If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1986 2019

Filter
Chapter
2017

Sivistys pelastaa planeettamme

Ollikainen, M. M. O., 2017, Sivistysyhteiskunta 2117. Helsinki: Akavan erityisalat ry, p. 11-15 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2016

Cost-efficient protection of the Gulf of Finland

Ollikainen, M. M. O., 2016, The Gulf of Finland Assessment. Raateoja, M. & Setälä, O. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 142-145 4 p. (Report of the Finnish Environment Institute; no. 27).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

Forest Taxation

Ollikainen, M., 2014, Handbook of Forest Resource Economics. London and New York: Earthscan, p. 97-114 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Uusia analyyseja ja välineitä Itämeren suojeluun

Ollikainen, M., Hautakangas, S., Honkatukia, J. & Lankoski, J., 2012, Taloudellinen näkökulma Itämeren suojeluun. Hyytiäinen, K. & Ollikainen, M. (eds.). Ympäristöministeriö, Vol. 22/2012. 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Ilmastonmuutos ja talous: hillinnän ja sopeutumisen ekonomiaa ja politiikkaa

Aatola, P. & Ollikainen, M., 2011, Ilmastonmuutos käytännössä. Gaudeamus Helsinki University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Making the Baltic Sea Action Plan workable: a nutrient trading scheme

Hautakangas, S. & Ollikainen, M., 2011, Governing the blue-green Baltic Sea: Societal challenges of marine eutrophication prevention. Pihlajamäki, M. & Tynkkynen, N. (eds.). Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti, p. 112-121 (FIIA Report; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Miksi Itämeri rehevöityy?

Ollikainen, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 64-79 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ovatko Suomen vesiensuojelun painopisteet kohdallaan?

Ollikainen, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 222-237 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tehtävänä Itämeri: Yksitoista teesiä Itämeren suojelusta

Ollikainen, M., Bäck, S., Bonsdorff, E., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M., 2010, Itämeren tulevaisuus. Bäck, S., Ollikainen, M., Bonsdorff, E., Eriksson, A., Hallanaro, E-L., Kuikka, S., Viitasalo, M. & Walls, M. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 340-346 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Ympäristöverotus, hyvinvointi ja verotulot

Ollikainen, M., 2009, Oikeudenmukainen verotus - mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?. Alaja, A. (ed.). Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, p. 101-112 12 p. (Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja; no. 2/2009).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Eri-ikäisen metsän kasvatuksen taloudellista tarkastelua

Ollikainen, M., 2006, Julkinen talous, rahoitus ja talouspolitiikka: Erkki Koskelan juhlakirja. T. S. H. . . A. . (ed.). [Helsinki]: [Juhlatoimikunta], p. 136-147 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Monimuotoisuuden suojelun talous ja ekologia: suojelun määrä, kustannustehokkuus ja ohjauskeinot

Ollikainen, M. & Kouki, J., 2006, Uusi metsäkirja. T. R. J. . . A. . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 208-215 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suojakaistat ja maatalouden ympäristöpolitiikka

Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, Laitumien ja suojavyöhykkeiden ravinnekierto ja ympäristökuormitus. P. V. . J. U-K. . . (ed.). Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, p. 187-204 18 p. (Maa- ja elintarviketalous; vol. 76).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Talousmetsät

Siitonen, J. & Ollikainen, M., 2006, Metson jäljillä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. T. P. H. . . A. . (ed.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus, p. 53-69, 80-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2005

On the intellectual development of the Hartman framework

Ollikainen, M., 2005, Metsien kokonaisarvon jäljillä: professori Olli Saastamoinen 60 vuotta. T. T. J. P. P. . . (ed.). [Joensuu]: Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, p. 34-43 10 p. (Silva Carelica; vol. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2004

Kunnostamisen talous: teoriaa ja suomalaista käytäntöä

Ollikainen, M., Utriainen, E. & Kosola, M-L., 2004, Katsaus pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan nykykäytäntöihin. Sorvari, J. & Antikainen, R. (eds.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, p. 25-31 (Suomen ympäristökeskuksen moniste; no. 316).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Monimuotoisuuden suojelun ohjauskeinot

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Timo Kuuluvainen ... [et al.], T. (ed.). Helsinki: Edita, p. 363-371

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoisuus ja yhteiskunnan hyvinvointi

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ... [et al.], T. (ed.). Helsinki: Edita, p. 315-319, 321-325

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Peruselinkeinot, luonnonvarat ja ympäristö

Ollikainen, M., 2002, Kansantaloutemme. Taloustieto, p. 261-289

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Thresholds and pollution control in the Baltic Sea: an ecological-economic approach

Ollikainen, M., 2002, Thresholds of environmental sustainability. Luxembourg: European Commission, p. 20-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2000

Cleaning up the Northern dimension: pollution control in the Baltic sea

Honkatukia, J., Honkatukia, O. & Ollikainen, M., 2000, Economics of the northern dimension. Helsinki: Taloustieto, p. 159-174

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Raakapuumarkkinoille tunnusomaiset markkinamuodot taloustieteen näkökulmasta

Ollikainen, M., 2000, Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla. Helsinki: Metsäntutkimuslaitos, p. 27-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998

A game-theoretic approach to the roundwood market with capital stock determination

Koskela, E. & Ollikainen, M., 1998, Game theory and the environment / edited by Nick Hanley, Henk Folmer. Hanley, N. & Folmer, H. (eds.). Cheltenham: Edward Edgar, p. 392-414

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1997

Luonnonvara- ja ympäristötalous

Ollikainen, M., 1997, Kansantaloutemme : rakenteet ja muutos. Taloustieto, p. 207-234

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sustainable development from the viewpoint of ethics and economics

Ollikainen, M., 1997, Environment, technology and economic growth : the challenge to sustainable development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 39-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1995

Cost-efficient control of agricultural water pollution

Ollikainen, M., 1995, Environmental and land use issues : an economic perspective : proceedings of the 34th EAAE seminar held in the Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza February 7-9, 1994, Zaragoza, Spain. Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, p. 75-88

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ympäristönsuojelun taloudellinen ohjaus ja ympäristöpolitiikka

Ollikainen, M., 1995, Riskiyhteiskunnan talous : Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Gaudeamus, p. 289-318

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1994

Biodiversiteetin taloudellinen arvottaminen

Ollikainen, M., 1994, Biodiversiteetti ja tuotantoelämä = biodiversity and production. p. 51-63

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific