No photo of Minna Sirpa M Laakso

Minna Sirpa M Laakso

professor, PhD

  • PL 21 (Haartmaninkatu 3)

    00014

    Finland

1987 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1987 2019

2019

Adaptation theory

Laakso, M., 2019, The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders. Damico, J. S. & Ball, M. J. (eds.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc., Vol. Volume 1. p. 42-43 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Discussing Hearing Aid Rehabilitation at the Hearing Clinic: Patient Involvement in Deciding upon the Need for a Hearing Aid

Ruusuvuori, J., Aaltonen, T., Lonka, E., Salmenlinna, I. & Laakso, M., 30 May 2019, In : Health Communication. 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open-class repair initiations in conversations involving middle-aged hearing aid users with mild to moderate loss

Laakso, M., Salmenlinna, I., Aaltonen, T., Koskela, I. & Ruusuvuori, J., Jul 2019, In : International Journal of Language and Communication Disorders. 54, 4, p. 620-633 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Studies on stigma regarding hearing impairment and hearing aid use among adults of working age: a scoping review

Ruusuvuori, J. E., Aaltonen, T., Koskela, I., Ranta, J., Lonka, E., Salmenlinna, I. & Laakso, M., 6 Jun 2019, In : Disability and Rehabilitation. 11 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

2018

16–17-vuotiaiden suomalaisnuorten puheäänen korkeus

Translated title of the contribution: Fundamental frequency of speech by 16-17-year-old Finnish youthKetolainen, I., Laakso, M. & Simberg, S., 8 Jan 2018, In : Puhe ja Kieli. 37 (2017), 4, p. 259-277 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2017

Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen pienryhmäopetuksen vaikutus puheen ymmärtämisen taitojen kehitykseen 4–5 vuoden iässä

Ristimäki, E. & Laakso, M., Mar 2017, Yhteinen ymmärrys - havainnosta tulkintaan: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, S., Loukusa, S., Hautala, T. & Saalasti, S. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 64-72 9 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Morphological self-repair Self-repair within the word

Fox, B. A., Wouk, F., Fincke, S., Flores, W. H., Hayashi, M., Laakso, M., Maschler, Y., Mehrabi, A., Sorjonen, M-L., Uhmann, S. & Yang, H. J., 2017, In : Studies in Language. 41, 3, p. 638-659 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Promoting lexical learning in the speech and language therapy of children with cochlear implants

Ronkainen, R., Laakso, M., Lonka, E. & Tykkyläinen, T., 2017, In : Clinical Linguistics & Phonetics. 31, 4, p. 266-282 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2016

Dilemmatic group memberships of hard-of-hearing employees during the process of acquiring and adapting to the use of hearing aids

Koskela, I., Ruusuvuori, J., Juvonen-Posti, P., Nevala, N., Husman, P., Aaltonen, T., Lonka, E. & Laakso, M., Sep 2016, In : International Journal of Rehabilitation Research. 39, 3, p. 226-233 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kuulemisen haasteet

Laakso, M. S. M. & Pajo, K. M., 2016, Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.. Vastapaino, p. 245-258 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa

Laakso, M. S. M., Mar 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 48: Insights to interaction. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 48. p. 149-158 9 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puhumisen haasteet

Kurhila, S. K. & Laakso, M. S. M., 2016, Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutust. Vastapaino, p. 224-242 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Recipient participation in conversations involving participants with fluent or non-fluent aphasia

Laakso, M. & Godt, S., 2016, In : Clinical Linguistics & Phonetics. 30, 10, p. 770-789 20 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2015

Asiakkaan osallistuminen kuulokojekuntoutusprosessiin

Laakso, M. S. M., 2015, XXXVI Valtakunnalliset audiologian päivät, Helsinki 16-17.4.2015. Jutila, T. (ed.). p. 21-28 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Collaborative participation in aphasic word searching: Comparison between significant others and speech and language therapists

Laakso, M., 2015, In : Aphasiology. 29, 3, p. 269–290 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2014

Aphasia Sufferers' Displays of Affect in Conversation

Laakso, M., 2 Oct 2014, In : Research on Language and Social Interaction. 47, 4, p. 404-425 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Involving parents in the speech and language therapy of children with cochlear implants

Ronkainen, R., Tykkyläinen, T., Lonka, E. & Laakso, M., 2014, In : Journal of Interactional Research in Communication Disorders. 5, 2, p. 167-192 26 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2013

Hahmoton häpeä ja kuulokojekuntoutus

Aaltonen, T., Aro, J., Laakso, M., Lonka, E. & Ruusuvuori, J., 2013, In : Kuntoutus. 2013, 2, p. 17-28 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

"Meillähän on toimiva palvelujärjestelmä, kunhan sitä osataan käyttää." Kuulonkuntoutuspolkuja jäljittämässä

Koskela, I., Ruusuvuori, J. & Laakso, M. S. M., 2013, Kuulemisen iloa: I valtakunnalliset tietopäivät kuulosta Seinäjoella 7.-8.2.2013. Väätäinen, S-M. (ed.). Seinäjoki: Suomen yksityiset audionomit ry, p. 62-77 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

2012

Afasia ja yhteistyön mahdollisuudet ja rajat: vertaileva tutkimus afaattisten henkilöiden koti- ja puheterapiavuorovaikutuksesta

Translated title of the contribution: Aphasia and collaboration: a comparative study of interactions of aphasic persons in home and clinicLaakso, M., 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, p. 32-56 25 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Aphasia as an example of how communication disorder affects interaction

Laakso, M., 2012, Hearing Aids Communication: Integrating Social Interaction, Audiology and User Centered Design to Improve Communication with Hearing Loss and Hearing Technologies. Egbert, M. & Deppermann, A. (eds.). Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, p. 138-145 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kielen sosiaalisen käytön kehitys lasten vuorovaikutustilanteissa

Translated title of the contribution: Development of social use of language in children's interactionsLaakso, M., 2012, Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 29.-30.3.2012. Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 55-65 11 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 29.-30.3.2012

Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M., 2012, Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 130 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 44)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Puhe ja kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Translated title of the contribution: Speech and language are learned in social interactionLaakso, M., Lehtihalmes, M. & Stolt, S., 2012, Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 29.-30.3.2012. Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 4-7 4 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2011

Kun sanat eivät riitä kertomaan: eleet afasiakeskustelussa ja lasten vuorovaikutustilanteissa

Translated title of the contribution: When words are not enough: gestures in aphasic conversation and in children's interactionsLaakso, M., 2011, Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Haddington, P. & Kääntä, L. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 23 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1337).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lasten keskustelutaitojen kehitys

Translated title of the contribution: Children's developing conversational skillsLaakso, M. S. M., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt . Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 83-101 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Children's early actions in learning language: a study of proto-words and pointing gestures in interaction between one-year-olf child and parent

Laakso, M., Helasvuo, M-L. & Savinainen-Makkonen, T., 2010, In : SKY Journal of Linguistics. 23, p. 199-226 28 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Children’s emerging and developing self-repair practices

Laakso, M., 2010, Analyzing Interactions in Childhood: insights from conversation analysis. Gardner, H. & Forrester, M. (eds.). Oxford: Wiley Blackwell, p. 74-99 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Cut-off or particle: Devices for initiating self-repair in conversation

Laakso, M. & Sorjonen, M-L., 2010, In : Journal of Pragmatics. 42, 4, p. 1151-1172 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Diskurssi: Keskusteluja ja tekstejä

Laakso, M., 2010, Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 133-137 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Five-year-old girls negotiating pretend play: Proposals with the Finnish particle jooko

Tykkyläinen, T. & Laakso, M., 2010, In : Journal of Pragmatics. 42, 1, p. 242-256 15 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Halting aphasic interaction: Creation of intersubjectivity and spousal relationship in situ

Aaltonen, T. & Laakso, M., 2010, In : Communication & Medicine. 7, 2, p. 115-126 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Mother-initiated repair sequences in interactions of 3-year-old children.

Laakso, M. & Soininen, M., Jan 2010, In : First Language. 30, 3-4, p. 329-353 24 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2009

Gendered practices of negotiation? Comparing girls and boys' practices of making proposals in same-sex peer play

Laakso, M. & Tykkyläinen, T., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions. Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 279-298 20 p. (Studia Fennica Linguistica; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: comparative dimensions of talk in interaction

Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions . Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 15-47 33 p. (Studia Fennica, Linguistica; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Self-repair of speech by four-year-old Finnish children

Salonen, T. & Laakso, M., 2009, In : Journal of Child Language. 36, 4, p. 855-882 28 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Talk in interaction: comparative dimensions

Haakana, M. (ed.), Laakso, M. (ed.) & Lindström, J. (ed.), 2009, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 317 p. (Studia Fennica; no. 14)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access

The site of initiation in same turn self repair

Fox, B., Wouk, F., Hayashi, M., Fincke, S., Tao, L., Sorjonen, M-L., Laakso, M. S. M. & Flores Hernandez, W., 2009, Conversation analysis: Comparative perspectives. Sidnell, J. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 60-103

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Language abilities of children with Asperger syndrome

Saalasti, S., Lepistö, T., Toppila, E., Kujala, T., Laakso, M., Nieminen-von Wendt, T., Wendt von, L. & Jansson-Verkasalo, E., 2008, In : Journal of Autism and Developmental Disorders. 38, 8, p. 1574-1580 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Lasten vuorovaikutustaitojen keskusteluanalyyttinen tutkimus: metodipohdintoja

Laakso, M., 2008, In : Puhe ja Kieli. 28, 4, p. 149-166 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2006

Kaksivuotiaiden lasten oman puheen korjaukset keskustelussa

Laakso, M., 2006, In : Puhe ja Kieli. 26, 2, p. 123-136 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2005

Afaattisten henkilöiden vuorovaikutuksen keskustelunanalyyttinen tutkimus

Translated title of the contribution: Conversation analysis in the study of interactions with aphasic participants Laakso, M., 2005, In : Puhe ja Kieli. 25, 2, p. 53-64 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät

Sorjonen, M-L. & Laakso, M., 2005, In : Virittäjä. 109, p. 224-271 28 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Keskustelun kielioppia tyttöjen kielessä

Laakso, M. & Laitinen, L., 2005, In : Virittäjä. 109, 1, p. 117-123 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Logopedinen tutkimus ja keskustelunanalyysi

Klippi, A., Laakso, M. & Tykkyläinen, T., 2005, In : Puhe ja Kieli. 25, 2, p. 33-34 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Oman puheen lipsahdusten monitorointi ja korjaus keskustelussa: havaintoja lasten ja afaattisten henkilöiden puheesta

Laakso, M., 2005, Kielen ja kognition suhde: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 18.-19.3.2005. T. A-M. K-H. S. P. . H. H. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 107-116 10 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 37).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Searching for words: Syntactic and sequential construction of word search in conversations of Finnish speakers with aphasia

Helasvuo, M. L., Laakso, M. & Sorjonen, M. L., 2004, In : Research on Language and Social Interaction. 37, 1, p. 1-37 37 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2003

Anomia rehabilitation with contextual priming: A case study

Renvall, K., Laine, M., Laakso, M. S. M. & Martin, N., 2003, In : Aphasiology. 17, 3, p. 305-328

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review