Personal profile

Description of research and teaching

Dosentti Magdolna Kovács toimii unkarin kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorina. Hänen opetuksensa kattaa unkarin kielen rakenteet, sanaston ja kielen variaation. Lisäksi hän opettaa Unkarin kirjallisuutta, kulttuuria ja historiaa.

 

Hänen tutkimusintressejään ovat:

sosiolingvistiikka

kaksi- ja monikielisyys, monikieliset käytänteet (koodinvaihto)

kielen muutos ja vaihtelu

kielen säilyminen ja kielenvaihto

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • Sociolinguistics