummer ett! Nya författningsöversättares syn på översättning av juridisk text

Nordman, L., Jun 2014, In : Språkbruk. 2/2014

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2009

Lagöversättning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland

Translated title of the contribution: Translating laws as process and product: Revisions and institutions when translating laws into Swedish in FinlandNordman, L., 4 Mar 2009, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 339 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Lagöversättning – texter, institutioner och personer i samspel

Translated title of the contribution: Legal translation - texts, institutions and persons in cooperationNordman, L., 2009, In : Språkbruk. 2009, 2, p. 11-17 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Förstöras, avföras eller utplånas – vad sker med en lagöversättning från första utkast till slutgiltig lag? Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Translated title of the contribution: Delete, remove or destroy - what happens to a legal translation from first draft to final version?Nordman, L., 2004, Svenskans beskrivning 26. Björn, M., Mats, T. & Catharina, N. (eds.). Uppsala: Hallgren & Fallgren, Vol. 26.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Från proposition till författning. Språkråd 4/2004. Statsrådets svenska språknämnd.

Translated title of the contribution: From bill to actNordman, L., 2004, In : Språkråd. 3/2004, 3/2004, p. 7-9 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

From draft to Law: Studying the Translation Process of Legal Bills in Finland

Nordman, L., 2003, Textologie und Translaion: EU-high level conference, Prague 2002. Gerzymisch-Arbogast, H., Hajicova, E., Sgall, P., Jettmarova, Z., Rothkegel, A. & Rothfuss-Bastian, D. (eds.). Vol. 4/II 2003.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

From Draft to Law: Studying the Translation Process of Legal Bills in Finland

Nordman, L., 2003, Gunter Narr Verlag. 15 p. (Textologie und Translation. Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen Bd. 4/II, 2003; vol. Bd. 4/II, 2003)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kvalitetsbegreppet och översättning av lagtext

Translated title of the contribution: (The concept of quality in legal translation)Nordman, L., 2003, Svenskan i Finland 7: Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Uleåborg 19-20 april 2002. . Sorvali, I. & Rossi, P. (eds.). Oulu: oulu university press, Vol. Humaniora B 49. p. 157-168 (Acta universitatis ouluensis; vol. Humaniora B 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2002

Överlappningar i samtal mellan läkare och patient

Nordman, L., 2002, Samtal och interaktion. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet. Serie B. 22.. Hanna, L-E., Saari, M. & Londen, A-M. (eds.). Helsingfors, p. 149-186 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review