If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1986 2019

Filter
Commissioned report
2019

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2018

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Ollikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2017

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 p. (From science to policy; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2016

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot

Juhola, S. K., Kokko, K. T., Ollikainen, M. M. O., Peltonen-Sainio, P., Haanpää, S., Seppälä, J., Lötjönen, S. A. & Miimu, A., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 36 p. (Ilmastopaneelin raportti; no. 2/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto

Ollikainen, M. M. O., Airaksinen, M., Seppälä, J. & Berghäll, E., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 23 p. (Suomen ilmastopaneelin raportti; no. 4/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2015

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets

Nabuurs, G-J., Delacote, P., Ellison, D., Hanewinkel, M., Lindner, M., Nebit, M., Ollikainen, M. & Savaresi, A., 2015, European Forest Institute. 32 p. (From Science to Policy; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Environmental Co-benefits and Stacking in Environmental Markets

Lankoski, J., Ollikainen, M., Marshall, E. & Aillery, M., 2015, OECD. 43 p. (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers; no. 72)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2014

Ilmastopaneeli: Kuluttajan valinnat pyrittäessä kohti hiilineutraalisuutta – asuminen, liikkuminen, ruokailu ja kompensaatiot

Seppälä, J., Airaksinen, M., Cantell, H., Järvelä, M., Ollikainen, M., Peltonen-Sainio, P. & Savolainen, I., Apr 2014, Suomen ilmastopaneeli. 15 p. (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa

Ollikainen, M. M. O., Järvelä, M., Peltonen-Sainio, P., Grönroos, J., Lötjönen, S. A., Kortetmäki, T., Regina, K., Hakala, K. & Palosuo, T., Mar 2014, Suomen ilmastopaneeli. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2013

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Ollikainen, M. & Pohjola, M., 2013, Suomalainen Tiedeakatemia. 59 p. (Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja; no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2012

Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta

Kokko, K., Helenius, H., Juhola, S., Kulmala, M., Ollikainen, M., Savolainen, I. & Seppälä, J., 2012, Suomen ilmastopaneeli. 58 p. (Suomen Ilmastopaneeli, Raportti; no. 1/2012)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Informational Efficiency of the EU ETS market: a study of price predictability and profitable trading

Aatola, P., Ollikka, K. & Ollikainen, M., 2012, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Maatalouden vesiensuojelupolitiikan analyysi: tapauksena Saaristomeren valuma-alue

Wilander, S., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 35 p. (University of helsinki, Department of Economics and Management, Discussion papers; no. 62)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Drainage and agricultural biodiversity:should society promote surface or subsurface drainage?

Saikkonen, L., Herzon, I., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2011, 45 p. (University Of Helsinki , Department of Economics and Management, Discussion papers; vol. 2011, no. 50)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ympäristökuormitukset ja yhteiskunnalliset kustannukset rakennetussa kaupunkiympäristössä - Tapaustarkasteluna Punavuoren alue

Teerioja, N., Punkkinen, H., Merta, E., Moliis, K., Ollikainen, M. & Mroueh, U-M., 2011, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. (Tutkimusraportteja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pyrolyysin potentiaali jätemuovin käsittelymenetelmänä: Ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutus

Punkkinen, H., Teerioja, N., Merta, E., Moliis, K., Mroueh, U-M. & Ollikainen, M., 2011, VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (VTT Working Papers; vol. 2011, no. 179)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

Iho, A., Lankoski, J., Ollikainen, M., Puustinen, M., Arovuori, K., Heliölä, J., Kuussaari, M., Oksanen, A. & Väisänen, S., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 96 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Uraaniveron käyttöönotto Suomessa

Holm, P., Ollikainen, M. & Kerkelä, L., 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö. 39 p. (Työ- ja elinkenoministeriön julkaisuja. Energia ja ilmasto; vol. 2011, no. 11)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2010

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 p. (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. 44)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ollikainen, M., 2009, Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 62 p. (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja; no. 218)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2007

Market analysis and risk management of EU emissions trading: POMAR/MARMET Project Report, 30 August 2007

Ollikainen, M., Ollikka, K., Aatola, P., Aarnos, K. & Market Analysis and Risk Management of EU Emissions Trading - POMAR/MARMET , 2007, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 61 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2006

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; no. nro 41)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 p. (Suomen ympäristö; no. 750)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Jyräsalo, T. & Ollikainen, M., 2005, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 25 p. (Kala- ja riistaraportteja; vol. 2005, no. 372)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2004

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE)

Sorvari, J., Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A-L., Kosola, M-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E. & Hokkanen, P., 2004, Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1995

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 p. (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1986

The Selling Frequency of Forest Owners: A Sequential Binary Analysis.

Ollikainen, M. & Salonen, H., 1986, The Finnish Forest Research Institute. (Reports)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional