Lotta Junnilainen

Lotta Junnilainen, Academy Research Fellow, University Lecturer

 • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

  00014

  Finland

 • Yliopistonkatu 3, Porthania

  00100 Helsinki

  Finland

20122023

Research activity per year

Personal profile

Description of research and teaching


Olen ihmismaantieteen yliopistonlehtori ja kiinnostunut erityisesti eriarvoisuuteen, kaupunkiin ja demokratiaan liittyvistä kysymyksistä. Intohimoni on erityisesti kaupunkietnografinen tutkimusperinne, jossa kulttuuria ja arkea tarkastellaan osallistumalla tutkittavien elämään.

Tällä hetkellä olen akatemiatutkija ja vedän hanketta The moral drama of street gangs. A multidimensional approach to the "gang problem" in Finland (Katujengit ja moraalinen draama. Moniulotteinen näkökulma "jengiongelmaan" Suomessa), MoDS 2023-2027.  Tutkimuksessa niin sanottua katujengi-ilmiötä lähestytään laajasti eri näkökulmista. Sen sijaan, että keskityttäisiin vain ”katujengiläisiksi” määriteltyjen tutkimiseen, tarkastellaan hankkeessa kaikkia ilmiöön eri tavoilla osallistuvia tahoja ja näiden välisiä suhteita. Moraalisen draaman käsitteen avulla katse kohdistetaan yhteiskunnan eri tasoilla käytäviin kamppailuihin siitä, mikä on oikein, arvokasta tai hyväksyttävää, ja mikä toisaalta on väärin, ongelmallista tai moraalinen uhka.

Olen väitellyt vuonna 2019 Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiologian oppiaineesta. Väitöskirjassani Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta (Vastapaino, 2019) tarkastelin elämää pienituloisissa lähiöissä.  

Opetan eriarvoisuuteen ja yhteiskuntaluokkaan, kaupunkitutkimukseen, tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin sekä etnografisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin liittyvillä kursseilla ja luennoilla. Ohjaan myös näihin teemoihin liittyviä opinnäytetöitä.

External positions

Doctoral Researcher, Post-doc Researcher, Tampere University

1 Jan 201731 Dec 2020

Fields of Science

 • 5141 Sociology
 • Urban Sociology
 • Urban Studies
 • 519 Social and economic geography

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.