No photo of Minna Sirpa M Laakso

Minna Sirpa M Laakso

professor, PhD

  • PL 21 (Haartmaninkatu 3)

    00014

    Finland

1987 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1987 2019

Filter
Chapter
2019

Adaptation theory

Laakso, M., 2019, The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders. Damico, J. S. & Ball, M. J. (eds.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc., Vol. Volume 1. p. 42-43 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2017

Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen pienryhmäopetuksen vaikutus puheen ymmärtämisen taitojen kehitykseen 4–5 vuoden iässä

Ristimäki, E. & Laakso, M., Mar 2017, Yhteinen ymmärrys - havainnosta tulkintaan: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, S., Loukusa, S., Hautala, T. & Saalasti, S. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 64-72 9 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

Kuulemisen haasteet

Laakso, M. S. M. & Pajo, K. M., 2016, Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.. Vastapaino, p. 245-258 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa

Laakso, M. S. M., Mar 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 48: Insights to interaction. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 48. p. 149-158 9 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puhumisen haasteet

Kurhila, S. K. & Laakso, M. S. M., 2016, Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutust. Vastapaino, p. 224-242 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Asiakkaan osallistuminen kuulokojekuntoutusprosessiin

Laakso, M. S. M., 2015, XXXVI Valtakunnalliset audiologian päivät, Helsinki 16-17.4.2015. Jutila, T. (ed.). p. 21-28 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Afasia ja yhteistyön mahdollisuudet ja rajat: vertaileva tutkimus afaattisten henkilöiden koti- ja puheterapiavuorovaikutuksesta

Translated title of the contribution: Aphasia and collaboration: a comparative study of interactions of aphasic persons in home and clinicLaakso, M., 2012, Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (eds.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, p. 32-56 25 p. (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Aphasia as an example of how communication disorder affects interaction

Laakso, M., 2012, Hearing Aids Communication: Integrating Social Interaction, Audiology and User Centered Design to Improve Communication with Hearing Loss and Hearing Technologies. Egbert, M. & Deppermann, A. (eds.). Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, p. 138-145 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Kun sanat eivät riitä kertomaan: eleet afasiakeskustelussa ja lasten vuorovaikutustilanteissa

Translated title of the contribution: When words are not enough: gestures in aphasic conversation and in children's interactionsLaakso, M., 2011, Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Haddington, P. & Kääntä, L. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 23 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1337).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lasten keskustelutaitojen kehitys

Translated title of the contribution: Children's developing conversational skillsLaakso, M. S. M., 2011, Lapset kieltä käyttämässä: pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt . Loukusa, S. & Paavola, L. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 83-101 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Children’s emerging and developing self-repair practices

Laakso, M., 2010, Analyzing Interactions in Childhood: insights from conversation analysis. Gardner, H. & Forrester, M. (eds.). Oxford: Wiley Blackwell, p. 74-99 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Diskurssi: Keskusteluja ja tekstejä

Laakso, M., 2010, Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (eds.). Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, p. 133-137 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Gendered practices of negotiation? Comparing girls and boys' practices of making proposals in same-sex peer play

Laakso, M. & Tykkyläinen, T., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions. Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (eds.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 279-298 20 p. (Studia Fennica Linguistica; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: comparative dimensions of talk in interaction

Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions . Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 15-47 33 p. (Studia Fennica, Linguistica; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The site of initiation in same turn self repair

Fox, B., Wouk, F., Hayashi, M., Fincke, S., Tao, L., Sorjonen, M-L., Laakso, M. S. M. & Flores Hernandez, W., 2009, Conversation analysis: Comparative perspectives. Sidnell, J. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 60-103

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Oman puheen lipsahdusten monitorointi ja korjaus keskustelussa: havaintoja lasten ja afaattisten henkilöiden puheesta

Laakso, M., 2005, Kielen ja kognition suhde: puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 18.-19.3.2005. T. A-M. K-H. S. P. . H. H. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 107-116 10 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 37).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2003

Collaborative construction of repair in aphasic conversation: an interactive view on the extended speaking turns of Wernicke's aphasics

Laakso, M. S. M., 2003, Conversation and brain damage. Goodwin, C. (ed.). Oxford University Press, p. 163-188 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2001

Grammatical structuring in Broca's and Wernicke's aphasia in Finnish

Helasvuo, M-L., Klippi, A. & Laakso, M., 2001, Manifestations of aphasia symptoms in different languages. Paradis, M. (ed.). Amsterdam: Pergamon Press, p. 147-169 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sanojen löytämisen vaikeudesta. Keskustelunanalyysi afasiantutkimuksessa

Translated title of the contribution: On difficulty of finding words. - Conversation analysis in aphasia researchLaakso, M. & Klippi, A., 2001, Keskustelunanalyysin näkymiä. Halonen, M. & Routarinne, S. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, p. 89-104 15 p. (Kieli; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1998

Coherence and informativeness of discourse in two dementia types

Laakso, M. S. M., Laine, M., Vuorinen, E. & Rinne, J., 1998, Pragmatics in Neurogenic Communication Disorders. Paradis, M. (ed.). Oxford: Pergamon Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1996

Keskustelun korjausjaksojen vuorovaikutusellinen rakentuminen afasiassa

Translated title of the contribution: The sequential construction of repair in the conversations of aphasicsLaakso, M., 1996, Puheterapian uudet suunnat : logopedinen tutkimus ja kuntoutus tänään SPTL:n 30-vuotisjuhlajulkaisu / [toimituskunta: Kirsi Hyttinen ... et al.]. Hyttinen, K., Jääskeläinen, T., Korjus-Julkunen, L., Timonen, A. & Toivanen, P. (eds.). Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy, p. 113-125 12 p. (Puheterapeuttien kustannus oy:n julkaisuja; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1994

The interaction in conversations between aphasic persons and speech therapists

Laakso, M., 1994, Text and talk in professional contexts: selected papers from the International Conference "Discourse and the Professions", Uppsala, 26-29 August, 1992 . Gunnarsson, B-L., Linell, P. & Nordberg, B. (eds.). Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA), p. 237-256 19 p. (ASLA:s skriftserie; no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1992

Interactional features of aphasia therapy conversations

Laakso, M. S. M., 1992, Studies in logopedics and phonetics 3. Aulanko, R. & Lehtihalmes, M. (eds.). Helsingin yliopisto, 21 p. (Studies in logopedics and phonetics/Series B).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1991

What do Wernicke's aphasics comprehend in conversation? Observations on conversational repair.

Laakso, M. S. M., 1991, Studies in Languages. Laine, M., Niemi, J. & Koivuselkä-Sallinen, P. (eds.). Joensuun yliopisto, p. 82-101 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1990

Conversation analysis and the study of interaction in aphasia

Silvast, M. S. M., 1990, Studies in logopedics and phonetics 1. Leiwo, M. & Aulanko, R. (eds.). Helsingin yliopisto, p. 199-210 11 p. (Studies in logopedics and phonetics/Series B).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1989

Pragmaattinen näkökulma afasian tutkimisessa

Translated title of the contribution: The pragmatic approach in the study of aphasiaSilvast, M. S. M. & Klippi, A., 1989, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1989. Suomen kielitieteellinen yhdistys, p. 121-143 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1987

Afaatikon kielen ja terapeutin ja potilaan vuorovaikutuksen tarkastelua puheterapiakeskusteluissa

Translated title of the contribution: Examination of aphasic and therapist-patient interaction in speech therapy conversationsSilvast, M., 1987, Puheterapian vuosikirja. Salminen, J. (ed.). Vol. 4. p. 153-159 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review