Photo of Monica Londen
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

1992 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1992 2019

2019

Anxious girls and laid-back boys: teachers' and study counsellors' gendered perceptions of students

Perander, K., Londen, M. & Holm, G., 4 Sep 2019, In : Cambridge Journal of Education. 15 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2018

Att börja studera på universitet

Translated title of the contribution: Starting at universityLonden, M. & Perander-Norrgård, K. H., 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Open Access

Föräldrastöd

Translated title of the contribution: Parental supportLonden, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Open Access

Medier och lärande

Translated title of the contribution: Media and LearningLonden, M., 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Open Access

Studiefärdigheter

Translated title of the contribution: Study skillsLonden, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Open Access

Tidshantering

Translated title of the contribution: Time managementLonden, M. & Perander-Norrgård, K., 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Open Access
2017

More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser

Londen, M., Gregersen, F., Josephson, O., Huss, L., Kristoffersen, G., Kristiansen, M., Östman, J-O. I., Hansen, Z., Petersen, H., Grove, A., Bernharðsson, H. & Thomassen, E., 2017, Nordic Council of Ministers. 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2015

"Allt som sägs kan jag redan": Om universitetslärares pedagogiska utveckling

Translated title of the contribution: "Everything they say I already know": On the pedagogical development of university teachersLonden, M. (ed.), 2015, Hur svårt kan det vara?: En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (eds.). Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, p. 184-203 20 p. (Nordica Helsingiensia; no. 41).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Hur svårt kan det vara? En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen

Translated title of the contribution: “Study effectively” – Supporting Students’ Self-regulation and Study SkillsLonden, M. (ed.), Mickwitz, Å. M. (ed.) & Tiihonen, S. (ed.), 2015, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 325 p. (Nordica Helsingiensia; no. 41)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access
File

Interpreting Visual (and Verbal) Data: Teenagers' Views on Belonging to a Language Minority Group in Finland

Holm, G., Londen, M. & Mansikka, J-E., 2015, International Handbook of Interpretation in Educational Research: Part One. Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C. & Griffiths, M. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 753-782 30 p. (Springer international handbooks of education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Svenskspråkigt nätpedagogik-samarbete i huvudstadsregionen

Rytkönen, A. H., Lindroos, K., Londen, M. T., Ståhl, T. & Lindblom, C., 20 Aug 2015, Peda-forum-päivät 2015: Voimaa yhteistyöllä.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

2014

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man?

Translated title of the contribution: English as the language of instruction at Nordic univeristies - how do you do it?Thøgesen, J., Josephson, O., Londen, M. T. & Salö, L., 30 Jun 2014, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 61 p. (TemaNord; no. 2014:535)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2013

Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M., 28 Jan 2013, Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 292-315 23 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet

Translated title of the contribution: Ambivalence and responsibility: domain loss as an implicit process at a bilingual universityLonden, M. & Östman, J-O., 2012, In : Nordand. 7, 2, p. 113-142 30 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2011

Barns språkutveckling i en mångkulturell skola

Translated title of the contribution: Children's language development in a multicultural schoolHolm, G. & Londen, M., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (ed.). Helsingfors: Folkhälsan, p. 6-10 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2010

Samarbete på lika villkor?

Holm, G., Scheinin, P., Cornér, S., Mansikka, J-E. & Londen, M., 3 Apr 2010, In : Hufvudstadsbladet. 03.04.2010, p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

The discourse on multicultural education in Finland: education for whom?

Holm, G. & Londen, M., 2010, In : Intercultural Education. 21, 2, p. 107-120 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2009

Språk, identitet och skola: en undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen

Kovero, C. & Londen, M., 2009, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 105 p. (Nordica Helsingiensia; no. 15)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2006

Mötet mellan det döva barnet och det hörande samhället

Translated title of the contribution: The encounter between the deaf child and the hearing societyLonden, M. T., 2006, Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv. Hoyer, K., Londen, M. & Östman, J-O. (eds.). Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, p. 53-69 17 p. (Nordica Helsingiensia; vol. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv

Hoyer, K. (ed.), Londen, M. (ed.) & Östman, J-O. (ed.), 2006, [Helsingfors]: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. 172 p. (Teckenspråkstudier; no. nr. 2)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2005

Awareness of active citizenship and democracy in minority school-children

Londen, M., 2005, Interlearn - multidisciplinary approaches to learning 2005 : conference, Finlandia Hall, Helsinki, Finland, December 1-2, 2005 : programme and abstracts. Latva-Karjanmaa, R. & Outinen, H. (eds.). Helsinki: Academy of Finland, p. 112-113 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Finlandssvenska teckenspråkiga i dag

Hedren, J., Hoyer, K., Londen, M., Wenman, L., Westerholm, H. & Östman, J-O., 2005, FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk. Östman, J-O. (ed.). Helsingfors: Nordica, p. 113-122 10 p. (Nordica Helsingiensia; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Hör man inte så hör man inte: om att välja modersmål för sitt barn

Londen, M., 2005, FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk. Östman, J-O. (ed.). Helsingfors: Nordica, p. 81-112 32 p. (Nordica Helsingiensia; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Se barnet! Bemötandet på rådgivningen av barn med en hörselskada

Londen, M., 2005, In : Vi hörs. 17, 1, p. 2-3 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Teckenspråk är dövas modersmål.

Londen, M., 2004, In : Universitas Helsingiensis : a quarterly. 3/2004, p. 8-12 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1992

Finlandssvenska dövas möjlighet till utbildning

Translated title of the contribution: Educational possibilities for Finland-Swedish DeafLonden, M. T., 1992, In : Nordisk tidskrift för dövundervisningen. 94, 4, p. 135-137 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional