• PL 56 (Viikinkaari 5)

    00014

    Finland

20022020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2002 2020

Johtajuus, ihmiskäsitys, persoonallisuus ja menestyminen

Regina, S. & Airaksinen, M., 2009, In : Dosis. 25, 1, p. 18-26 9 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Kansanterveys ja terveyden edistäminen farmasian perusopetuksessa

Translated title of the contribution: Public health and health promotion in pharmacy education Kurko, T., Airaksinen, M. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2011, In : Dosis. 27, 3, p. 152-162 10 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Katsaus apteekkien savuttomuustyön kehitykseen ja merkitykseen vuosina 1985-2011

Translated title of the contribution: The development and importance of Finnish community pharmacies' involvement in smoking cessation in 1985-2011Kurko, T., Salimäki, J., Airaksinen, M., Silen, S-M. & Pietilä, K., 2011, In : Dosis. 27, 3, p. 140-151 11 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Katsaus sydänohjelmasta tehtyihin tutkimuksiin: toteutuvatko ohjelman tavoitteet?

Translated title of the contribution: A review of the research on the national heart programme in Finnish community pharmacies : how well the programme`s goals have been met?Kleme, J., Himberg, K., Vanhanen, J., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Backas, L., Airaksinen, M. & Peura, S., 2011, In : Dosis. 27, 3, p. 125 - 139 15 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Key pharmacovigilance stakeholders' experiences of direct patient reporting of adverse drug reactions and their prospects of future development in the European Union

Inacio, P., Cavaco, A., Allan, E. & Airaksinen, M., Feb 2018, In : Public Health. 155, p. 119-128 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kliininen farmasia Suomessa vahvempi kuin koskaan

Airaksinen, M., 2005, In : Dosis. 21, 4, p. 274-277 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Kliininen haastattelu osana lääkehoitojen arviointeja ja omahoidon tukemista

Jyrkkä, A., Kaitala, S., Aarnio, H., Airaksinen, M. & Toivo, T., 2017, In : Dosis. 33, 1, p. 22-39 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Kliinisen farmasian ilmentyminen suomalaisessa sairaala- ja osastofarmasiassa

Translated title of the contribution: Clinical pharmacy in hospitals and on hospital wards in FinlandRyynänen, E., Tyynismaa, L., Linden-Lahti, C., Carlsson, K., Laitinen-Parkkonen, P., Airaksinen, M. & Laaksonen, R., 2013, In : Dosis. 29, 1, p. 28-38 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkehoidon arviointiosaaminen farmasian peruskoulutukseen

Airaksinen, M., 2017, In : Dosis. 33, 1, p. 3-4 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Lääkehoidon arviointiosaamisen kehittäminen farmasian tutkintoon kuuluvassa apteekkiharjoittelussa.

Aronpuro, K., Kähkönen, A., Rouvinen, M., Kiiski, A., Pietilä, K. & Airaksinen, M., 2017, In : Dosis. 33, 1, p. 40-53 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin ja lääkealan ammattilaisen yhteityönä: kokemuksia toimintamallin kehittämisestä

Peura, S., Ovaskainen, H., Lehtonen, A., Wiberg, I., Airaksinen, M., Hakkarainen, K., Tanskanen, P., Sevon-Vilkman, N. & Tuomainen, L., 2007, In : Dosis. 23, 1, p. 20-28 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkehoidon turvallisuutta ja potilasturvallisuutta kuvaava käsitteistö - lääkehoidon turvallisuussanaston kokoaminen

Toivo, T. & Airaksinen, M., 2006, In : Dosis. 22, 4, p. 329-346 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN

Toivo, T. & Airaksinen, M. S. A., 2006, In : Dosis. 22, 4, p. 329-346

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkeinformaation ja lääkeinformaatiopalveluiden kohdentaminen eri potilasryhmille (Tutkimusprojektin kuvaus)

Pohjanoksa-Mäntylä, M., Airaksinen, M., Korhonen, J., Hämeen-Anttila, K., Kuosmanen, P., Mononen, N. M. & Pietilä, K., 2015, In : Dosis.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Lääkeinformaation strateginen kehittäminen Suomessa (Tutkimusprojektin kuvaus)

Airaksinen, M., Enlund, H., Hämeen-Anttila, K., Mononen, N. M., Järvinen, R., Kleme, J., Närhi, U., Pohjanoksa-Mäntylä, M. & Salonen, I., 2015, In : Dosis.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

Translated title of the contribution: Medicines information research in Finland – a report to support the activities of the medicines information networkJärvinen, R., Enlund, H., Airaksinen, M., Kleme, J., Mononen, N. & Hämeen-Anttila, K., 2013, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 69 p. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; no. 7)

Research output: Book/ReportBook

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hakoinen, S. M., Laitinen-Parkkonen, P. & Airaksinen, M. S. A., 29 Sep 2017, Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 122 p. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; no. 106)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Lääkelogistiikasta kliiniseen farmasiaan

Tiiro, V., Airaksinen, M. & Suominen, R., 2005, In : Dosis. 21, 4, p. 278-286 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Lääkemuistuttajista älykkäiksi lääkehoidon koordinaattoreiksi

Leikola, S., Rantanen, P. & Airaksinen, M., 2018, In : Sic! Lääketietoa Fimeasta. 8, 3, p. 18-19 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Lääkitysturvallisuuden auditointi Satakunnan keskussairaalassa

Celikkayalar, E., Airaksinen, M. & Astala, L., 2009, In : TABU : lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. 17, 2, p. 7-9 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkitysturvallisuuden kansallisen koordinaation tarve Suomessa

Schepel, L., Anna-Riia, H., Kirsi, K. & Airaksinen, M., 2017, In : Dosis. 33, 2, p. 109-112 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
File

Lääkitysturvallisuus apteekissa: tilanne Apila-hankkeen alussa vuonna

Translated title of the contribution: Medication safety in Finnish community pharmacies:Baseline in the beginning of Apila Program in 2012.Kuitunen, S., Holmström, A-R., Airaksinen, M., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Peura, S. & Teinilä, T., 2014, In : Dosis. 30, 3, p. 164-176 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kehittämistarpeet avoterveydenhuollossa

Translated title of the contribution: Development needs of automated dose dispensing services in primary healthcare in FinlandMäntylä, A., Sihvo, S., Isojärvi, J., Sinnemäki, J., Blom, M. & Airaksinen, M. S. A., 2013, In : Suomen lääkärilehti. 68, 46, p. 3014-3018a 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Latest trends in pharmacovigilance research: An insight into methods and patients' involvement

Inácio, P. & Airaksinen, M., 2017, In : Research in Social and Administrative Pharmacy. 13, 3, p. e13 1 p.

Research output: Contribution to journalMeeting AbstractResearchpeer-review

Logistics or patient care: Which features do independent Finnish pharmacy owners prioritize in a strategic plan for future information technology systems?

Westerling, A., Haikala, V., Bell, S. & Airaksinen, M. S. A., 2010, In : Journal of the American Pharmacists Association. 50, 1, p. 24-U35 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Long-term use of benzodiazepines: Definitions, prevalence and usage patterns - a systematic review of register-based studies

Kurko, T. A. T., Saastamoinen, L. K., Tähkäpää, S., Tuulio-Henriksson, A., Taiminen, T., Tiihonen, J., Airaksinen, M. S. & Hietala, J., Nov 2015, In : European Psychiatry. 30, 8, p. 1037-1047 11 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Medication reconciliation and review for older emergency patients requires improvement in Finland

Schepel, L., Lehtonen, L., Airaksinen, M., Ojala, R., Ahonen, J. & Lapatto-Reiniluoto, O., 2018, In : International Journal of Risk and Safety in Medicine. 30, 1, p. 19-31 13 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Medication review practices in European countries

Bulajeva, A., Labberton, L., Leikola, S., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Geurts, M. M. E., de Gier, J. J. & Airaksinen, M., 2014, In : Research in Social and Administrative Pharmacy. 10, 5, p. 731-740 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Medication Safety as Part of Patient Safety: Initiatives and Research in Finland

Airaksinen, M., Linden-Lahti, C. & Holmström, A-R., 4 Oct 2012, In : Dosis. 28, 3, p. 214-228 15 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Medication safety risks to be managed in national implementation of automatic substitution of biological medicines: a qualitative study

Tolonen, H. M., Airaksinen, M., Ruokoniemi, P., Hämeen-Anttila, K., Shermock, K. M. & Kurki, P., 2019, In : BMJ Open. 9, 10, 032892.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Medicine education for schoolchildren: what do the teachers think?

Hämeen-Anttila, K., Airaksinen, M., Bush, P. J. & Ahonen, R., 2006, In : Health Education.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Mielipide: Lääketeollisuuden apteekkeihin suuntautuvasta markkinointitoimepiteistä"

Kurko, T. & Airaksinen, M. S. A., Mar 2008, In : Suomen apteekkarilehti. 2008, 3, p. 25 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Mitä masennuslääkkeet aiheuttaa ja mitä ne tekee sun pääkopassa? tutkimus masentuneiden lääketiedon tarpeista ja tietolähteistä

Saari, J., Bell, S., Närhi, U., Karjalainen, A., Pylkkänen, K., Airaksinen, M. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2009, In : Dosis. 25, 3, p. 132-143 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Muutoksen implementointi sosiaalifarmasian tutkimuksen kohteena

Hämeen-Anttila, K., Kansanaho, H., Katajavuori, N., Kivioja, A., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Puumalainen, I. & Airaksinen, M. S. A., 2002, In : Dosis. 18, p. 190-200 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Myths behind patient counselling: A patient counselling study of non-prescription medicines in Finland

Katajavuori, N., Valtonen, S., Pietilä, K., Pekkonen, O., Lindblom-Ylänne, S. & Airaksinen, M., 2002, In : Journal of Social and Administrative Pharmacy. 19, 4, p. 129-136 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

National and local medication error reporting systems – A survey of practices in 16 countries

Holmström, A-R., Airaksinen, M., Weiss, M., Wuliji, T., Chan, X. H. & Laaksonen, R., 2012, In : Journal of Patient Safety. 8, 4, p. 165-176 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Nicotine replacement therapy practices in Finland one year after deregulation of the product sales: has anything changed from the community pharmacy perspective?

Kurko, T., Linden, K., Vasama, M., Pietilä, K. & Airaksinen, M., 2009, In : Health Policy. 91, 3, p. 277-285 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Off-label use of antimicrobials in neonates in a tertiary children's hospital

Laine, N., Kaukonen, A. M., Hoppu, K., Airaksinen, M. & Saxen, H., May 2017, In : European Journal of Clinical Pharmacology. 73, 5, p. 609-614 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Older adults using multi-dose dispensing exposed to risks of potentially inappropriate medications

Bobrova, V., Heinamäki, J., Honkanen, O., Desselle, S., Airaksinen, M. & Volmer, D., Sep 2019, In : Research in Social and Administrative Pharmacy. 15, 9, p. 1102-1106 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Opetusapteekkien valmiudet perehdyttää lääkehoidon arviointeihin.

Niittynen, I., Pajunen, A-M., Airaksinen, M., Pietilä, K. & Kiiski, A., 2017, In : Dosis. 1/2017, p. 54-66 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Opinion comparison concerning future information technology in Finnish community pharmacies.

Westerling, A., Hynninen, J., Haikala, V. & Airaksinen, M. S. A., Dec 2010, In : Pharmacy World and Science. 32, 6, p. 787-794 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Organizing a Patient Counselling Course: Experiences from the University of Helsinki, Finland

Pohjanoksa-Mäntylä, M., Varunki, M. & Airaksinen, M., 2012, Counseling, concordance and communication: innovative education for pharmacists (2. edition). Pohjanoksa-Mäntylä, M., Puumalainen, I. & Airaksinen, M. (eds.). The Hague: Fip : Fédération Internationale Pharmaceutique, p. 40-46 130 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Outsourcing of Regulatory Affairs Tasks in Pharmaceutical Companies-Why and What?

Gummerus, A., Airaksinen, M., Bengtström, M. & Juppo, A., Mar 2016, In : Journal of Pharmaceutical Innovation. 11, 1, p. 46-52 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Ovatko vakavat lääkeinteraktiot yleisiä avohoidon potilailla?

Toivo, T., Airaksinen, M. S. A., Laine, K., Kalsta, K. & Mikkola, J., 2005, In : Suomen lääkärilehti. 60, 23, p. 2600-2604 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Päihdeongelmainen apteekkisopimusasiakas ja sopimuskäytännön alueellinen jakaantuminen

Mäenpää, T., Seppä, K., Katajisto, J. & Airaksinen, M., 2007, In : Dosis. 23, 2, p. 143-150 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Patient involvement is essential in identifying drug-related problems

Kari, H., Kortejärvi, H., Airaksinen, M. & Laaksonen, R., Sep 2018, In : British Journal of Clinical Pharmacology. 84, 9, p. 2048-2058 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

PATIENT PERSPECTIVE IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS IN FINLAND

Kleme, J., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Airaksinen, M., Enlund, H., Kastarinen, H., Peura, P. & Hämeen-Anttila, K., Jul 2014, In : International Journal of Technology Assessment in Health Care. 30, 3, p. 306-311 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review